Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nie mogę zrozumieć, dlaczego kobiety mają być poddane mężom?

Chciałabym poruszyć pewien bulwersujący mnie problem. Św. Paweł w liście do Efezjan pisze: "Niewiasty bądźcie poddane mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie miłujcie żony wasze i nie bądźcie dla nich przykrymi". Nie mogę zrozumieć, dlaczego kobiety mają być poddane mężom? Moim zdaniem osobą bardziej odpowiednią do kierowania w małżeństwie jest kobieta, gdyż to właśnie ona nie nadużywa tak często władzy. Można powiedzieć, że rządzić to znaczy służyć, tylko że to stwierdzenie można włożyć między bajki.

Pan Jacek Pulikowski w swych "mądrych" artykułach pisze, że mężczyzna, który w domu nie ma władzy, źle funkcjonuje, ucieka w alkohol, albo do innej kobiety. Jest to całkowita bzdura! Z moich obserwacji wynika coś zupełnie innego. W małżeństwach, w których mąż jest panem i władcą, bardzo często źle się dzieje; mąż tej władzy nadużywa, nie licząc się ze zdaniem żony.

Jestem osobą stanu wolnego, jeśli wyjdę za mąż, to na pewno nie będę poddaną. To słowo bardzo źle mi się kojarzy, poddany może być niewolnik swemu panu.

Janina

Walka o władzę?

Moja Droga! Kontynuuję odpowiedź na jakże interesujące pytania i problemy, które pojawiły się w Twoim liście. Skończyłem w poprzedniej części na podkreśleniu olbrzymiej roli wzajemnej służby w małżeństwie.

Teraz zaś chciałbym zwrócić uwagę na sprawę poddaństwa. Myślę, że prawdziwa miłość zakłada wręcz pewną formę poddania się drugiej osobie. Można o miłości mówić wówczas, gdy bezpieczeństwo, rozwój i szczęście drugiej osoby są dla mnie równie ważne jak moje własne bezpieczeństwo, rozwój i szczęście, a nawet ważniejsze. To jest ofiara, to rezygnacja z własnego, niezdrowego egoizmu, a nastawienie się na oddawanie części samego siebie tej drugiej stronie. Tak więc dla osoby kochającej na pierwszym miejscu stoi nie tylko własne dobro i własne potrzeby, lecz dobro i potrzeby osoby kochanej.

Oczywiście powinna być tu zachowana równowaga pomiędzy dawaniem i braniem. Jezus miał rację mówiąc, że więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Lecz samo tylko dawanie też jest niezdrowe, bo wywołuje uczucie wykorzystywania, żal i smutek. Powiedziałbym więc, że to już jest zadaniem małżonków, by jak naj- precyzyjniej potrafili określić swoje granice i potrzeby oraz, by tego pilnowali.


Dochodzimy do następnego koniecznego warunku udanego związku. Chodzi o ciągłą, pełną szacunku i chęci porozumienia wymianę myśli, o dialog. Trudno sobie wyobrazić małżeństwo bez dialogu, ale niestety nie jest to wcale takim rzadkim wypadkiem. W wielu rodzinach mąż i żona nie rozmawiają o swych uczuciach, co najwyżej na tematy utrzymania, zawodowe, obojętne. Bardzo często rodzice nie rozmawiają z dziećmi. Tworzy to uczucie pustki, osamotnienia, opuszczenia i bólu. A to jest świetna gleba do walki o władzę. Zamiast zrozumienia - chęć podporządkowania sobie drugiej osoby.

Dlatego nie wolno w rodzinie, małżeństwie zapomnieć o dialogu! On umożliwia odnalezienie równowagi, o której ciągle wspominam. On pozwala znaleźć to, co łączy, a unikać tego, co dzieli. On wreszcie daje poczucie zrozumienia i akceptacji, uczy wrażliwości i otwartości na potrzeby i uczucia drugiej strony.

Temat rodziny nie jest dla księdza łatwy. Ze zrozumiałych względów. Choć nasza samotność pozwala nieraz dostrzec wyraźniej to, co umyka zaangażowanym stronom. A przede wszystkim przecież tu nie chodzi o poradnictwo psychologiczne, lecz o wiarę. W jej duchu, w duchu miłości Boga i bliźniego można bezpiecznie budować wspaniałe małżeństwo i rodzinę. Proszę Cię więc, byś gorąco modliła się w intencji Twego ewentualnego przyszłego męża. A Pan Bóg pomoże Wam odnaleźć prawdziwe szczęście w pełnym miłości związku.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej