Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Miłość ze znakiem jakości

Dorastanie do świętego małżeństwa i szczęśliwej rodziny oraz ochrona miłości małżeńskiej i rodzicielskiej to warunki rozwoju człowieka i dobrobytu społeczeństwa. To również warunek przetrwania ludzkości.

Bóg, który jest miłością, nie tylko stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale osobiście troszczy się o każdego z nas. Jak najlepszy Rodzic i Przyjaciel nieustannie podpowiada nam w sumieniu poprzez Pismo Święte najlepszą drogę życia, tak aby nasza radość już tu, na ziemi, była wielka, a w wieczności - pełna. Potwierdzeniem tej troski o człowieka jest polecenie, jakie Bóg kieruje do Adama i Ewy: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 1, 28). "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się" - to znaczy dorastajcie do miłości małżeńskiej rodzicielskiej. Od wypełnienia tego pierwszego polecenia Stwórcy zależy los każdego człowieka i całej ludzkości.

Owo pierwsze polecenie wynika z samej natury Boga, który nie jest samotnością, lecz Wspólnotą Osób. Miłość jest darem, a dar realizuje się poprzez spotkanie z innymi. Potrzebujemy nie tylko tych, którzy nas kochają, ale także tych, którym możemy ofiarować naszą miłość. Samo pragnienie miłości jednak nie wystarczy, by kochać. Miłość jest nie tylko szczytem dobroci, ale też szczytem mądrości, najbardziej szlachetnym, ale też najbardziej skomplikowanym zachowaniem we wszechświecie. Dlatego Bóg, zapraszając nas do udziału w miłości, wyjaśnia nam, na czym ona polega.

Najbardziej niezwykła miłość

Małżeństwo to Boża propozycja najbardziej niezwykłej na tej ziemi miłości między mężczyzną a kobietą. Tylko Bóg może zaproponować człowiekowi miłość wierną, wyłączną, nieodwołalną, płodną, odważną. Odpowiedzialna miłość małżeńska i rodzicielska to miłość z najwyższym, gdyż Bożym znakiem jakości. To wręcz miłość zuchwała, silniejsza od ludzkich słabości, tak mocna, że mężczyzna i kobieta decydują się na opuszczenie swoich rodziców i rodzeństwa - nie przestając ich kochać! - po to, by stać się jednym ciałem i jedną duszą, by zawierzyć sobie nawzajem swój własny los oraz los swoich dzieci (por. Mt 19, 5). Kto dorasta do zawarcia świętego małżeństwa i założenia szczęśliwej rodziny, współpracuje z Bogiem w stwarzaniu nowego, lepszego świata, budując rodzinną wspólnotę, w której panują miłość, wierność, zaufanie, bezpieczeństwo, w której uczymy się mądrze myśleć, dojrzale kochać, uczciwie pracować. Sakramentalne małżeństwo oparte jest na Bożej miłości, wobec której powierzchowne i bezpłodne okazują się karykatury związków promowane przez te mass media, które wspierają "cywilizację śmierci".

Zdradzone ideały

Niemal każdy nastolatek marzy o tym, by spotkać kogoś, kto go pokocha w sposób nieodwołalny i wierny oraz kogo on pokocha taką samą miłością. Niestety, wielu młodych ludzi czyni coś, co oddala ich od realizacji ich największego marzenia. Tak postępuje każdy, kto ogląda filmy lub czyta książki, w których wykpiona zostaje czystość, wierność i miłość, kto zatruwa swoją psychikę pornografią, a swój organizm alkoholem, nikotyną, narkotykiem czy antykoncepcją. Własne marzenia oraz ideały zdradzają również ci, którzy ulegają popędom, lenistwu czy egoizmowi. Nie potrafią sobie nawet wyobrazić radości, jakiej doświadczyliby, gdyby kochali. Zadowalają się karykaturą małżeństwa i rodziny, mimo że fascynuje ich Boża wizja miłości. Szukają łatwych więzi, łatwego szczęścia, które na ziemi nie istnieją. Prawdziwa miłość stawia prawdziwe wymagania uczciwości, wolności, odpowiedzialności. Kto do niej nie dorasta, ten zadowala się jej imitacjami, buduje życie na piasku.

Pułapki "cywilizacji śmierci"

Obserwujemy trzy zjawiska, które stanowią największe zagrożenie dla szczęśliwego małżeństwa i trwalej rodziny: zawieranie małżeństw przez osoby niedojrzałe, mit "wolnych związków" oraz promowanie homoseksualizmu w miejsce małżeństwa i rodziny. Pierwsze poważne zagrożenie to zawieranie małżeństw przez ludzi, którzy nie dorośli jeszcze do miłości nieodwołalnej, wiernej, płodnej, gdyż mylą miłość z zakochaniem, pożądaniem lub nie są zdolni do pracowitości, odpowiedzialności, bycia darem dla innych. Jeszcze bardziej dramatyczna sytuacja to kradzież małżeństwa, która ma miejsce wtedy, gdy ktoś przyjmuje od drugiej osoby przysięgę małżeńską, mimo że sam nie ma zamiaru jej dochować. Taki związek nieuchronnie prowadzi do rozczarowań i cierpień, gdyż zbudowany jest na manipulacji, egoizmie i cynizmie. W takich związkach dochodzi do bolesnych krzywd i przemocy. Warto tu wyjaśnić, że przemoc zaczyna się wtedy, gdy ktoś przestaje okazywać miłość, a nie dopiero wtedy, gdy zdradza, bije czy okrada swoich bliskich. Małżonkowie nie przysięgają sobie jedynie tego, że nie będą się krzywdzić, ale że będą siebie nawzajem kochać i szanować. Szczytem przemocy w rodzinie jest aborcja. Jeśli rodzice zabijają swoje niewinne dziecko, to nieuchronnie będą też ranić siebie nawzajem.

Ludzkie pomysły

Drugie radykalne zagrożenie małżeństwa i rodziny to podążanie nie za Bożymi, lecz za ludzkimi pomysłami na temat miłości kobiety i mężczyzny, które zwykle okazują się wyjątkowo zafałszowane i nieludzkie. Klasycznym przykładem są tak zwane "wolne związki". Młodzi, którzy chcą "poprawiać" Bożą propozycję, deklarują sobie nawzajem, że się kochają, czyli że żyją w najsilniejszym związku, jaki jest możliwy we wszechświecie. A jednocześnie twierdzą, że do niczego ich to nie zobowiązuje. Używają wewnętrznie sprzecznego wyrażenia po to, by ukryć bolesny dla nich fakt, że ich "wolny" związek jest w rzeczywistości niewierny, niepłodny, nietrwały, powierzchowny, egoistyczny. Takie związki prowadzą do dramatycznych rozczarowań, dlatego wielu współczesnych ludzi nie wierzy w możliwość wiernej, odpowiedzialnej miłości między mężczyzną a kobietą.

Najbardziej radykalnym zagrożeniem dla małżeństwa jest próba zlikwidowania rodziny i zastąpienia jej "związkami" homoseksualnymi. Społeczeństwo, które akceptuje tę formę walki z rodziną, wchodzi w końcową fazę "cywilizacji śmierci". Homoseksualiści tworzą bowiem związki chore biologicznie, zaburzone psychicznie, egoistyczne społecznie oraz niemoralne. Są to najpierw związki chore biologicznie, gdyż homoseksualiści nie mogą mieć ze sobą dzieci, a niepłodność pozostaje nadal na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia. Po drugie, są to związki zaburzone psychicznie, gdyż homoseksualiści mają bariery psychiczne, które sprawiają, że nie tolerują oni bliskich więzi z osobami drugiej płci. Tymczasem psycholodzy podkreślają, że to właśnie kontakt z osobami drugiej płci jest decydujący dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju człowieka. Związki homoseksualne są ponadto egoistyczne społecznie, gdyż największy wkład w rozwój i przyszłość społeczeństwa mają rodzice, którzy przekazują życie i w odpowiedzialny sposób wychowują swoje dzieci. Wreszcie związki homoseksualne są niemoralne, gdyż Stwórca stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę, powołując ich do miłości płodnej fizycznie, psychicznie, społecznie i duchowo (por. Rdz 1, 27).

Nie ma miłości bez dojrzałości

Obecnie dużo mówi się o kryzysie małżeństwa i rodziny. Najchętniej mówią o tym wrogie rodzinie środowiska laickie, które skrzętnie przemilczają fakt, że w kryzysie nie jest małżeństwo, lecz człowiek - "wychowany" na populistycznych fikcjach poprawnej politycznie pedagogiki, który nie jest zdolny nie tylko do zawarcia szczęśliwego małżeństwa i założenia trwałej rodziny, ale też nie jest w stanie solidnie pracować, być odpowiedzialnym politykiem czy uczciwie funkcjonować w jakiejkolwiek strukturze społecznej. Warunkiem szczęśliwego małżeństwa i trwałej rodziny nie jest "poprawianie" tej instytucji, lecz dojrzalsze wychowanie człowieka. To nie małżeństwo i rodzina rozczarowuje, lecz niedojrzali małżonkowie i rodzice. Człowiek tęskni za miłością, ale nie jest miłością. Właśnie dlatego miłości małżeńskiej i rodzicielskiej może uczyć się jedynie od Boga, który jest Miłością.

ks. Marek DziewieckiWasze komentarze:
 marzena aneta: 12.06.2023, 20:22
 Miłość ze znakiem jakości dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 20.03.2023, 10:23
 Miłość ze znakiem jakości dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 02.11.2022, 14:02
 miłość ze znakiem jakości prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję chce kochać być kochana z wzajemnością dziękuję miłość jest piękna czasem przyjemna lecz tylko wtedy gdy jest wzajemna dziękuję prosze o dobrego kawalera męża młodego rówieśnika równolatka w moim wieku w średnim wieku niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 marzena aneta: 16.07.2022, 07:56
 Boże kochany proszę o miłość ze wzajemnością dziękuję proszę o dobrego kawalera wiek czterdzieści cztery lata mój wiek niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję pragnę kochać być kochana moja bratnia dusza gdzie jest chce ją spotkać proszę dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 Marzena: 21.09.2021, 09:05
 Proszę o dobrego kawalera młodego męża niepalącego pobożnego Polaka religijnego nie chce być sama proszę pragnę kochać być kochana Boże w Tobie pokładam nadzieję niech nigdy nie doznam zawodu🙏🙏🙏🙏🙏💚💚💚❤️♥️🌷🌹💏🤵👰
 Marzena: 19.09.2021, 21:20
 Boże proszę o miłość mężczyzny w moim wieku niepalącego pobożnego religijnego chcę pragnę kochać być kochana proszę tak bardzo jestem samotna pragnę kochać z wzajemnością Panie wysłuchaj modlitwy mojej a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie Panie Tobie ufam niech nigdy nie doznam zawodu
 Marzena: 04.09.2021, 10:09
 BoĹźe kocham Cię ratuj mnie proszę o mężczyznę odpowiedniego w moim wieku kawalera młodego niepalącego poboĹźnego religijnego nie mam nikogo jestem sama jak palec dość mam proszę daj mi tą odpowiednią osobę chcę kochać być kochana z wzajemnością bardzo tak proszę dziękuję
 wiatr: 07.12.2008, 06:31
  PANIE .... PORZĄDEK UMIŁOWAŁEŚ ... gdy SWOIM Dzieciom ... ziemię poddaną ... czynić Kazałeś ! W TOBIE ... BOŻE ... WIERNE TRWANIE ... TWOICH PRZYKAZAŃ ....>>>> MIŁOWANIE ...i Ich ..>>> Wypełnianie ... SĄ WARUNKIEM ... z TOBĄ ZJEDNOCZENIA ... i PRZYJAŹNI Się RODZENIA !!! PRZYJAŹŃ ... TO ... Piękne Ludzkie Doświadczenie .... MA w TOBIE ... KORZENIE !!! PRZYJACIELE ... Znają Się ...DO Głębi ... TAM ... OTWARTOŚĆ Panuje ...i Jeden ... Drugiego ... Bardzo Szanuje !!! Ale ....ludzie ...na tej ...biednej ziemi ... bardzo się pogubili i SIEBIE ... SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ ... Zatracili ... i ...związki homoseksualne ... powstały ...i BOGA TYM BARDZO ....>>>> OBRAŻAŁY !!! ... wbrew ... STWÓRCY ... i PIĘKNU ...i Logice ... się stały ...i początek nowej sodomy i gomory ... dały !!! Niewiele brakowało ...aby RĘKA SPRAWIEDLIWOŚCI .... PANA ...>>> ziemię Dotknęła , gdy ... w świetle prawa ...te związki ...za małżeństwo uznano ...i ... dzieci do wychowania im dano ... , tylko PROŚBA i BŁAGANIE NIEPOKALANEJ ...Wybłagały ... Kary ...SPRAWIEDLIWEJ ODDALENIE ... aby ....Jeszcze ...Ziemia Miłosierdzia Dostąpiła ...i POKUTĘ CZYNIŁA ...i za zło ...ŻAŁOWAŁA ...i TYM się ...od GNIEWU PANA ....>>>> URATOWAŁA !!! .... ale Jeśli ... POLITYCY ...>>> GŁUPCAMI BĘDĄ ... U SZCZYTÓW WŁADZY STOJĄC ... BĘDĄ ZIEMIĘ ....>>> Swoimi USTAWAMI ... ZIEMIĘ RUJnOWALI ... i DZIECI NIENARODZONE ZABIJALI ... i PATOLOGIĘ ... Chorobę ...Zboczenie ...w szaty PRAWA UBIERALI ...niech nie liczą ... na ...litość PANA ...gdy PRZYJDZIE NA ... NICH ...>>> SŁUSZNA KARA !!! OCH ....Jak ...BĘDĄ ...>>> WOŁALI ... Ratunku SZUKALI ... Jaka szarańcza ich dopadnie ...jaka choroba ... ciało ich będzie trawiła ... żadna technika ... sztuka ... medycyny ... nie będzie miała dla nich ...pomysłu ratunku ... i o śmierć będą błagali ... a czeluści piekielne ... szeroko ... gardziel otworzą ...i ... ich pochłoną ... na wieki ... w mękach BĘDĄ TRWALI ... za TO ...że BOGA NIE SŁUCHALI ...i w Jego MIEJSCE ...>>> się postawili ... i panami PANA KRÓLA ... uczynili !!! O ... miejcie dla siebie zmiłowanie ... dopóki ... po ziemi ...jeszcze kroczycie ....>>> NAWRACAJCIE SIĘ ...>>>> USTAWY ... NIECH BĘDĄ DOBRE ... ZDROWE ... Niech NATURĘ ROZWIJAJĄ i JĄ UPIĘKSZAJĄ !!! O PANIE ...>>> SPRAW ...>>>> POLITYKÓW ...>>>> NAWRACANIE .... aby zostali ocaleni ...i nie gnili na ziemi ... BO TO TWOJA ZIEMIA ...i CAŁY WSZECHŚWIAT ...i KOSMOS .... O PANIE >>> UMIŁOWANY ... niech ZIEMIA SIĘ ODRODZI ...i Robactwa Plugawego ...niech Ustawy ludzkie ... nie ożywiają ... bo w sidła ich wpadną ... i to , co sami wykreują ... przeciwko nim się <<< ...obróci ... i pożre ich ...i strawi ... !!! o PANIE ...Dlaczego oni ...nie rozumieją ...że w jednej chwili ...możesz ... budynek zawalić ... i wszyscy WIELCY TEGO ŚWIATA ZGINĄ ... gdy trąba powietrzna ... w pył ich ... zamieni ... ,dlaczego ...NIE ROZUMIEJĄ ...POTĘGI ZŁA .... która jest ...>>> z piekła ! PANIE ...NIECH ŚWIAT SIĘ OCZYŚCI !!! O PANIE !!! Amen !
 x: 06.12.2008, 16:04
 A jeśli ktoś wierzy w tę prawdziwą miłość, szanuje ją i pragnie jej, modli się o nią a i tak jej nie znajduje?... to co wtedy?...


 I.D.: 06.12.2008, 11:23
 Boże, mój Boże. pomóż mi spotkać tego jedynego,w Tobie zrodzonego, przez Ciebie stworzonego, od Ciebie ofiarowanego. Połącz nasze drogi, złącz nasze dłonie, zapal w nas ogień miłości... +
 wiatr : 06.12.2008, 05:06
  TO Wielkie WYZWANIE ... ZREALIZOWAĆ SWOJE ...>>> POWOŁANIE ... MIŁOŚCI ... Oblubieńczej !!! ŹRÓDŁO Się ODEZWAŁO ... gdy ... JEGO ...i .... JĄ ... STWARZAŁO ... iż > " Bardzo DOBRE BYŁO" ... i Niebo się ... Ucieszyło ! MIŁOŚĆ ... ICH ... OTULIŁA ... i w SERCACH Zagościła i powoli ... JEDNYM ...>>> SIĘ STAWALI .... Sercem ... Ciałem ! ... gdy się ... Obejmowali ... ROZKOSZ ODCZUWALI ... i wiele Radości ... doświadczali ...i tacy ... byli ...przed PANEM ... Mali ... jak Dzieci ... Drobiazgi ...Ich Cieszyły ... za Drobiazgi ... Dziękowali ... i BOGA ...w Tym Zjednoczeniu ... Uwielbiali !!! Wiele TRUDNOŚCI ... przechodzili ... ale WIERNI SOBIE BYLI ..., Szacunek ... Zadziwienie ...Im Towarzyszyło ... gdy DAR STWÓRCY ODCZYTYWALI .... i TYM Się ... Zachwycali ! ... gdy złe dni nadchodziły ... gdy burza się rozpętała ... KRZYŻ Wysoko TRZYMALI ...i zniszczyć się nie dali ! ... wszystko , co ICH ...nurtowało ... było rozeznawane ... i NIC dla Siebie ... nie trzymane ... i TAK UFNOŚĆ Się BUDOWAŁA ... Mocna Jak ... SKAŁA ! WIĘŹ ... Coraz Mocniejsza i Piękniejsza SIĘ RODZIŁA ... i Święta RODZINA ...Im ... Błogosławiła !!! ... Do KORZENI .... Wracali ... i Raj stwarzali ... i Rodzina Liczna ...Była ... i Noce nieprzespane ... i rozmowy do rana ... i problemów moc ... do rozwiązania ... ale ICH Siła ...w BOGU BYŁA ...więc z WIARĄ KROCZYLI ...i Nadzieję ... Rodzili !!! Amen !
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 1Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 1

św. Makryna Młodszaśw. Makryna Młodsza

Modlitwa do św. Makryny MłodszejModlitwa do św. Makryny Młodszej

św. Arseniuszśw. Arseniusz

Modlitwa do św. ArseniuszaModlitwa do św. Arseniusza

Jakie materace są najlepsze dla dzieci i młodzieży?Jakie materace są najlepsze dla dzieci i młodzieży?

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej