Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Słowa Maryi

     Przez pierwsze trzy dni objawień dziewczynki tylko widziały Matkę Bożą, czwartego dnia, 30 czerwca, Barbara Samulowska na polecenie księdza proboszcza Augustyna Weichsla zapytała Najświętszą Pannę: Czego żądasz Matko Boża? Otrzymał odpowiedź: Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec.


Barbara Samulowska
- wizjonerka

     Na drugi dzień Justyna Szafryńska, druga wizjonerka, z własnej inicjatywy zapytała: Kto Ty jesteś? Usłyszała w odpowiedzi: Maryja Niepokalane Poczęcie.

     3 lipca dzieci zapytały Niepokalaną, jak długo będą trwały objawienia. Matka Boża odpowiedziała: Będę tu przychodzić jeszcze dwa miesiące. Dzieci pytały także, czy zjawiający się tu chorzy doznają uzdrowienia. Stanie się cud, później chorzy zostaną uzdrowieni - miała odpowiedzieć Maryja. Na pytanie, jakie warunki chorzy powinni spełnić, padła odpowiedź: Powinni modlić się na różańcu. Oprócz polecenia modlitwy Maryja zażądała postawienia w miejscu objawień kapliczki.

     22 lipca Matka Boża się poskarżyła: Nie ma żadnego poszanowania dla Mnie, ludzie nawet nie klękają i jeśli nie nastąpi poprawa, więcej nie przyjdę. Dwukrotnie dzieci pytały, czy Ojciec Święty doczeka się tryumfu Kościoła, był to przecież czas kulturkampfu, walki z polskością i Kościołem katolickim. Ponadto w wielu krajach, w tym i we Włoszech, bardzo krytykowano Stolicę Apostolską. Maryja powiedziała, że Ojciec Święty doczeka się zwycięstwa.

     Dzieci pytały też Maryję o sprawy, które powierzyli im przybywający pielgrzymi. Matka Boża nie zawsze udzielała konkretnych odpowiedzi na indywidualne pytania. Odpowiadała zawsze jasno, gdy pytania dotyczyły spraw wiary. Stąd gdy Barbara Samulowska zapytała, czy pewna osoba powinna pójść do klasztoru, odpowiedź była ogólna: Dobrze jest jeśli do klasztoru idzie tyle osób, ile może. Często proboszcz gietrzwałdzki podawał pytania dziewczynkom, aby przekazały je Matce Bożej. Takim pytaniem było zagadnienie kłamstwa i fałszywych przysiąg. Maryja stwierdziła, że kto przysięga fałszywie taki nie jest godny wejść do nieba, on jest do tego namówiony przez szatana. Dzieje się tak, gdyż teraz przed końcem świata szatan obchodzi ziemię jak zgłodniały pies, aby pożreć ludzi, wyjaśniła Matka Boża.

     Często dzieci stawiały pytania, na które Matka Boża nie udzielała odpowiedzi. Tak było z pytaniem, czy biskup warmiński będzie aresztowany. Ale na pytanie, czy wcześniej zostanie wysłuchana modlitwa do Boga czy do Matki Bożej, uzyskały wyjaśnienie, że tak nie należy pytać, ale się modlić. Polecenie systematycznej modlitwy było głównym przesłaniem objawiającej się Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Od intensywności modlitwy zależny jest tok wydarzeń świata i spraw szczegółowych. Na pytanie dzieci, czy osierocone parafie warmińskie otrzymają kapłanów, Matka Boża odpowiedziała: Jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów. Podobnie stanie się z zamkniętym klasztorem w Łąkach. Jeśli gorliwie będziecie się modlić, będzie znowu otwarty - poradziła Niepokalana.

     Matka Boża wielokrotnie polecała posłuszeństwo kapłanom. Był to czas modernizmu, podważania nadprzyrodzoności Kościoła. 29 lipca Maryja wprost powiedziała, że wszyscy powinni słuchać kapłanów. Na pytanie przekazane dzieciom przez osobę bardzo skrupulatną, jak ma pokutować, Maryja odpowiedziała: Powinna zapytać spowiednika.

     Maryja podkreśliła też znaczenie Mszy św., jako najskuteczniejszej modlitwy Kościoła. Gdy Szafryńska zapytała czy dziewczynki mają przychodzić rano na różaniec przed Mszą św., usłyszały polecenie, że należy najpierw wysłuchać Mszę św., a potem odmówić różaniec, ponieważ tamta jest ważniejsza od tego. Gdy Samulowska w imieniu pewnego pielgrzyma zapytała, co ma on uczynić, aby pomóc duszom zmarłych rodziców, Matka Boża odpowiedziała: Ma dać na Mszę świętą. To samo poleciła na pytanie Szafryńskiej, co robić, aby nawróciła się pewna kobieta wyznania luterańskiego.

     Czasem Matka Boża odpowiadała również na pytania szczegółowe. Potwierdziła, że żyje jeszcze misjonarz Fox, pochodzący z Warmii, natomiast o pewnym mężczyźnie, który wyruszył w świat, powiedziała, że już zginął, umarł. Maryja zapowiedziała też ukaranie niemoralnie postępujących dziewcząt i pijaków.

     Dzień 8 września - Narodziny Najświętszej Maryi Panny miał być ostatnim dniem objawień w Gietrzwałdzie. Dzieci usłyszały wtedy słowa: Nie smućcie się, bo Ja będę zawsze przy was. W tym dniu odbyła się procesja do źródełka, które miała pobłogosławić Matka Boża. Tu dzieci miały objawienie, ale licznie zgromadzeni pielgrzymi byli świadkami zjawisk atmosferycznych, które wywołały duży niepokój, słyszano dziwne głosy. Tego dnia miała być postawiona figura Matki Bożej w miejscu objawień, ale jeszcze nie nadeszła z Berlina. Przywieziono ją dopiero 12 września. Dzieci uważały, że nie oddaje ona piękna postaci, którą widziały przez dwa miesiące. Były tym niezmiernie zasmucone. Wieczorem w czasie różańca obie dziewczynki znów zobaczyły Matkę Bożą, która ich pocieszyła: Wy nie smućcie się, bo figura, która nadeszła jest dobra. Od tego dnia, jeszcze do niedzieli 16 września, czyli do dnia poświęcenia i intronizacji figury Niepokalanej Dziewicy, dziewczynki rozmawiały z Matką Bożą. 15 września zapytały, czy pójdą do więzienia, wszak ich proboszcz był przez kilka dni uwięziony w Olsztynie. Na to pytanie Maryja nie odpowiedziała, uśmiechnęła się tylko, natomiast na pytanie, czy mają wstąpić do zakonu, otrzymały odpowiedź: Powinnyście iść do klasztoru. Rzeczywiście obie dziewczynki potem to uczyniły.

     W dniu poświęcenia figury Matki Bożej, czyli 16 września, do Gietrzwałdu przybyło około 15 tysięcy wiernych. Figurę w procesji niosło czterech kapłanów, w tym ks. Weichsel i Hermann z Biskupca, późniejszy biskup pomocniczy. Po nabożeństwie odmówiono różaniec, w trakcie którego po raz ostatni dziewczynki miały objawienie. Ostatnimi słowami Maryi przekazanymi dziewczynkom było polecenie: Odmawiajcie gorliwie różaniec.

     Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie nie ukazały nowych prawd teologicznych, ale, co niezmiernie ważne, były potwierdzeniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dogmatu ogłoszonego 8 grudnia 1854 roku przez Piusa IX. Dogmat ten był czasami kwestionowany, szczególnie przez teologów ulegających modernizmowi. Ważny jest też stosunek Matki Bożej do ewangelików. Maryja poradziła, aby ci, którzy nie przyznają Jej szczególnej roli w planie zbawienia, przybyli do Gietrzwałdu. Stąd jakby potwierdzenie, że prawdy wiary człowiek poznaje przez modlitwę i łaskę nadprzyrodzoną, ale to sam człowiek musi wyjść na spotkanie z Bogiem. Wiara wymaga doświadczenia wewnętrznego, sam rozum do poznania Boga nie wystarczy.

     Ważną teologicznie prawdą jest podkreślenie przez Maryję szczególnej roli Mszy św. Ofiara Eucharystyczna jest najważniejszą modlitwą Kościoła i nie można przedkładać nad nią żadnych innych form pobożnościowych, nawet maryjnych. Msza św. jest też szczególną pomocą dla dusz czyśćcowych. Istnienie tego stanu pośredniego, między ziemią a niebem, odrzuconego przez wiele grup protestanckich, zostało pośrednio przez Maryję w Gietrzwałdzie potwierdzone. Także ważna niezmiernie jest ofiara Mszy św. w sprawach ziemskich. Maryja potwierdziła przez to, że nigdy nie wychodzi przed Swego Syna, a do Niego zawsze kieruje. Zresztą modlitwa różańcowa to rozmyślanie zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa.


   

Wasze komentarze:
 ks. Krzysztof: 12.09.2017, 09:50
 Od kilku lat głoszę i zachęcam rodziny do wspólnej modlitwy. Modlitwa jest mocą i lekarstwem na wszystkie problemy, bo wówczas Duch Święty zmienia nasze myśli, kieruje naszą wolą oczyszcza nasze intencje, chroni nas od pokus Złego oraz idei pochodzących ze świata, a uderzających w wiarę. Przez "okno" modlitwy Bóg wkracza w nasze życie wewnętrzne, dlatego przejmujmy się wezwaniem Maryi, by codziennie odmawiać różaniec. A teraz Kościół w Polsce bardzo potrzebuje światłą Ducha Świętego wobec totalnego chaosu idei i wartości.
 Waldi: 04.10.2009, 15:56
 Jezus po swoim świętym ziemskim życiu nie poszedł na emeryturę wraz ze Swoim Ojcem ale do DNIA DZISIEJSZEGO głosi SŁOWO BOŻE przez Ducha Świętego i Swoją Matkę i wybranych ludzi. Jezus codziennie przemawia do świata a nie tylko w 1 wieku naszej ery przez co poznajemy nowe tajemnice naszej wiary. Nikt mu nie zamknie ust ani wyznawcy nowych religii chrześcijańskich ani szatan wysługujący się nieświadomymi ludżmi. Objawienia Maryjne potwierdzają jej osobistą świętość którą potwierdził archanioł Gabriel. Jeżeli chcecie być jak Dziewica z Nazaretu ukrzyżujcie swoje ciała i swoje namiętności a nie śmiejcie się z Jej zaangażowania w zbawienie ludzi. Jezus posługuje się Swoją Czystą Matką w dziele zbawiania świata a porównywanie Jej objawień do czczenia fałszywych bałwanów to jest obelga dla Tego , który wybrał Ją sobie z całego świata , za swoją Matkę. Ani moja matka ani wasza matka nie dostąpiła tego zaszczytu i musimy to zrozumieć. Nazywanie fałszywym bałwanem czci oddawanej Matce naszego Pana jest zuchwalstwem wobec Jej Syna. Piszcie bzdury że Maryja miała 4 synów i nawet córki - papier wszystko przyjmie ale wszystko to odwołacie w obecności Jego Syna gdy wam pokaże Niepokalaną. Brudne grzeszne łapy precz od Niepokalanej .
 Anna: 28.03.2009, 22:51
 Szanowni internauci: zacznijcie modlić się szczerze o poznanie Prawdy i otwórzcie serca na działanie Boga. A następnie przestańcie obrażać wiarę katolicką. Do SzPL: poczytaj jeszcze słownik ortograficzny. Z Bogiem!
 mikiniki: 10.01.2009, 20:34
 2Jan1(9) Ktokolwiek przestępuje a nie trwa w nauce Krystusowej, Boga nie ma, który trwa w nauce Krystusowej, ten i Ojca i Syna ma. (10) Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go w dom, ani go pozdrawiajcie. Rom1(25) Dlatego, iż oni prawdę Bożą odmienili w kłamstwo i chwalili a służyli rzeczam stworzonym, mimo stworzyciela, który jest błogosławiony na wieki. Amen 1 kor 3(11) Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Iza42 (8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom. 5M(8) Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa tych rzeczy, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które w wodach pod ziemią; (9) Nie będziesz się im kłaniał, ani ich chwalił: bom Ja Pan, Bóg twój, Bóg zawisny w miłości, nawiedzający nieprawość ojców nad syny do trzeciego i do czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą; (10) A czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy mię miłują, i strzegą przykazań moich. 1 tym 2(3) Oto co jest dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Bo jeden jest Bóg, JEDEN też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek - Chrystus Jezus. Jan3(13) Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. Jana14(6) Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO przeze Mnie. Dz.A10(25) A gdy już wchadzał Piotr, zabieżawszy Korneliusz przypadł do nóg jego, kłaniając się jemu. (26) Ale go Piotr podniósł, mówiąc: Wstań, bomci też ja jest człowiek. Apokal.sw.Jana19(9) Tedy mi rzekł: Napisz: Błogosławieni, którzy na wieczerzą wesela Barankowego wezwani są. I rzekł mi: Tyć słowa Boże są prawdziwe. (10) I upadłem przed nogi jego abym go chwalił. Ale on mi rzekł: Patrz abyś tego nie czynił. Jestemci sługa z tobą jeden z braciej twojej, którzy mają świadectwo Jezusowe. Galacjan 1(6) Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. (7) Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. (8) Ale gdybyśmy nawet my lub ANIOL Z NIEBA głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! (9) Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty! Jana17(17) Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 5M(1) Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. (2) Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, (3) i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bozkami, których nie znasz, i służmy im, (4) to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. (5) Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać. Jerem14(14) I rzekł Pan do mnie: Fałsz prorokują ci prorocy w imieniu mojem; nie posłałem ich, anim im rozkazał, owszem, anim mówił do nich; widzenie kłamliwe, i wieszczbę, i marność, i kłamstwo serca swego oni wam prorokują. Marek8 (33) Ale Jezus obróciwszy się, a wejrzawszy na ucznie swoje, zgromił Piotra, mówiąc: Idź ode mnie, szatanie; albowiem nie pojmujesz tego, CO jest BOZEGO, ale CO jest LUDZKIEGO Filip2(21) Bo wszyscy swoich rzeczy szukają, a nie tych, które są Jezusa Chrystusa. 2 kor 11(14) I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. (15) Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków. Ef5(17) A przeto nie bądźcie głupi, ale rozumiejcie, która jest wola Boża.
 SzPL: 27.04.2008, 00:27
 Ludzie rozważcie słowa "Marii" z Pismem Świetym! Polecam! I pomudlcie się aby Pan nasz otworzył nasze oczy i serca na jedyna przwde wynikającom z Słowa Bożego!!!!!!!!!!!
(1)


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Humor | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej