Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Matka Boża Nieustającej Pomocy z Radzynia Podlaskiego

     Ci, którzy kochają Maryję, nazywają ją Matką. Można powiedzieć, że nie potrafią nazwać jej w inny sposób, gdyż ona zrodziła nas do życia na Kalwarii, ofiarowując swojego Syna dla naszego odkupienia - Św. Alfons Liguori

     Jednym z najbardziej znanych wśród chrześcijan wezwań odnoszących się do Matki Bożej jest Nieustająca Pomoc, zwłaszcza wśród najsmutniejszych i najbardziej potrzebujących, którzy odczuwają szczególną potrzebę miłości i opieki. Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy wywodzi się z Rzymu, gdzie w kościele św. Alfonsa Liguori, założyciela zakonu redemptorystów, znajduje się oryginał cudownego wizerunku Maryi. Papież Pius IX, przekazując ikonę pod stalą opiekę redemptorystów, powiedział: "Uczyńcie ten obraz znanym na cały świat". Jak widać, Maryja pobłogosławiła te słowa.

     Od momentu kiedy dziekan Kapituły Watykańskiej koronował obraz 23 czerwca 1867 roku, nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy szerzy się nieprzerwanie. Z Rzymu do najdalszych zakątków świata zaczęły docierać niezliczone kopie świętego obrazu, co z kolei czyniło nabożeństwo jeszcze popularniejszym. Do największych na świecie miejsc kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, oprócz kościoła św. Alfonsa w Rzymie, należą: Bazylika Nieustającej Pomocy w Bostonie (USA), kościół w Baclaranie na Filipinach, sanktuarium w Kurytybie (Brazylia), Kościół redemptorystów w Belfaście (Irlandia Północna), kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Meksyku oraz Haiti jako kraj w całości poświęcony Nieustającej Pomocy.

     Do Polski pierwszą kopię sprowadził do Cieplic w 1869 roku książę Edmund Radziwiłł. Dziś chyba nie ma kościoła, gdzie nie odprawiano by nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Największe polskie sanktuaria to: kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Pogórzu, kościół św. Józefa w Toruniu, kolegiata Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny w Poznaniu oraz kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie. To są dość znane miejsca święte, ja zaś postaram się przybliżyć największy ośrodek kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w diecezji siedleckiej, o którym chyba nie wszyscy słyszeli.

     Radzyń Podlaski słynie na cały kraj zwłaszcza dzięki barokowemu założeniu pałacowo-parkowemu rodziny Potockich, które zaprojektował architekt królewski Jakub Fontana. Nieopodal znajduje się XVII- -wieczny kościół Świętej Trójcy z obrazami Józefa Buchbindera. Jest to reprezentacja miasta, jeżeli chodzi o zabytki. Znajduje się tu inna, całkiem nowa budowla, zwieńczona trzema ogromnymi krzyżami, co sprawia, iż widoczna jest już ze znacznej odległości. Mimo że nie projektował jej żaden architekt królewski, jest bardzo interesująca. Tak naprawdę nie o budowlę tu chodzi ani o architektów. Chodzi o miejsce, gdzie przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy gromadzą się wierni, aby powierzyć Jej swoje troski i podziękować za doznane łaski.

     Nowy kościół jest łaską

     W latach siedemdziesiątych kościół Świętej Trójcy nie mieścił w swoich murach ogromnej liczby wiernych, mimo że w niedzielę i święta Msza św. była odprawiana co godzinę. Długo starano się o pozwolenie władz komunistycznych na budowę nowego kościoła. W tym samym czasie sprowadzono ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i rozpoczęto nowennę. Wierni wśród wielu intencji szczególnie modlili się o pozwolenie na budowę świątyni. Ich prośby zostały wysłuchane. W 1983 roku otrzymali zezwolenie, a trzy lata później, 31 sierpnia, bp Jan Mazur wmurował kamień węgielny pod budowę upragnionego kościoła. Ulokowano go na rozbudowującym się osiedlu Zabielska, w dzielnicy Słoneczne Wzgórze, przy ul. Spółdzielczej, obecnie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kolejnych latach staraniem ks. prał. Witolda Kobylińskiego oraz ks. prał. Henryka Hołoweńko trwały prace budowlane.

     Świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Brata Alberta została erygowana podczas Pasterki 1988 roku. Tak narodziła się nowa rodzina parafialna. Kościół powstał dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Nieustającej Pomocy wyproszonemu przez mieszkańców Radzynia.

     To stąd co roku wyrusza jedna z największych grup w pielgrzymce na Jasną Górę. Wszystkie większe uroczystości odbywają się pod przewodnictwem biskupa. W 1996 roku, podczas dwugodzinnej uroczystości nawiedzenia parafii przez figurę Matki Bożej Fatimskiej, zgromadziło się 15 000 wiernych, podczas gdy parafia liczy 12 000 mieszkańców.

     Życie artystyczne w duchu Ewangelii

     W mieście organizuje się koncerty chóralne i organowe na znakomitym poziomie artystycznym. Jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń artystycznych w historii parafii, a nawet Radzynia, był wspaniały koncert symfoniczno-oratoryjny. Wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej pod batutą Guido Maria Guida, włoskiego dyrygenta światowej sławy, chóry trzech uczelni lubelskich: Chór Akademicki UMCS im J. Czerwińskiej, Chór Akademicki Politechniki Lubelskiej i Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz czworo wybitnych solistów: Iwona Sawul- ska - sopran, Agnieszka Lipska-Nako- niecznik - alt, Piotr Czajkowski - tenor, Mieczysław Milun - bas. Requiem W. A. Mozarta zainaugurowało XIX Dni Karola Lipińskiego, skrzypka i wirtuoza pochodzącego z Radzynia. Podczas tej uroczystości ks. bp Henryk Tomasik powiedział, że parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy znakomicie łączy ducha Ewangelii z duchem artystycznym. Wyrazy uznania otrzymał również wrażliwy na sztukę gospodarz parafii ks. prał. Henryk Hołoweńko, który jest inicjatorem różnych imprez.

     Miejscem zawsze otwartym dla parafian jest świetlica św. Brata Alberta gdzie odbywają się spotkania zarówno formacyjno-duszpa- sterskie, jak i rekreacyjne. Parafia słynie w całej diecezji z prężnie działającej Oazy.

     Wystrój kościoła wzbogacają obrazy i rzeźby wykonane przez miejscowych artystów. Drogę Krzyżową oraz obraz św. Brata Alberta namalował Kazimierz Sokół. Na szczególną uwagę zasługuje rzeźbiarz Marian Korczyk - spod jego dłuta wyszła po- nadtrzymetrowa figura Chrystusa Ukrzyżowanego, na którego obliczu widać ludzkie cierpienie Syna Bożego. Korczyk wykonał również ozdobną ramę do obrazu w głównym ołtarzu oraz Pietę stojącą przy wejściu do kościoła.

     Ikona katechezą

     Zatrzymajmy się przez chwilę w centralnym punkcie zarówno wspólnoty parafialnej, jak i świątyni - przy Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Ikona to specyficzny rodzaj obrazu - uobecnia to, co przedstawia. Jest miejscem spotkania tajemnicy Boga z rzeczywistością ludzką.

     - Ikona nie jest zwykłym elementem dekoracji ołtarza - mówi ksiądz proboszcz. - Ona sama jest ołtarzem. Jest katechezą przedstawiającą główną tajemnicę naszej wiary. Różne elementy w niej ukazane mówią o Bogu obecnym wśród nas, o drodze Krzyża, o pełnym miłości wstawiennictwie Maryi i o świetle przyszłej chwały.

     Ikona ta była pisana według określonych norm technicznych i teologicznych, dzięki czemu można w szczególny sposób wejść w duchowy kontakt z misterium Jezusa Chrystusa, Matki Bożej czy świętych. Oblicze Madonny jest poważne, z odcieniem bólu. W spojrzeniu przebija czuły smutek. Nie patrzy na Syna, lecz jakby rozmawiała z patrzącym na obraz. Ikona głosi tajemnicę Boskiego macierzyństwa Maryi, a jej zasadniczym orędziem jest odkupienie człowieka w Chrystusie.

     Ksiądz proboszcz mówi o Dzieciątku Jezus, iż jest przedstawione jako przeznaczone na ofiarę złożoną tak, jak to ukazuje Ewangelia w scenie ofiarowania w świątyni (Łk 2,22-44). Postawa Matki odnosi nas do słów Ewangelii: U stóp krzyża stała Jego Matka (J 19,25), nie zgięta w bólu, ale wyprostowana, czuwająca.

     Jan Paweł II podczas wizyty w kościele św. Alfonsa w Rzymie powiedział: "Przychodząc tutaj dzisiaj powtórnie, przeszedłem poprzez moją przeszłość, poprzez dni mojej młodości. I z tego powodu pragnę podziękować Bożej Opatrzności i Matce Bożej Nieustającej Pomocy, która zawsze ukazywała się dla mnie jako "nieustająca pomoc" w trudnych chwilach, ośmielam się nawet powiedzieć w bardzo trudnych chwilach".

     Kult świętych

     Drugim patronem parafii jest św. Brat Albert Chmielowski, który w młodości jako wrażliwy artysta poszukiwał piękna i dobra w sztuce. Znalazł je w drugim człowieku, i to w tym najbiedniejszym, w którego twarzy dostrzegł znieważone oblicze Chrystusa. Kard. Karol Wojtyła powiedział o nim: "Rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza".

     Przed Wielkim Jubileuszem zostało wcielone w życie parafii przesłanie św. Brata Alberta, które brzmi: "Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny". Słowa te zaowocowały tutaj powstaniem pięciu diakonii: Miłosierdzia, Ewangelizacji, Modlitwy, Słowa i Czynu. Ich posługę najlepiej widać przy łóżkach szpitalnych i w różnych formach pomocy charytatywnej.

     Kult świętych wzrasta dzięki znajdującym się w kościele relikwiom św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. Jozefata Kuncewicza oraz św. Faustyny Kowalskiej. Coraz większą czcią otaczany jest obraz Jezu, ufam Tobie. Na szczególną prośbę wiernych została wprowadzona parafialna godzina miłosierdzia Bożego, która jest o godzinie 17.00 w każdy ostatni piątek miesiąca. Parafianie gorliwie modlą się także do Błogosławionych Męczenników Podlaskich - patronów Podlasia.

     Ks. pral. Henryk Hołoweńko serdecznie zaprasza do odwiedzenia świątyni, by pokłonić się Chrystusowi i Jego Matce, Pani nieustannie gotowej pomagać każdemu w potrzebie. Kościół jest otwarty przez cały dzień - od 6.00 do 19.00. Można również przysyłać prośby i dziękczynienia, które będą odczytane podczas nowenny w każdą środę.

Joanna Jarmosiewicz

Miejsca Święte nr 66


   

Wasze komentarze:
 Ewa: 21.09.2019, 22:16
 Matko Boża Nieustającej Pomocy proszę pomóż Nam mieć upragnione potomstwo. Proszę o modlitwę. Amen.
(1)


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Humor | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej