Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Niepokalana - Matka Odkupiciela i nasza

     Pismo św. mówi nam, że Bóg jest Bogiem miłości i miłosierdzia. Jako dowód nieskończonej miłości zesłał na ziemię swego Umiłowanego Syna na ofiarę przebłagalną za grzechy ludzkości, a za cenę jego bolesnej śmierci krzyżowej otworzył bramy Nieba wszystkim pokoleniom. Istotnym motywem Wcielenia jest miłość i miłosierdzie Boże, a Odkupienie jest celem Wcielenia.

     Św. Paweł wiele razy powraca do tej wielkiej prawdy, że istotą przyjścia na świat Jezusa Chrystusa było odkupienie człowieka. W liście do Galatów pisze: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod niewolą Prawa, aby wykupił tych, którzy byli w niewoli Prawa, byśmy mogli otrzymać synostwo przybrane. A na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! I stąd to nie jesteś już niewolnikiem, ale synem. Jeżeli zaś synem, to i ze zrządzenia Bożego dziedzicem (Gal 4, 4-7).

     Św. Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, z wielką mocą podkreśla miłość Boga dla ludzi, który przyszedł na świat jedynie po to, aby zbawić ludzkość: W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Nikt Boga nigdy nie oglądał. Jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość Jego jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata (1 J 4, 9-14).

     W czasie wybranym przez Stwórcę narodziła się Maryja. Liturgia obchodzi ten dzień (8 września) z radością. Narodziny te są jutrzenką wielkiej światłości, przybliżają narodziny Chrystusa: Lux mundi. Maryja zachowana od grzechu dla zasług Jezusa, nie tylko zapowiada Odkupienie, lecz nosi na sobie jego znamiona. Zostaje Ona pierwsza odkupiona przez swego Boskiego Syna. Ze względu na Nią, pełną łaski i absolutnej niewinności, Trójca Przenajświętsza patrzy na ziemię z wielką miłością i upodobaniem, ponieważ znajduje stworzenie, w którym może odbić się nieskończona Piękność Boża niby woń przeczystej lilii, zdobiącej ołtarz Pana. Maryja, umiłowana Córa Boża, nawet przez chwilę nie była niewolnicą szatana, lecz zawsze Córką całkowicie Bożą i niepokalaną.

     Pierwszym dziełem myśli Bożej było Wcielenie Słowa i ze względu na nie wszystko zostało stworzone, a Maryja, która miała brać wielki udział w tym Boskim dziele, została przewidziana i przez Boga wybrana przed wszystkimi stworzeniami. Proroctwo Izajasza w Starym Testamencie zapowiada wielkość tej niezwykłej Niewiasty na której spoczęło łaskawie oko Boże: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie go imieniem Emanuel (Iz 7,14), to znaczy Bóg z nami.

     Gdy Adam utracił stan łaski i został wypędzony z raju, Bóg pozostawił ludzkości jedyny promień nadziei: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę - powiedział Pan do węża - Ona zetrze ci głowę (Rdz 3, 15). Jak pierwsza niewia sta Ewa przyczyniła się do utraty łaski, tak Maryja, druga Niewiasta, miała przyczynić się do jej przywrócenia. Jedynym źródłem łaski jest Zbawiciel, a Maryja jest strumieniem Jego łaskL Wszystko, co Jezus wysłużył ludzkości w ścisłym znaczeniu, Maryja wysłużyła nam to drugorzędnie przez zasługę Macierzyństwa Bożego. Podobnie jak Jezus przyszedł na świat dzięki Maryi, tak cała Jego łaska i życie nadprzyrodzone spływa na nas za pośrednictwem Maryi, szafarki łask.

     Św. Bernard ze Sieny poucza, że od momentu, kiedy Maryja stała się Matką Jezusa, tak bardzo nas umiłowała i starała się o nasze zbawienie, że "od owej chwili nosiła nas w swym własnym łonie jako Najukochańsza Matka. Podobnie jak zbawcze dzieło Jezusa rozpoczęło się we Wcieleniu, a dokonało się na Golgocie, tak Macierzyństwo Maryi w stosunku do wszystkich ludzi znalazło swój najgłębszy wyraz u stóp krzyża". Gdy Jezus konał, powiedział do Jana, który wówczas reprezentował całą ludzkość: Oto Matka twoja (J 19,27), a nieco wcześniej do Najświętszej Matki: Niewiasto, oto syn twój. Słowa Jezusa wyrażają wielką prawdę: duchowe macierzyństwo Mary względem nas. Właśnie wtedy Maryja razem z Jezusem zbawiała nasze dusze składając za nie swego Syna Przez tę najboleśniejszą ofiarę dla Jej matczynego Serca zdobyła nam życie łaski i życie wieczne. Oto za jaką cenę Maryja stała się naszą Matką. To zobowiązuje nas wszystkich bez wyjątku, abyśmy żyli w łasce jak prawdziwe Jej dzieci i darzyli Maryję szczerym uczuciem.

Irena Saganowska


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Humor | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej