Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Akt poświecenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi

przez Jana Pawła II

     W miesiącu tradycyjnie poświęconym Najświętszej Maryi Pannie, w którym przypada wiele świąt maryjnych (m.in. wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej - 13 maja), przekazujemy Drogim Czytelnikom ten Akt poświęcenia, by zaowocował osobistą modlitewną refleksją i ufnym oddaniem sterów naszego życia w ręce najlepszej Niepokalanej Matki (red.).

     1. "Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!".

     Ze stówami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko, w czasie Jubileuszowego Roku naszego Odkupienia. Stajemy w szczególnym poczuciu jedności z wszystkimi Pasterzami Kościoła, stanowiąc jedno ciało i jedno kolegium tak, jak ż woli Chrystusa Apostołowie stanowili jedno ciało i jedno kolegium z Piotrem. W poczuciu tej jedności wypowiadamy słowa niniejszego Aktu, w którym raz jeszcze pragniemy zawrzeć "nadzieje i obawy" Kościoła w świecie współczesnym.

     Przed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat później, Twój sługa papież Pius Xli, mając przed oczyma bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, które ze względu na swą sytuację stanowią szczególny przedmiot Twej szczególnej miłości i troski.

     Ten świat ludzi i narodów mamy przed oczami również dzisiaj; świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat!

     Kościół na Soborze Watykańskim II odnowił świadomość swego posłannictwa w świecie, pomny na słowa Pana: "Idźcie... i nauczajcie wszystkie narody... oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28, 19-20).

     I dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty która znasz "wszystkie ich cierpienia i nadzieje", Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów.

     W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego zawierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują.

     "Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych!".

     2. Oto stojąc dzisiaj przed Tobą, Matko Chrystusa, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: "Za nich - powiedział - Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni wprawdzie" (J 17, 19). Pragniemy zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.

     Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie też rozniecił w naszych czasach.

     O jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat: za nasz współczesny świat w jedności z samym Chrystusem! Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać przecież udziałem świata przez Kościół.

     Wyrazem tego jest obecny Rok Odkupienia: nadzwyczajny Jubileusz całego Kościoła.

     Bądź błogosławiona w tym Świętym Roku, Ty nade wszystko, Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna Bożemu wezwaniu!

     Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna!

     Matko Kościoła! Przyświecaj ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym.

     3. Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.

     O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi - zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

     Od głodu i wojny - wybaw nas!
     Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny - wybaw nas!
     Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania - wybaw nas!
     Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych - wybaw nas!
     Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym - wybaw nas!
     Od deptania Bożych przykazań - wybaw nas!
     Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich - wybaw nas!
     Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło - wybaw nas!
     Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu - wybaw nas! Wybaw nas!

     Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!

     Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej jego postaci.

     Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Rzym, 25 marca 1984

Tekst pochodzi z Miesiecznika
Formacji Różańcowej "Różaniec"
maj 2008


   

Wasze komentarze:
 teresby: 07.02.2013, 05:32
 Z treści aktu............... wynika, że nie występuje słowo Rosja, a więc czy zawierzenie podobało się Bogu. Wszystko wskazuje na to, że nie, ponieważ była krótka odwilż ale nadal jest ucisk a obecnie jeszcze większy............. Kto tak naprawdę rządzi światem - niech każdy odpowie w swoim sercu..............
 ona: 10.04.2012, 15:37
 Maryjo, bądź zawsze przy mojej rodzinie, przy ludziach których spotkałam i których dopiero spotkam.Przepraszam za wszystko bo bardzo daleko mi do doskonałości.Zrobiłam, powiedziałam tyle rzeczy, których żałuję.Proszę pomóż mi być dobrym człowiekiem, który dokonuje właściwych wyborów.Któ
 Sebek: 20.09.2011, 22:53
 O Matko nasz miej miłosierdzie dla nas dla mnie i całego świata,Wybaw nas Matko Święta od złego ,Wybaw nas Matko od złego..Wybaw Nas ...
 słaby człowiek: 24.03.2010, 19:52
 Jolanto, nie poddawaj się, Twoje Cierpienie ma Sens, bo to Ono Przybliża nas do Wiecznej Nagrody jaką JEST brak smutku i WIELKIE SZCZĘŚCIE na ZAWSZE w NIEBIE. I choć JEST ciężko nie załamuj się, raczej Dziękuj PANU BOGU, to WIELKA Łaska i choć teraz wszystko wydaje się załamane to zobaczysz, że kiedyś jeszcze się Uśmiechniesz. Tylko Ufaj PANU i Maryji. Zawierz Jej swe Życie i swoje problemy. Wielu Świętych nieraz Było w pozornej sytuacji opuszczenia i beznadziei, ale Zaufali do końca i teraz na pewno nie żałują. "A kto Wytrwa do końca Będzie Zbawiony" Dużo BŁOGOSŁAWIEŃSTWA na czas tej próby. Wyjdź z niej zwycięsko! Przytulam =).
 Jolanta: 10.03.2009, 13:30
 Maryjo, ratuj mnie. Pomóż wypełnić pustkę po utracie najbliższych. W Tobie pokładam moją ufność. Jeśli nie chcesz mi pomóc, zabierz mnie do Siebie, skróć me cierpienia. Ja naprawdę nie daję rady żyć.
(1)


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Humor | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej