Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Inne wypowiedzi św. Pawła o miłości

     Spośród wielu tekstów, w których św. Paweł dotyka problematykę związana z miłością można wyróżnić dwie grupy tematów:

  • tematy praktyczne - mówiące o realizowaniu miłości jako zadania zleconego chrześcijanom;
  • tematy teologiczne - ukazujące miłość Boga względem rodzaju ludzkiego, która najpełniej wyraziła się w dziele zbawienia.
     Temat miłości pojawia się w Liście do Rzymian w rozdziałach 12-13. W Rz 12 św. Paweł mówiąc o różnorodności posług we wspólnocie wierzących porusza też temat czynnej miłości polegającej na wspieraniu potrzebujących: Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo (Rz 12,8); Zaradzajcie potrzebom świętych (Rz 12,13).

     Miłość ma być też podstawową zasadą budowania wspólnoty: W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie (Rz 12,10). Jedną z form świadczenia o miłości jest gościnność (Rz 12,13). Inną ważną cechą miłości jest szczerość. Paweł pisze: Miłość niech będzie bez obłudy (Rz 12,9). Szczytem zaś miłości jawi się miłość względem nieprzyjaciół (Rz 12, 14-21). Miłość jest wreszcie najdoskonalszym wypełnieniem Prawa, gdyż nie wyrządza zła bliźniemu (Rz 13,10). Do niej sprowadzają się wszystkie przykazania (Rz 13, 8-10). To najważniejsze przykazanie św. Paweł przytacza również w Liście do Galatów (Ga 5,14).

     Nie można zapomnieć, iż miłość jest darem Bożym, jest darem Trójcy Świętej, który darmo został udzielony człowiekowi (Rz 5, 6-8). Została ona objawiona w Chrystusie Panu (Rz 8,39), zwłaszcza przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5,8). Bowiem nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym (Tt 3,5).

     Nieskończoność miłości Boga Ojca przejawiła się w tym, że zesłał On swojego Syna, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4, 4-7). Obrazem ilustrującym tę miłość objawioną w Chrystusie jest porównanie jej z miłością małżeńską. Życie małżeńskie jest odzwierciedlaniem i ukazywaniem miłości Jezusa do Kościoła (Ef 5, 25-33).

      Wreszcie miłość jest owocem Ducha Świętego, o czym świadczą dwa teksty św. Pawła: miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5); owocem zaś Ducha jest: miłość... (Ga 5,22). Jej wagę wskazuje fakt, że wśród tychże owoców Ducha miłość wymieniona jest na pierwszym miejscu.

      Podsumowując, należy zachęcić do modlitwy o dar miłości, by z Bożą pomocą przekazywać bliźnim miłość, którą Bóg nas umiłował..

Pielgrzym


Tekst pochodzi z pisma
"Królowa Apostołów" luty 2009 r.   

Wasze komentarze:
 I.: 25.01.2013, 10:41
 Pepe: "Ale uczynki oczywiście muszą być w naszym życiu bo: "czynna miłość polega na wspieraniu potrzebujących." " Miłość sprawia że nie można inaczej. Jeśli możesz pomoc, to pomagasz. Uczynek wynika z miłości, ale miłość nie wynika z uczynków.
 M.: 12.07.2011, 01:18
 A przez dawanie miłości innym uczymy ich jak kochać.Tylko przez miłość możemy zmieniać świat.A pełną,bezinteresowną miłość do siebie nawzajem możemy tylko otrzymać od Boga,prosząc gorliwie w modlitwach.
 Pepe: 04.04.2011, 22:41
 Dobry tekst, streszczając przypomina wiele mądrych słów, bo św. Paweł to nie tylko Hymn o Miłości. Przypomniał mi, że choć wiara bez uczynków martwa jest, to nie dzięki uczynkom idziemy do nieba. Bo nawet najpiękniejszymi uczynkami nigdy, nigdy! na to sobie nie zasłużymy. Pójdziemy tam, bo On nas obmył, bo On poniósł ofiarę, bo On nas zbawił, my siebie nie zbawimy sami. Ale uczynki oczywiście muszą być w naszym życiu bo: "czynna miłość polega na wspieraniu potrzebujących."
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej