Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Inne wypowiedzi św. Pawła o miłości

Spośród wielu tekstów, w których św. Paweł dotyka problematykę związana z miłością można wyróżnić dwie grupy tematów:

  • tematy praktyczne - mówiące o realizowaniu miłości jako zadania zleconego chrześcijanom;
  • tematy teologiczne - ukazujące miłość Boga względem rodzaju ludzkiego, która najpełniej wyraziła się w dziele zbawienia.
Temat miłości pojawia się w Liście do Rzymian w rozdziałach 12-13. W Rz 12 św. Paweł mówiąc o różnorodności posług we wspólnocie wierzących porusza też temat czynnej miłości polegającej na wspieraniu potrzebujących: Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo (Rz 12,8); Zaradzajcie potrzebom świętych (Rz 12,13).

Miłość ma być też podstawową zasadą budowania wspólnoty: W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie (Rz 12,10). Jedną z form świadczenia o miłości jest gościnność (Rz 12,13). Inną ważną cechą miłości jest szczerość. Paweł pisze: Miłość niech będzie bez obłudy (Rz 12,9). Szczytem zaś miłości jawi się miłość względem nieprzyjaciół (Rz 12, 14-21). Miłość jest wreszcie najdoskonalszym wypełnieniem Prawa, gdyż nie wyrządza zła bliźniemu (Rz 13,10). Do niej sprowadzają się wszystkie przykazania (Rz 13, 8-10). To najważniejsze przykazanie św. Paweł przytacza również w Liście do Galatów (Ga 5,14).

Nie można zapomnieć, iż miłość jest darem Bożym, jest darem Trójcy Świętej, który darmo został udzielony człowiekowi (Rz 5, 6-8). Została ona objawiona w Chrystusie Panu (Rz 8,39), zwłaszcza przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5,8). Bowiem nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym (Tt 3,5).

Nieskończoność miłości Boga Ojca przejawiła się w tym, że zesłał On swojego Syna, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4, 4-7). Obrazem ilustrującym tę miłość objawioną w Chrystusie jest porównanie jej z miłością małżeńską. Życie małżeńskie jest odzwierciedlaniem i ukazywaniem miłości Jezusa do Kościoła (Ef 5, 25-33).

Wreszcie miłość jest owocem Ducha Świętego, o czym świadczą dwa teksty św. Pawła: miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5); owocem zaś Ducha jest: miłość... (Ga 5,22). Jej wagę wskazuje fakt, że wśród tychże owoców Ducha miłość wymieniona jest na pierwszym miejscu.

Podsumowując, należy zachęcić do modlitwy o dar miłości, by z Bożą pomocą przekazywać bliźnim miłość, którą Bóg nas umiłował.

Pielgrzym

Tekst pochodzi z pisma
"Królowa Apostołów" luty 2009 r.Wasze komentarze:
 marzena aneta: 13.03.2023, 13:19
 Inne wypowiedzi Pawła o miłości dziękuję Święty Pawle kocham Cię dziękuję Święty Pawle módl się za nami dziękuję Święty Pawle kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Święty Pawle kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 04.03.2023, 16:00
 Inne wypowiedzi Pawła o miłości dziękuję Święty Pawle kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym świecie dziękuję Święty Pawle módl się za nami dziękuję Święty Pawle kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 01.10.2022, 10:59
 inne wypowiedzi Pawła Świętego o miłości gdzie tak naprawde jest miłość prosze o nią dziękuję prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 marzena aneta: 17.09.2022, 17:25
 inne wypowiedzi Pawła Świętego o miłości Pawle Święty módl się za nami dziękuję kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę żeby nie było oszustwa złodziejstwa ale miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę oto tak pragne tego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 marzena aneta: 17.09.2022, 11:40
 inne wypowiedzi Pawła Świętego o miłości Pawle Święty módl się za nami dziękuję Pawle Święty spraw żebyśmy się kochali szanowali wszyscy wszystkich dziękuję nie kradli nie oszukiwali ale się kochali szanowali dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 Marzena Aneta: 02.11.2021, 09:37
 Inne wypowiedzi Pawła Świętego o Miłości Pawle Święty Spraw Żebyśmy Się Wszyscy Kochali Szanowali Nie Kradli Nie Oszukiwali Tylko Się Kochali Szanowali Z Tego Zdamy Sprawę Bogu Bóg Widzi Wie Wszystko Jezus Widzi Wie Wszystko Maryja Widzi Wie Wszystko Nic Się Nie Ukryje Przed Nimi Dlatego Kochajmy Się Szanujmy Się To Będzie Dobrze Proszę Was Katolicy Polacy Kobiety Moc Modlitwy Modlitwa Cuda Czyni Nadzieja Cuda Czyni Ufność Cuda Czyni Sprawiedliwość Cuda Czyni Miłość Cuda Czyni Uczciwość Cuda Czyni Pawle Święty Módl Się Za Nami 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🤰🤱👰🤵🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
 Marzena Aneta: 27.10.2021, 01:17
 Proszę o miłość wszystkich mamy się kochać szanować z tego będziemy sądzeni dobro róbmy wszyscy wszystkim Bóg widzi wszystko żeby nie było płaczu zgrzytania zębami ostrzegam dobro tylko czyńmy nie kradnijcie nie oszukujcie proszę tylko dobro róbcie żeby potem nie było że nie ostrzegałam dobro róbcie zła nigdy nikomu z tego zdamy sprawę Bogu Kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni wiara cuda czyni nadzieja cuda czyni Piotrze Święty módl się za nami ufność cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️💑💑💑💑💑👰🤵♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
 Marzena Aneta: 11.10.2021, 08:30
 Proszę o miłość dla nas wszystkich żebyśmy się kochali szanowali Boga żebyśmy kochali Jezusa żebyśmy kochali Maryję żebyśmy kochali Ducha Świętego żebyśmy kochali Anioła Stróża żebyśmy kochali nie kradli nie oszukiwali ale się kochali z tego będziemy sądzeni z miłości żeby później nie było że będzie płacz zgrzytanie zębów proszę Was o miłość wzajemną kochaj bliźniego swego jak siebie samego 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️👰🤵💏💑🤰🏠🏠
 Marzena: 27.09.2021, 23:25
 Miłość jest piękna gdy pochodzi z obu stron i tylko w swoim wieku w równym wieku o taką proszę i o domu kupno w uradzie proszę dla mnie o urodę zdrowie proszę dla mnie odzyskanie moich pieniędzy skradzionych proszę dla mnie dobrego kawalera młodego męża niepalącego pobożnego Polaka religijnego wysokiego proszę dla mnie dziecko zdrowe Józefa małego syna zdrowego proszę dla mnie dziękuję kocham Was Święci ratujcie mnie proszę pomóżcie nie ma modlitw nie wysłuchanych kobiety moc modlitwy Boże obietnice dla kobiet modlitwa cuda czyni Miłość cuda czyni🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏♥️♥️♥️♥️♥️💚💚💚💚💚🏠💏💏👰🤵


 I.: 25.01.2013, 10:41
 Pepe: "Ale uczynki oczywiście muszą być w naszym życiu bo: "czynna miłość polega na wspieraniu potrzebujących." " Miłość sprawia że nie można inaczej. Jeśli możesz pomoc, to pomagasz. Uczynek wynika z miłości, ale miłość nie wynika z uczynków.
 M.: 12.07.2011, 01:18
 A przez dawanie miłości innym uczymy ich jak kochać.Tylko przez miłość możemy zmieniać świat.A pełną,bezinteresowną miłość do siebie nawzajem możemy tylko otrzymać od Boga,prosząc gorliwie w modlitwach.
 Pepe: 04.04.2011, 22:41
 Dobry tekst, streszczając przypomina wiele mądrych słów, bo św. Paweł to nie tylko Hymn o Miłości. Przypomniał mi, że choć wiara bez uczynków martwa jest, to nie dzięki uczynkom idziemy do nieba. Bo nawet najpiękniejszymi uczynkami nigdy, nigdy! na to sobie nie zasłużymy. Pójdziemy tam, bo On nas obmył, bo On poniósł ofiarę, bo On nas zbawił, my siebie nie zbawimy sami. Ale uczynki oczywiście muszą być w naszym życiu bo: "czynna miłość polega na wspieraniu potrzebujących."
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Cezary z Nazjanzuśw. Cezary z Nazjanzu

Modlitwa do św. Cezarego z NazjanzuModlitwa do św. Cezarego z Nazjanzu

św. Tarazjuszśw. Tarazjusz

Modlitwa do św. TarazjuszaModlitwa do św. Tarazjusza

Modlitwa do bł. Marii Adeodaty PisaniModlitwa do bł. Marii Adeodaty Pisani

Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej