Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Wartość miłości

     Coraz częściej słyszy się głosy sceptyków: Czy miłość we współczesnym świecie ma jeszcze jakąkolwiek wartość? Czy warto o niej myśleć? Czy jest w ogóle osiągalna? Jaką więc rolę odgrywa miłość w życiu chrześcijanina?

     Przewodnikami dla naszych rozważań dotyczących wartości miłości niech będą ci, którzy z miłości całkowicie oddali się Bogu przez życie w zakonie: św. Teresa z Lisieux - doktor Kościoła, bł. s. Faustyna oraz Thomas Merton trapista.

     Św. Teresa z Lisieux w jednym ze swoich pism pisze: Darmowa Miłość mnie odnawia, oczyszcza, nie pozostawia w duszy żadnego śladu grzechu (Rkp A 84 r). Musimy najpierw odkryć miłość, jaką Bóg nas obdarzył i otworzyć się na ten wielki dar poprzez modlitwę. Wtedy ta miłość odnowi i uświęci nas tak, że staniemy się nowym człowiekiem. Z miłości Bożej wypływa również miłość bliźniego. Ta miłość właśnie oczyszcza serce człowieka z nienawiści i zazdrości. Człowiek, który kocha bliźniego, podlega nieustannemu uświęcaniu, aż gotowy jest złożyć dar z siebie. Do tego momentu trzeba jednak dojrzeć, a dusza musi szukać i pragnąć Boga (por. Ps 63). Św. Teresa pociesza nas jednak, mówiąc: Ach jak wdzięczna jest droga miłości (Rkp A 84 r). Dzięki ciągłemu doskonaleniu się w miłości św. Teresa była gotowa do Aktu Ofiarowania się Miłości Miłosiernej. Postawienie miłości na pierwszym miejscu sprawiło, iż doszła do wielkiej świętości. To miłość tak bardzo ją oczyściła. Podobnie jest z każdym człowiekiem. Ciągłe podążanie drogą miłości jest warunkiem, a jednocześnie gwarantem zbliżania się do Boga, wzrastania w świętości. Miłość sprawia, iż poznajemy mądrość, która od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki (Syr l,l).Tak było w przypadku św. Teresy. Kard. Joseph Ratzinger mówił 0 św. Teresie, iż w jej życiu odnajdujemy świętość, która staje się mądrością. Miłość sprawia, iż człowiek jeszcze lepiej poznaje dobroć i miłosierdzie Boga, staje się bogaty w mądrość, która od Niego pochodzi.

     Błogosławiona s. Faustyna w swoim "Dzienniczku" ukazuje inne bardzo ważne aspekty miłości. Dzięki miłości człowiek lepiej poznaje Boga. Miłość sprawia, iż zmniejszają się przeszkody w zgłębianiu tajemnic Bożych. Miłość oczyszcza serce człowieka. To oczyszczanie, wg św. Augustyna odgrywa fundamentalną rolę w poznawaniu Boga. Bł. s. Faustyna pisze o tym w słowach: Miłość czysta daje mi poznać Boga i zrozumienie wielu tajemnic (Dz. 293). Z tego stwierdzenia wynika jasno, iż miłość jest bardzo ważna w poznaniu Boga.

     Kolejnym bardzo ważnym aspektem miłości jest jej wartość w cierpieniu. Dzięki miłości człowiek o wiele łatwiej znosi cierpienie. Miłość ratuje nas przed rozpaczą w przeciwnościach, gdyż zapory dla niej nie istnieją, jest swobodna jak królowa i wolne ma przejście wszędzie (bł. s. Faustyna, Dz. 201). Miłość nadaje sens cierpieniu, a nasz wzrok dzięki niej jest skierowany ku Temu, który życie swoje oddał za przyjaciół swoich (por. J 15,13). Bł. Faustyna zawarła na kartach "Dzienniczka" także myśli dotyczące roli miłości w cierpieniu. Oto jedna z nich: im miłość nasza stanie się czystsza, tym ogień cierpień mniej będzie miał w nas do trawienia i cierpienie przestanie być dla nas cierpieniem (Dz. 302).

     Inną wartością miłości, jest to, iż stanowi ona fundament zawierzenia Opatrzności. Warunkiem, aby wola Boża nie była przerażaj ącym fatum jest właśnie wypełnianie jej z miłością do Stwórcy. Każdy, nawet najdrobniejszy czyn, musi płynąć z miłości do Boga. Bł. s. Faustyna pisze, że wszystkie uczynki nasze chociażby były najmniejsze muszą płynąć z miłości dla Boga (Dz. 279).

     Thomas Merton w książce "Myśli w samotności" zwraca uwagę na inną ważną wartość miłości. Pisze: Kiedy poznamy, jak wielka jest miłość Jezusa do nas, nie będziemy się nigdy obawiać zwrócić do Niego w każdej biedzie. Gdy dostrzeżemy miłość Boga do nas, będziemy mogli łatwiej pokonywać trudności i słabości, powierzając je Miłosierdziu Bożemu. Będzie to również miało wpływ na nasze relacje z bliźnimi, gdyż jak pisze Merton nie umiemy naprawdę przebaczać, dopóki sami nie poznamy, co to znaczy doznawać przebaczenia. To właśnie ukazuje w naszym życiu miłość Jezusa do nas. Dzięki przebaczającej miłości Jezusa, której doznajemy najbardziej w sakramencie pokuty, potrafimy wybaczyć naszym bliźnim. A to z kolei jest fundamentem świętości i doskonałości. Nasza miłość do bliźniego nigdy nie będzie czysta, gdy będzie unikać pojednania i starannie zachowywać wszelkie urazy. Wielką wartością miłości jest więc to, iż przygotowuje ona i usposabia serce na przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia. Miłość ma więc ogromną wartość. Pomaga w naszym uświęceniu, w zdobywaniu mądrości w cierpieniu, w zawierzeniu woli Bożej. Przyczynia się także do rozwoju życia wewnętrznego. Najlepszym dowodem na wielką wartość miłości są słowa z Pieśni nad Pieśniami: Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby, kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko (Pnp 8,7).

Paweł Koza

Kwartalnik Katolicki

nr 47


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej