Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Skarb w naczyniu

     Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie!" (Dzienniczek, 327). Pan Jezus wypowiedział te słowa do św. Faustyny w 3 lata po odsłonięciu jej, jak ma ów obraz wyglądać. Pod datą 22 lutego 1931 r. zapisała: "Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (...) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według tego rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej, i na całym świecie" (Dz, 44).

     Sam Chrystus nazywa obraz naczyniem. Symbolika ta zdumiewa: dlaczego mówi o naczyniu? Ze swej natury winno ono coś zawierać, coś mieścić w sobie. Co mieści obraz Jezusa Miłosiernego? Jego samego! Syna Bożego, który przechodzi swoją Paschę od Wielkiego Czwartku po Wielką Niedzielę - od przebitego włócznią Serca do chwały zmartwychwstania. Wydaje się, że na obrazie idzie ku nam, tak jak szedł przez życie, nauczając, odpuszczając grzechy i uzdrawiając, tak i teraz przychodzi, aby dotrzeć do każdego ze swoim błogosławieństwem i łaskami, aby pokonać zamknięte drzwi Wieczernika naszych serc i przynieść pokój. Powie Jezus do św. Faustyny: "Szczęśliwy, kto w ich cieniu [promieni] żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga" (Dz, 299). Te dwa promienie oznaczają bowiem sakramenty i wszelkie łaski Ducha Świętego. Białawy promień jest symbolem sakramentów chrztu i pokuty, które oczyszczają duszę, a karmi ją najobficiej Eucharystia - wyrażona czerwienią. Obraz streszcza więc tajemnicę odkupienia, obecną i udzielaną nam w sakramentach, tajemnicę grzechu zwyciężonego przez miłość Bożą! Jak wielkim naczyniem jest obraz, skoro mieści w sobie tak drogocenny dar!

     Jeśli zatem Chrystus domaga się czci tego obrazu, to zaprasza nade wszystko do przyjęcia i zaufania Miłosierdziu Bożemu, objawionemu w Nim samym, Wcielonym Synu Bożym, zaprasza do wpatrywania się w Miłosierdzie Boże i uwielbienia go. Nie naczynie przecież czcimy, ale Skarb, który naczynie ukrywa, jak nas poucza św. Jan z Damaszku, obrońca świętych obrazów: "Niegdyś Bóg, który nie ma ani ciała, ani twarzy, nie mógł być absolutnie przedstawiony w obrazie. Ale teraz, gdy ukazał nam się w ciele i żył wśród ludzi, mogę przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem u Boga (...) Piękno i kolor obrazów pobudzają moją modlitwę" (O świętych obrazach I. 16. 27). Tak oto obraz Jezusa Miłosiernego staje się niejako pomostem łączącym nas z nieprzebraną tajemnicą miłosierdzia Bożego, a zarazem oknem, przez które oglądamy Ojca bogatego w miłosierdzie, bo jak czytamy w Dzienniczku - "przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego" (570).

     Co znaczy uczcić obraz Jezusa Miłosiernego? Najpierw z otwartym sercem przyjąć Miłosierdzie Boże, przyniesione przez Chrystusa, i powtórzyć umieszczone na dole obrazu słowa: "Jezu, ufam Tobie!" Zaufać Miłosierdziu Bożemu, to najdoskonalej je uwielbić! Ale też stać się miłosierdziem i czynić miłosierdzie! Gdy podczas rekolekcji odprawianych przez św. Faustynę w październiku 1936 r. Pan Jezus żąda czci dla swojego miłosierdzia, poucza o trzech sposobach czynienia go: "pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie" (Dz, 742). Jezus Miłosierny, któremu zaufaliśmy i którego czcimy, zaprasza nas do pójścia za Nim drogą miłości miłosiernej do najmniejszych braci, świadczonej nie naszą, ale Jego mocą. Najdoskonalej uczcimy obraz "Jezu, ufam Tobie", jeśli każdy z nas stanie się żywym obrazem Miłosierdzia Bożego dla naszych bliźnich


ks. Wojciech Skóra MIC   

Wasze komentarze:
 Beata: 13.06.2007, 15:46
 Jezu mniej milosierdzie nade mna i ulecz moje serce. Napelnij mnie łaska ktorej tak bardzo potrzebuje!!!
 Asia: 05.06.2007, 20:07
 Jezu Miłosierny, ulecz me ciało proszę! Ufam Ci Panie!
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej