Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa Jezusowa

Jezu Chryste,
Synu Boga żywego,
zmiłuj się nade
mną grzesznikiem.

Ta modlitwa odmawiana jest wielokrotnie w ciągu dnia przez mnichów tradycji prawosławnej; jej celem jest osiągnięcie "modlitwy serca", tj. stałego zwrócenia serca ku Bogu.

Modlitwa Jezusowa

   

Wasze komentarze:
 Dominika: 16.02.2010, 10:30
 dzięki ci za pomoc
 Dominika: : 15.02.2010, 22:09
 dzięki ci a pomoc
 DOMINIKA: 15.02.2010, 11:17
  Boję się Panie że nie będę potrafiła przestać proszę pomóż mi iść dalej
 ANONIM: 14.02.2010, 23:13
 proszę was o modlitwę za mnie proszę.
 ANONIM: 14.02.2010, 23:11
 Panie Boże niepokoi mnie moje zachowanie nie rozumiem powiedz i daj mi znak o co chodzi do zrozumienia czego nie umiem wyjawić nie chcę cię obrażać dla mnie to co może chcesz mi przekazać przez mój sen jest dla mnie za trudny A i tak jeszcze bo zapomnę Panie proszę nie każ mnie jeśli ja słyszałam nie twój głos czasem powiedz mi jak to mam rozumieć a może mam nie wierzyć w znaczeni mojego snu ja się ciebie boję. Panie powiedz mi czego się nie da wyjawić łagodnie?Kocham Cię i nie mam zamiaru trafić do piekła. Powiedz mi czy ciebie na mnie zależy? jesteś na mnie bardzo zły. przebacz mi to co złe.Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem.
 Dominika: 14.02.2010, 14:26
 Nie bójcie się żyć dla miłości.Jestem katoliczką a ciągle grzeszę Panie,Panie Jezu słyszę piosenkę Nie bójcie się żyć dla miłości dla tej miłości warto żyć,a ja żyję dal ciebie a ciągle grzeszę . Jezu przepraszam cię za moje zachowanie przebacz mi naucz mnie żyć tak jak ty chcesz . Ty jesteś moim nauczycielem a ja uczniem który zachowuje się okropnie i choć dajesz mi na wszystko odpowiedzi ,pomagasz ja jestem zaślepiona sobą i swoimi grzechami. Ale Panie trwam mocno w wieże ,nie opuszczaj mnie grzesznika . Mam żyć dla Ciebie żyję jak ty chcesz bo powiedziałeś że nie chcesz mnie jeszcze w niebie. Panie tylko w Tobie cała nasza nadzieja . Ozdrów mnie swoim miłosierdziem,błagam.
 DOMINIKA: 14.02.2010, 14:17
 Ofiaruję Ci, moją noc i mój dzień Moją pracę i mój sen,wszystko co drogie mi Boże ofiaruję Ci, bo dla Ciebie ja żyję Moim Królem jesteś Ty,to co mam wszystko ofiaruję Ci Panie Jezu przyjm, moją słabość i łzy i powroty do Twych drzwi I te chwile gdy mi ,świat się zdaje tęczą lśnić Bo Ty drogę rozjaśniasz moją,j esteś światłem mym Moje życie ja ofiaruję Ci Panie Jezu weź, każdy wysiłek mój,każdą pracę i znój każde dzieło mych rąk każdą myśl każdy krok Pragnę sławić Twe imię po przez wszystkie moje dni Moje życie ja ofiaruję Ci Ofiaruję Ci, moją noc i mój dzień Moją pracę i mój sen,wszystko co drogie mi Boże ofiaruję Ci, bo dla Ciebie ja żyję, Moim Królem jesteś Ty,to co mam wszystko ofiaruję Ci
 Michał: 05.02.2010, 21:09
 LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY PANA JEZUSA Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Najświętsza Głowo Jezusa (powtarzać przy każdym wezwaniu) - utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny - zmiłuj się nad nami. Substancjalnie zjednoczona ze Słowem Bożym, Świątynio Mądrości Bożej, Ognisko przedwiecznej Jasności, Sanktuarium Nieskończonej inteligencji, Zabezpieczenie przeciw błędom, Słońce Nieba i Ziemi, Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary, Promieniująca pięknością, sprawiedliwością i miłością, Pełna łaski i prawdy, Żywa lekcjo pokory, Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego, Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego, Która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny, Na której Duch Święty spoczął, Która zezwoliłaś na odbicie Twej Chwały, by zajaśniała na Taborze, Która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć, Której podobał się pachnący olejek Magdaleny, Która raczyłaś powiedzieć Szymonowi, że nie namaścił Twojej Głowy, kiedy wszedłeś do jego domu, Krwawym potem zlana w Getsemani, Która płakałaś nad naszymi grzechami, Cierniem uwieńczona, Haniebnie znieważana w czasie Męki, Pocieszona serdecznym gestem Weroniki, Która pochyliłaś się ku ziemi w momencie, kiedy dokonywałaś naszego odkupienia na Krzyżu przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała, Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego, Przewodniczko nasza i Nadziejo Nasza, Która znasz wszystkie nasze potrzeby, Która udzielasz wszystkich łask, Która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca, Która rządzisz światem, Która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny, Która znasz tajemnice naszych serc, Którą oby cały świat poznał i czcił, Która zachwycasz Aniołów i Świętych, Którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. - Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę, o Jezu - I poddajemy się wszystkim wyrokom Twej nieskończonej Mądrości. MÓDLMY SIĘ O Jezu, który raczyłeś objawić Służebnicy Twojej, Teresie Higginson, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę, udziel nam radości przy doprowadzaniu ludzi do poznania i adorowania Twej Najświętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła, byśmy postępowali od jasności do jasności, prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do nagrody, przyobiecanej Twoim wybranym. Amen. OBIETNICE DLA CZCICIELI NAJŚWIĘTSZEJ GŁOWY (dane za pośrednictwem Teresy H. Higginson) Każdy, kto przyczyni się do rozpowszechnienia tego nabożeństwa, otrzyma tysiąckrotne błogosławieństwo. Ale biada temu, kto je odrzuci albo będzie się sprzeciwiał Mojemu pragnieniu w tym względzie, gdyż w gniewie Moim rozproszę tego rodzaju ludzi i już nie znajdą swojego miejsca. (2 VI 1880). Nasz Pan ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą tych wszystkich, którzy popierają to nabożeństwo do Jego Najświętszej Głowy. Nasz Pan przyodzieje chwałą w Pałacu Niebieskim wobec Aniołów i ludzi tych, którzy przyodziewali Go chwałą na ziemi, i obdarzy ich szczęściem nieskończonym (10 IX 1880). Oddajemy szczególny hołd Trójcy Przenajświętszej, gdy czcimy Najświętszą Głowę naszego Ukochanego Pana, jako Przybytku Mądrości Bożej (Zwiastowanie 1881). Nasz Pan będzie błogosławił tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób praktykują lub rozpowszechniają to nabożeństwo (16 VII 1880). Niewypowiedziane błogosławieństwa są przyobiecane tym, którzy będą usiłowali popierać pragnienia naszego Pana, rozpowszechniając to nabożeństwo (2 VI 1880). Im usilniej będziemy praktykować to nabożeństwo do Najświętszej Głowy, tym więcej doznamy działania Ducha Świętego na naszą duszę i tym lepiej poznamy i ukochamy Ojca, Syna i Ducha Świętego (2 VI 1880). Ci, którzy praktykują to nabożeństwo do Przybytku Bożej Mądrości, otrzymają stokrotne pomnożenie miłości i żarliwości do Najświętszego Serca Pana Jezusa (maj 1883). Nasz Pan powiedział, że to wszystko, co przyobiecał tym, którzy będą godnie czcić i kochać Jego Najświętszą Głowę, zostanie też zlane na tych, którzy sami Ją czcili albo byli pośrednikami, żeby inni tak czynili. 10. Tym, którzy Mnie czczą, udzielę czegoś z Mojej Mocy i będę im Bogiem, a oni będą Moimi dziećmi. Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją pieczęć na ich wargach (1 VI 1880). 11. Dał mi Pan do zrozumienia, że ta Mądrość i Światłość jest pieczęcią, która wyznacza liczbę Jego wybranych, tych, którzy ujrzą Jego Oblicze, a Jego Imię będzie na ich czołach. Nasz Pan dał jej do zrozumienia, że św. Jan w dwóch ostatnich rozdziałach Apokalipsy miał na myśli Jego Najświętszą Głowę, Przybytek Bożej Mądrości i że tym znakiem byli pieczętowani Jego wybrani (23 V 1880). 12. Nasz Pan pokazuje jej Te wielkie błogosławieństwa i łaski, które chowa dla tych wszystkich, którzy będą działać zgodnie z Jego Boską Wolą (9 V 1880). Pan Jezus do Teresy Higginson: Moja dusza nie jest kochana. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne, ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję uwielbień, i wszystkiego, co jest we Mnie. Jednakże Moja dusza i Moja Najświętsza, cierniami uwieńczona Głowa, Przybytek Bożej Mądrości niewielu ma współczujących, którzy rozważaliby udrękę Mojej Duszy – smutnej aż do śmierci. Moje Serce znalazło tysiące serc, ale Moja Dusza pozostaje osamotniona”. Polecenie Pana Jezusa „Pragnę, żeby Pierwszy Piątek po święcie Mojego Najświętszego Serca, został przeznaczony na Święto ku czci Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Mądrości Bożej i żeby Mi ofiarowywano publiczną adorację za wszystkie zniewagi i grzechy, które się ciągle przeciwko mnie popełnia. Ten Pierwszy Piątek powinien być Świętem ku czci mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy ofiarowywać wynagrodzenia i akty pokutne”. (2 VI 1880). Rozszerzajcie,błagam was.
 dziekuje: 02.02.2010, 17:47
 Jezy prosze abym sie niczego nie bał i daj zdrowka moim rodzicą i mi

 Dominika:;(): 02.02.2010, 16:01
 PANIE DZIĘKI CI ZA WSZYSTKIE DOBRA ALE CHYBA NA NIE NIE ZASŁUGUJE PRZEPRASZAM ŻE DZIŚ BYŁAM DLA MEJ SIOSTRY TROCHĘ NIE MIŁA NIE CHCĘ CIĘ STRACIĆ KOCHAM CIĘ. Proszę przemień moje serce aby nie było z kamienia kocham cię przepraszam za moje grzechy przebacz mi je błagam i nigdy nie zostawiaj mnie samej przepraszam cię .
 zrozpaczona: 27.01.2010, 09:41
 Jezu,dziękuję Ci za wszystkie dobra które dotąd od Ciebie otrzymałam i proszę miej całą moją rodzinę w swojej opiece,czuwaj nad nami stale,nad moimi dziećmi ,abyśmy nigdy nie zbłądzili.Błagam Cię nie opuszczaj nas.Pomóż wrócić ze złej drogi mojemu synowi,wyzwól go z nałogu pijaństwa.Błagam.
 DOMINIKA: 27.01.2010, 08:24
 Wybacz mi moje grzechy błagam cię. Ja bardzo żałuje . Panie bardzo cię kocham .
 Marlena: 20.01.2010, 09:54
 Panie Jezu tą modlitwe zapamietam by w kazdej chwili prowadziła mnie przez życie.pomózm mi kiedy mi tego potrzeba i bądż przy mnie zawsze!
 kamila: 18.01.2010, 12:29
 Panie Jezu proszę Cię o opiekę i o dar zdrowia dla mnie i całej rodziny. Pozwól mi uwolnić się z nerwicy. Chciałabym przestać się bać i odzyskać spokój duszy .Proszę Cię jeśli taka jest Twoja wola przywróć mi upragnione zdrowie. Chroń moją rodzinę,moich najbliższych przed niebezpieczeństwami. Daj im dobre zdrowie, radość i długie życie. Spraw przede wszystkim aby moje dziecko przyszło na świat w pełnym zdrowiu i opiekuj się nią Panie mój .Niech żyje długo w zdrowiu i zgodnie z Twoimi przykazaniami.Amen.
 proszę: 12.01.2010, 11:45
 Panie przebacz mi me grzechy ,przebacz mi me myśli i zabierz je ode mnie proszę.
 nik: 12.01.2010, 11:03
 Tatusiu ja znowu Cię zdradziłam,zapomniałam o tym jak o mnie walczyłeś.Ja tak bardzo Cię przepraszam,chciałabym wrócić i już nigdy Cię nie zostawić. Kocham Cię i tak bardzo tęsknię! Wołam i proszę przyjdź.Ty jesteś moją jedyną światłością,moim jedynym prawdziwym śwatłem,szczęściem,panem i ojcem. Twoja córeczka
 ula: 03.01.2010, 08:23
 jezu przepraszam cie za moje grzechy i prosze ci dopommuz mi dzwigac mijjjjj krzyz amen
 Dominika: 01.01.2010, 21:01
 JESTEM OKROPNA PRZEPRASZAM
  Dominika..: 31.12.2009, 23:54
 Pnie dziękuje Tobie za wszystko,za twoją pomoc co dzień Boże przepraszam cię że nie byłam dzisiaj w kościele przepraszam... Popełniłam wielki błąd w sobotę chcę tak bardzo iść i nie dam się szatanowi. Boże pomóż mi wytrwać w wieże bo wiem że jeżeli bym przestała chodzić do kościoła tak często to bym się oddalałam a ja tego nie chcę bo ty jesteś najcenniejszy kocham cię . Przepraszam za moje grzechy pomóż mi wytrwać w Tobie. Panie ja boję się wrócić do szkoły ty wiesz dlaczego.. pomóż mi proszę .
 lidia : 29.12.2009, 16:00
 jezu najmilejszy pomóż mi znależ dobrą pracę abym szła do niej z przyjemnością za godziwe pieniądze błagam cię i proszęnie zostawiaj mnie samej sama niedam rady proszę pomóz mi
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] (16) [17] [18] [19] [20] [21] [22]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej