Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Bazylego Wielkiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Bazyli Wielki,
Pierwszy po Chrystusie zakonodawco,
Fundatorze zakonnych ustaw,
Ognistym słupem na powietrzu zawołany,
Duchowe na wschodnim niebie światło,
Zbawienny opowiadaczu ewangelicznej nauki,
Księgo nieśmiertelnej chwały,
Obrazie żywy cnót, którego żywot cały cudowny,
Hetmanie katolickiego zebrania,
Nowe i wszelką chwałę przechodzące cudo,
Kolumno i podporo prawdy,
Wzorze i opiekunie anielskiej czystości,
Najmilszy pasterzu owiec Chrystusowych,
Przykładzie duchowej doskonałości,
Boskich tajemnic wierny tłumaczu,
Wyraźny Boga żywego obrazie,
Ostre żelazo, które szkodliwy z korzeniami wycięło kąkol,
Przyjemna Boskim oczom ofiaro,
Ognistym językiem Boski honor opowiadający,
Lekarzu wszystkich duchowych chorób,
Od młodości doskonały mędrzcu,
Żywych owoców obfitujące pole,
Świętych teologicznych żołnierzów chorąży,
Boskiej szkoły sławny mistrzu,
Czyste Ducha Świętego mieszkanie,
Chwało i ozdobo Kościoła,
Nieporuszona między wszystkimi prześladowania nawalnościami kolumno,
Krasomówco w milczeniu najwymownieyszy,
Wschodzie nigdy nie zachodzący,
Gorejący słońca mistycznego promieniu,
Boskiej wiary sławny nauczycielu,
Ozdobo i światłości świata,
Nieporuszony przeciwnościami atleto,
Ogniu przykładów jaśniejący,
Patronie panieństwa,
Wielkie i dostojne naczynie wybrania,
Głębokich tajemnic badaczu,
Wykorzenicielu ariańskiej schizmy,
Czujny zbawienia stróżu,
Filozofie chrześcijan i chrześcijaninie filozofów,
Chwalebna ojczyzny swojej ozdobo,
Drugi Adamie,
Nowej ziemi Jozue,
Któryś z [nad] apostaty cesarza nieśmiertelne odniósł zwycięstwo,
Któryś słowem i uczynkiem Boga nie obraził,
Któryś mądrości promieniami cały świat oświecał,
Któryś w ciele bez ciała żywot prowadził,
Któryś gorącym duchem w opowiadaniu na Wschodzie ku Zachodowi zapalając wiarę odnowił,
Któryś mistrza swego Eubula do wiary świętej nawrócił,
Któryś za radą świętej Makryny w puszczy na bogomyślności zostawał,
Któryś księgę od Najświętszej Panny i naukę otrzymał,
Któryś żyda przedłużeniem żywota swego nawrócił,
Któryś duszę czartu przez zapis oddaną modlitwą swoją podźwignął,
Któryś łaską i darem proroctwa był uczczony,
Ojcze ziemskich aniołów,
Patriarcho wielki patriarchów,
Ognisty w mowie i zacności proroku,
Ojczystego Pontu apostole,
Żadzą i miłością Boską męczenniku,
Gorący ewangelicznej prawdy wyznawco,
Nieustraszony pogróżkami biskupie,
Sławny Kościoła Chrystusowego doktorze,
Święta forteco kapłanów,
Węźle zakonnych ślubów,

Od gniewu sprawiedliwego sędziego Boga, broń nas, ojcze, modlitwami twoimi.
Od światowej obłudy i marności,
Od grzechu śmiertelnego i śmierci wiecznej,
Od sentencji [wyroku] wiecznego potępienia,
Od pożądliwości oczu, ciała i pychy żywota,
Od okazji szkodliwych duszy i zgorszenia bliźnich,
Od złych namiętności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty ojcze, Bazyli Wielki.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże niepojęty w radach Twoich, i niedościgły w sądach Twoich, Który w każdym wieku i czasie obmyślasz przedziwnym sposobem zbawienie ludzkie, a z pośrodku ludzkiego narodu wybierasz Sobie i poświęcasz cudotwornych posłańców, jakoś i w tym przebłogosławionym mężu według serca Twego Bazylim Wielkim obfitości błogosławieństwa Twojego ukazać raczył, odnawiając w nim sprawiedliwość Noego, który w korabiu zakonnego życia unosił dusz wiele nie już od potopu, ale od potępienia świata; odnawiając wiarę Abrahama, który był ojcem wierzących; posłuszeństwo Izaaka, aby dziatkom Twoim ukazał, iż posłuszeństwo nad wszystkie ofiary Tobie milsze; wstrzemięźliwość Jakuba, który by nauczył dla otrzymania błogosławieństwa ojcowskiego z chęcią ustępować pożywienia doczesnego; czystość Józefa, który by tak wiele dusz do życia anielskiego namówił; cichość Mojżesza, który by spokojnego mieszkania był wzorem między tysiącami, i z Egiptu świata wyprowadził na wolność synów Bożych; gorliwość Jozuego, który by pognębił sabelianów bluźniących Ojca; przekonał arianów poniżających Syna; rozproszył macedonianów stworzeniem nazywających Ducha Świętego; wywrócił niesprawiedliwy dekret cesarza Walensa i jawnie jednym głosem otworzył wrota zamkniętego kościoła; zwyciężył czarty tak, że zapisanemu grzesznikowi cyrograf zwrócić musieli; obronił czystość Westianny; wyznaczył szpitale na miłosierne ubogich uczynki, do nich braci i siostry życia pracowitego sporządził; ozdobił Kościół rozmaitym śpiewaniem jako Dawid; oddalił swoją śmierć dla ochrzczenia żyda; po śmierci zaś spisane grzechy w liście zapieczętowanym rozpaczającej grzesznicy na katafalk rzuconym cudownie oczyścił; wszelkiemu stanowi, a nawet malutkim dzieciom pod skrzydła Twojej sukienki garnącym się nie tylko ratunek od chorób i pokus szatańskich, ale też i wzrost w cnotach świętych i w naukach przez jego zasługi przyobiecałeś.

Ciebie my tedy, najdobrotliwszy Boże, przez zasługi Bazylego świętego pokornie prosimy, racz wejrzeć na Kościół Twój Katolicki i rozproszyć bramy piekielne powstających herezji;
racz bronić Ojczyzny naszej jakoś zachował Cezareę;
racz posilać króla naszego, bogobojne książęta i wszystkie stany religii katolickiej;
racz odnawiać też dary Twoje święte w całym duchowieństwie, któreś wlał w sługę Twego Bazylego Wielkiego,
niech i teraz żyje miłosierdzie nad ubogimi i sierotami,
niech kwitną nauki,
niech ocaleje panieńska czystość,
niech nie rozpaczają grzesznicy,
niech się nawracają niewierni, aby stąd błogosławione było imię Twoje Najświętsze Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 06.01.2024, 13:26
 Litania do Świętego Bazylego Wielkiego dziękuję Litania Odmówiona dziękuję Święty Bazyli Wielki kocham Cię bardzo mocno proszę o nawrócenie wiesława sochy edwarda celebuckiego sławomira z rowerem zbigniewa pitury sergieja koncevoja wasilija bielikova walerego ignacienke antona reginy szymczak zbigniewa szymczaka arkadiusza szymczaka danuty ziętek tomasza ziętka małgorzaty grzegułki piotra z nidzicy piotra z grzmiącej jana ze słubic piotra z grzmiącej jana z rybocic grzegorza wincka ryszarda mosice józefa waluka roberta stranza wioletty gogulskiej małgorzaty owsiańskiej teresy czarneckiej aliny dolnej damiana dolnego oliwii dolnej wiesławy cyrulik dariusza cyrulika sebastiana cyrulika anety cyrulik marty ilnickiej arkadiusza czarneckiego mirosława ilnickiego sylwestra ilnickiego weroniki ilnickiej willego hansena ruth hansen elżbiety stanisławskiej mirosława stanisławskiego kierowców tirowców komorników polityków asesorów wszystkich mirosława stanisławskiego dziękuję święty bazyli wielki kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję święty bazyli wielki kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze żebym miała zawsze dziękuję żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję żeby uczciwie zarabiali dziękujęświęty bazyli wielki kocham Cię bardzo mocno proszę o odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dziękuję święty bazyli wielki kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję święty bazyli wielki kocham Cię bardzo mocno proszę o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Anna: 02.01.2023, 14:17
 Święty Bazyli proszę o pomoc dla mnie i rodziny. Błagam ratuj...
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej