Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Regina caeli

Królowo nieba, wesel się, Alleluja, bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja, módl się za nami do Boga, Alleluja.

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

K. Módlmy się; Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Regina caeli

Wasze komentarze:
 elzbieta: 23.06.2024, 07:05
 Matko Boska, dziękuję
 marzena aneta: 09.06.2024, 21:57
 regina caeli dziękuję odmówiona dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o nawrócenie reginy szymczak dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urodę zdrowie pieniądze żebym miała zawsze dziękuję żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję żeby nie kradli nie oszukiwali dziękuję żeby pracowali uczciwie zarabiali dziękuję żeby mądrze pieniądze wydawali dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę zamień mi w radość cierpienia wszystkie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc dziękuję modlitwa cuda czyni dziękuję miłość cuda czyni dziękuję nadzieja cuda czyni dziękuję pokora cuda czyni dziękuję sprawiedliwość cuda czyni dziękuję szczerość cuda czyni dziękuję szacunek cuda czyni dziękuję uczciwość cuda czyni dziękuję ufność cuda czyni dziękuję wiara cuda czyni dziękuję wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję wiara to pewność bez dowodu dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Ministrant: 13.05.2024, 12:10
 Najświętsza Mamo, pomóż mi przestać ranić Twe Najczystsze Serce, pomóż mi Je kochać, zadośćczynić Mu, wynagradzać. O Matko Rozwiązująca Węzły, uwolnij mnie z uzależnienia od nieczystości! Przepraszam Cię, że dałem się tak uwikłać i dziękuję, że wraz z Jezusem nie rezygnujecie ze mnie.
 PS: 16.04.2024, 18:18
 Dziękuję za wszelkie łaski
 Ada: 06.04.2024, 12:16
 Dziękuję Najświętszej Maryi Pannie za wszelkie wyproszone łaski. Przez Maryję do Jezusa:)
 marzena aneta: 06.03.2024, 10:40
 regina caeli dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o nawrócenie reginy szymczak dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę zamień mi w radość cierpienia wszystkie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno dziękuję regina szymczak papierosy rzuciła dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę dalej nawracaj regine szymczak żeby była dobra sprawiedliwa szczerość uczciwość ufność wierząca zdrowa dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 pracownik: 04.12.2023, 08:57
 Proszę Cię Mateczko racz wyprosić u naszego Ojca łaskę przerwania szyderstw, oszczerstw i prześladowania. Proszę o uwolnienie od obstrukcji i nękania. Ty wiesz że mam rodzinę na utrzymaniu. Jak mam ją utrzymać, jak dobrze wykonywać swoje obowiązki, skoro dzieją się takie rzeczy. Przepraszam Cię za moją oschłość, niewdzięczność i małą wiarę. Dziękuję Ci za opiekę i za otrzymane łaski.
 marzena aneta: 28.09.2023, 16:26
 Regina caeli dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę módl się za nami dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o nawrócenie reginy szymczak żeby była dobra sprawiedliwa szczera szczęśliwa wierząca zdrowa żeby nie paliła tytoniu żeby na stare lata się nawróciła dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę zamień mi w radość cierpienia wszystkie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą dobrego domu kupno dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szacunek cuda czyni szczerość cuda czyni szczęśliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Regina: 28.05.2023, 02:57
 Sw Regino Za Twoim pośrednictwem prosze nasza Matkę Boske o łaskę zdrowia dla wnuczki Alicji i zeby blizny na Jej twarzy były jak najmniej widoczne

 marzena aneta: 26.05.2023, 13:28
 Regina caeli dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję proszę o nawrócenie reginy szymczak dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Maryjo kocham Cię proszę zamień mi w radość wszystkie cierpienia dziękuję Maryjo módl się za nami dziękuję Maryjo kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dobrą spowiedź świętą w maju 2023 roku dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję
 Heniek: 18.04.2023, 11:59
 Dzięki Mateczko za opiekę nad moją rodziną.Czuwaj nad nami.
 Jola: 12.04.2023, 12:05
 Matko Przenajświętsza proszę o zdrowie dla całej naszej rodziny, o opiekę nad wnuczką Oliwką.Priszę o łaskę siły dla mnie w codziennym życiu Bądż pochwalona Przeczysta Dziewico, Matko Boga.
 marzena aneta: 31.03.2023, 10:58
 Regina caeli dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Maryjo zamień mi w radość wszystkie cierpienia dziękuję Maryjo módl się za nami dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 mieczysława: 07.03.2023, 14:32
 Matko Najświętsza błagam pomoż mi w widadomej sprawie
 marzena aneta: 03.02.2023, 00:15
 Regina caeli dziękuję Maryjo kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Maryjo kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 18.11.2022, 13:18
 Regina caeli dziękuję prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Grażyna : 06.05.2022, 12:19
 Święta Boża Rodzicielko miej w swojej opiece całą naszą rodzinę i prowadź nas do Jezusa. Przeprowadz moją mamę bezpiecznie do domu Ojca jak przyjdzie czas.
 mieczysława: 10.08.2021, 10:37
 Matko Ukochana obdarz mnie łaskami.Ratuj mnie
 Henia : 20.05.2021, 18:07
 Najświętsza Maryjo Panno , dziękuję za Twoją opiekę i wstawiennictwo u Twojego Syna , JEZUSA CHRYSTUSA... dziękuję za wszelkie łaski i... proszę o dalsze wsparcie i wstawiennictwo...🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹
 Jerzy: 17.04.2021, 13:00
 Proszę,aby i mi dana była szczera radość,ŻEŚ ZMARTWYCHWSTAŁ,.ALLELUJA
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej