Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Koronka do Królowej Apostołów

I. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Maryja Matka Słowa

Ta tajemnica wyjaśnia, dlaczego Bóg upodobał sobie właśnie w Maryi, wybierając Ją na Matkę Jezusa: zdecydowały o tym Pokora i Wiara. Według Ojca Założyciela są to dwa filary, na których opiera się osobowość apostoła. Apostoł to ten, który daje Jezusa światu. Maryja uczyniła to w sposób najdoskonalszy, dosłowny. Możemy prosić Ją o łaski potrzebne wszystkim apostołom, Kościołowi i światu. Ona ma moc otworzyć nas na przyjęcie Jezusa Prawdy i uzdalnia do dawania Go wszystkim. Najmilsza Królowo nieba i ziemi, Córko ulubiona Ojca, doskonała Matko Boskiego Syna, nietknięta Oblubienico Ducha Świętego, czczę i wielbię ten jedyny w świecie przywilej, dzięki któremu podobałaś się Panu w swojej pokorze i wierze, i zachowując nieskazitelną dziewiczość stałaś się wielką Matką Boskiego Odkupiciela, naszego Mistrza, będącego prawdziwym światłem świata, mądrością odwieczną, źródłem wszelkiej prawdy i jej najprzedniejszym zwiastunem. Dałaś światu do czytania Księgę: Słowo Przedwieczne. Za tę niewypowiedzianą radość, której doznałaś i za ten zaszczytny przywilej, wysławiam Trójcę Przenajświętszą i proszę Cię, wyjednaj mi łaskę niebieskiej mądrości, bym stał się pokornym i gorliwym uczniem Jezusa, pobożnym synem Kościoła, filarem prawdy. Spraw, by zajaśniało na najbardziej odległych krańcach świata światło Ewangelii, wyniszcz błędy, zgromadź wokół katedry Piotrowej wszystkich ludzi. Oświecaj nauczających, kaznodziejów i pisarzy, Matko dobrej rady, Stolico mądrości i Królowo Świętych.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

II. MARYJA POD KRZYŻEM
Współodkupicielka

Ta tajemnica przypomina chwilę, w której Maryja przyjęła każdego apostoła za Swoje Dziecko. Ona nie tylko pomnaża liczbę apostołów, ale troszczy się o jakość ich życia, oczyszczając, oświecając, prowadząc, doskonaląc... a wszystko po to, by upodobnić ich do Swego Syna. Maryjo, Królowo Apostołów, łaski pełna, bez grzechu poczęta, błogosławiona wśród stworzeń, żywe tabernakulum Boga, pamiętaj o bolesnej i uroczystej chwili, w której konający Jezus z krzyża dał Ci Jana za syna, a w jego osobie wszystkich ludzi, w szczególności zaś wszystkich apostołów. Jak czułą miłością wypełnione było w owej chwili Twoje Serce dla dusz poświęcających się apostolstwu, kroczących droga krzyża i oddanych miłości Jezusowej! Przez niewypowiedziane boleści Twoje i Twego Boskiego Syna, przez Twoje Serce macierzyńskie, Maryjo, pomnażaj chwalebne szeregi apostołów, misjonarzy, kapłanów i dziewic. Niech zajaśnieje w nich świętość życia, nieskazitelność obyczajów, prawdziwa pobożność, głęboka pokora, najsilniejsza wiara, najgorętsza miłość. Niech wszyscy staną się świętymi i będą oczyszczającą solą ziemi i światłem świata.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

III. MARYJA W WIECZERNIKU
Mistrzyni Apostołów

Oblubienica Ducha Świętego przygotowuje apostołów na przyjęcie Go - modli się z nimi, doradza, towarzyszy, wychowuje. Stąd kierowana do niej modlitwa apostoła o Wrażliwość Serca na potrzeby ludzkie i o zdolność pełnienia apostolstwa na wszelkie możliwe sposoby. Takie serce pasterskie i apostolskie Duch Święty kształtuje w każdym z nas. Dziewico najczystsza, czcigodna Królowo męczenników, gwiazdo poranna, bezpieczna ucieczko grzeszników, niechaj Cię rozradują te dni, w których przewodniczyłaś w Wieczerniku jako Mistrzyni, umocnienie i Matka Apostołów, upraszając i przyjmując Boskiego Pocieszyciela, Ducha z siedmioma darami, miłość Ojca, Syna i Ducha, który przemienił Apostołów. Przez Twoją wszechmoc błagającą, przez Twe pokorne i nieustanne modlitwy zawsze wzruszające Serce Boga, uproś mi łaskę zrozumienia ceny dusz, które Jezus Chrystus Swoją najdroższą Krwią wykupił od piekła. Oby każdy z nas mógł podziwiać piękno apostolstwa chrześcijańskiego; niech miłość Chrystusowa ożywi nas, a nędze duchowe biednej ludzkości niechaj nas wzruszą. Spraw, byśmy wyczuli w sercu naszym potrzeby dzieciństwa, młodości, wieku dojrzałego i starości; aby problemy wielkiej Afryki, olbrzymiej Azji, obiecującej Oceanii, udręczonej Europy i obu Ameryk mocno przejęły nasze dusze; ażeby apostolstwo przykładu i słowa, modlitwy i prasy, kina, radia i telewizji, dusz czyśćcowych pobudziło wiele serc wspaniałomyślnych aż do najdalej posuniętych ofiar; Matko Kościoła, Królowo Apostołów, Orędowniczko nasza, do Ciebie wzdychamy na tym łez padole.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

IV. MARYJA WNIEBOWZIĘTA
Wzór i Przewodniczka

Maryja oddała ducha i została wzięta do nieba pośród apostołów. Ta tajemnica kieruje myśli apostoła ku wieczności, przypomina o celu wszelkiego apostolstwa: zbawienie własne i innych. Maryja pomaga trwać w ciągłym nawracaniu się, które jest drogą do zbawienia. W tej części podkreślona jest wiara, że Maryja może wyprosić dar nawrócenia, który sprawia, że grzesznik staje się świętym. Nasza kochająca Matko Maryjo, bramo niebieska, źródło pokoju i radości, pomocy chrześcijan, otucho umierających i nadziejo zrozpaczonych, myślę o szczęśliwej chwili, w której opuściłaś ziemię, by wznieść się w błogosławione objęcia Jezusa. To było wszechmocne upodobanie Boga, który piękną i nieśmiertelną zabrał Cię do nieba. Widzę Cię wyniesioną ponad Aniołów i Świętych, Wyznawców i Dziewice, Apostołów i Męczenników, Proroków i Patriarchów, i ja również pełen win ośmielam się przyłączyć głos niegodnego, lecz skruszonego winowajcy, abym Cię mógł chwalić i uwielbiać. Maryjo, nawróć mnie, daj mi życie pokutnicze, abym mógł mieć świątobliwą śmierć i abym mógł kiedyś głos mój złączyć z głosem Świętych i chwalić Cię w niebie. Poświęcam się Tobie, a przez Ciebie Jezusowi, odnawiam tu dzisiaj świadomie i w obecności całego orszaku niebieskiego, obietnice złożone na chrzcie świętym. Powtarzam postanowienie, jakie składam w Twoim Sercu, iż walczyć będę z moją miłością własną i bez ustanku przeciw mej głównej wadzie, która tak wiele razy pogrążyła mnie w winie. Maryjo, najpiękniejszą chwałę przyniesie Ci przemiana wielkiego grzesznika w wielkiego świętego, ucieczko grzeszników, gwiazdo poranna, pocieszycielko strapionych.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

V. MARYJA UKORONOWANA NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI
Pośredniczka

W niebie Maryja została obdarowana nowymi łaskami - "Kto ma, temu będzie dodane". Ona pomnaża wytrwałość w drodze do zbawienia, troszcząc się o nas razem z aniołami i świętymi. Prośba, aby stała się bliska w każdym momencie życia zawiera w sobie zaufanie, że Maryja wie, czego potrzeba każdemu z nas. Ta część koronki ma najbardziej czuły, osobisty ton, wyrażający pragnienie bliskiej więzi apostoła ze swoją Matką i Mistrzynią aż do chwili śmierci a potem przez całą wieczność. Ten swoisty akt poświęcenia zabezpiecza podjęte postanowienie wytrwania w powołaniu apostoła. Maryjo, gwiazdo morza, moja słodka władczyni, nasze życie i Królowo pokoju, jak wielki i miły był dzień, w którym Przenajświętsza Trójca ukoronowała Cię na Królową nieba i ziemi, rozdawczynię wszystkich łask i Matkę naszą najłaskawszą. Jaki triumf dla Ciebie, jakie szczęścia dla Aniołów i Świętych, ziemi i czyśćca. Maryjo, wiem, że kto Cię kocha, zbawionym będzie; kto Cię kocha bardzo, świętym będzie i uczestniczyć będzie w Twojej chwale niebieskiej. Nie wątpię w Twoją łaskawość ani w Twoją potęgę, boję się mojej niestałości w modlitwie do Ciebie. Maryjo, udziel mi świętej wytrwałości i bądź zbawieniem moim. Obawiam się moich namiętności, szatana i świata. Maryjo, przytul mnie do Siebie i Twego Jezusa. Nie dozwól mi upaść, Matko, abym na moment oddalił się na Ciebie. Miło jest rankiem zwrócić ku Tobie pierwsze spojrzenie, dzień spędzić pod Twoją opieką, wieczorem zasypiać pod Twoim wzrokiem. Ty masz uśmiech dla niewinnych dzieci; moc dla młodzieńców, którzy walczą; światło dla mężów, którzy pracują; pociechę dla starców, którzy spodziewają się nieba. Maryjo, Tobie poświęcam całe moje życie, módl się za mną teraz i w ostatniej walce w godzinę śmierci. Przyjmij duszę moją, kiedy będzie odchodziła z ciała, a nie opuść mnie dotąd, aż będę mógł upaść przed Twoim tronem w niebie, żeby Cię kochać wiecznie. Maryjo, moja Królowo, orędowniczko i słodyczy, udziel mi świętej wytrwałości.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej