Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Różaniec do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Różaniec do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

CZĘŚĆ RADOSNA

1. Zwiastowanie NMP

Gdy Ci anioł zwiastował poczęcie,
Dziewico!
Boga, który świat cały trzyma
w mocy swojej,
Wydawałaś się trwożną,
dziwna tajemnico!
Boś myślała o skarbie
dziewiczości Twojej.
Ja pojmuję, że dusza Twa
pokorna, czysta.
Tak drogą była Bogu,
jak w niej przebywanie, Ja wiem, że tylko ona,
jasna, promienista,
Mogła służyć samemu Stwórcy
za mieszkanie!

(Dlaczego kocham Cię, Maryjo!, Pisma, t. 2, s. 56.)

Św. Tereso zasłuchana w Maryjne "fiat", uproś nam łaskę, otwartości na przyjmowanie woli Bożej, objawiającej się nam w różnych okolicznościach życia.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Ty mi dajesz rozumieć,
że iść w Twoje ślady,
To nie jest trudną rzeczą,
Królowo wybranych!
Wąskiej do nieba ścieżce
nie dałabym rady,
Gdybyś przez nią nie wiodła
blaskiem cnót świetlanych.
Przy Tobie pragnę
zawsze pozostać maleńką,
Niechaj Twoja pokora
przykładem mi będzie,
W domu świętej Elżbiety poznałam,
Mateńko,
Jak ziarna miłosierdzia
mam rozsiewać wszędzie!
(Tamże, s. 56)

Św. Tereso, wraz z Maryją śpiewająca Bogu swoje Magnificat i w cichości służąca bliźnim, naucz nas uwielbiać Boga za Jego dary i pokornie służyć tym, których spotkamy na drogach naszego życia.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Gdy słyszę, jak cichutko
Słowo Boże kwili!
Kiedy widzę, jak Stwórca
w pieluszki spowity...
Maryjo, czy mam zazdrościć
Aniołom w tej chwili?
Ich Bóg jest moim Bratem,
to rozkoszy szczyty!
Kocham Cię, żeś, Najświętsza,
u ziemskich wybrzeży
Kwiat niebiański z Bożego
tchnienia rozwinęła
I, że przyjmując hołdy
królów i pasterzy,
Radość ukryłaś w sercu,
żeś Boga poczęła.
(Tamże, s. 57)

Św. Tereso pochylona wraz z Maryją nad Tajemnicą Bożego Wcielenia, ucz nas nieustannie Drogi Dziecięctwa Duchowego, abyśmy potrafili zawierzyć Ojcowskiej miłości Boga względem nas.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Kocham Cię, że zniżając świętość swą,
z innymi Niewiastami
niesiesz Syna swego do Świątyni,
Za to, że Go podajesz rękami własnymi
W objęcia Symeona,
Najświętsza Władczyni.
Jam najpierw uniesiona,
szczęśliwa, wsłuchana
W hymn chwały, lecz gdy
starzec swe proroctwo wieści,
Do serca mego trwoga napływa o Pana,
Twoje, Matko, przeszywa
ostry miecz boleści!
(Tamże, s. 58.)

Św. Tereso wpatrzona w postać Maryi wypełniającej przepisy prawa, uproś nam łaskę umiłowania i wypełniania całym sercem Bożego prawa i podjętych zobowiązań.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Na koniec Go wśród grona
uczonych znajdujesz,
Gdzie budzi podziw starców
dookoła siebie
I wołasz: "ach, mój Synu!
- drżąca obejmujesz
Oto wraz z ojcem płacząc,
szukaliśmy Ciebie!"
I gdy tulisz do łona jedyne swe Dziecię,
Słyszysz prostą odpowiedź Jezusa Małego:
"Czemuście mnie szukali?
- Czyż o tym nie wiecie!
Iż trzeba, bym o rzeczach
myślał Ojca mego?!"
(Tamże, s. 58.)

Św. Tereso, słuchająca i rozważająca wraz z Maryją trudne słowa Jezusa, uproś nam łaskę przyjmowania otwartym i pokornym sercem tego, co mówi do nas Jezus.

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Największym zaszczytem
udzielonym duszy przez Boga
nie jest to, że daje wiele,
lecz to, że wiele żąda od niej.
(List CLXXXIV, do księdza Belliere, 26 grudnia 1896, Pisma, t. 1, s. 721.)

Św. Tereso, ściśle współpracująca z Bożą łaską, naucz nas rozwijać dary otrzymane na chrzcie świętym i całym sercem słuchać Umiłowanego Syna Ojca, odpowiadając na każde Boże żądanie.

2. Objawienie Pana Jezusa

na weselu w Kanie Galilejskiej
Widząc niepokój w Kanie
młodych oblubieńców
Powiedziałaś Synowi, co było ich troską,
Tyś współczuła w kłopotach
biednych nowożeńców
I znałaś niepojętą Jezusa moc Boską.
(Dlaczego kocham Cię, Maryjo!, Pisma, t. 2, A 59.)

Św. Tereso, któraś za wzorem Maryi zawsze widziała potrzeby innych, ucz nas wychodzić naprzeciw potrzebom naszych bliźnich i przedstawiać je Jezusowi przez pośrednictwo Maryi.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

O Jezu! (...) mimo mej maleńkości
chciałabym oświecać dusze
jak Prorocy, Doktorzy,
odczuwam powołanie Apostoła
(...) chciałabym w tym samym czasie
głosić Ewangelię w pięciu częściach świata...
(MS B 3r, Pisma, 1.1, s. 253.)

Św. Tereso, wzorze apostolskiego zaangażowania, patronko misji i misjonarzy, uproś nam apostolską gorliwość, byśmy słowem i życiem głosili Dobrą Nowinę o Zbawieniu.

4. Przemienienie na górze Tabor

By żyć miłością, nie w Taboru chwale
Stawiać nam trzeba przybytki na ziemi,
Lecz za Jezusem mężnie i wytrwale
Wciąż postępować śladami krwawymi.
(Żyć miłością, Pisma, t. 2, s. 10.)

Św. Tereso, któraś tak dobrze zrozumiała drogę do prawdziwej chwały, uproś nam łaskę, byśmy potrafili jednoczyć swe życie z Jezusem, tak w chwilach radości i uniesienia, jak i w chwilach próby i cierpienia. 5. Ustanowienie Eucharystii

Więc żyć miłością jest to - Królu chwały
- Żyć Twoim życiem - wesele przeczyste!
Jak Ty ukryty żyjesz w hostii białej,
Tak ja się ukryć chcę z Tobą,
o Chryste!
(Tamże, s. 9-10.)

Św. Tereso, któraś oddała się Bogu, jako ofiara Miłości Miłosiernej, pomóż nam zrozumieć, należycie ukochać i łączyć swe życie z Eucharystią.

CZĘŚĆ BOLESNA

1. Modlitwa w Ogrójcu

Pan podaje nam kielich
napełniony taką ilością goryczy,
jaką nasza słaba natura zdoła unieść!
Nie odsuwajmy ust od kielicha
przygotowanego ręką Jezusa.
(List LXIII,do Celiny, 4 kwietnia, Pisma, 1.1, s. 475.)

Sw. Tereso, któraś na ziemi piła z kielicha goryczy, naucz nas przyjmować wszystkie cierpienia z poddaniem się woli Bożej.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Co ja bym poczęła,
gdyby Pan Bóg nie dawał mi siły...
Nikt nie wie czym jest takie cierpienie.
Doprawdy nikt, trzeba go spróbować.
(JEV 142, w: Różaniec, teksty sw. Teresy z Lisieux, s. 31.)

Św. Tereso, przeżywająca ogrom cierpienia mocą łaski Bożej, uproś nam potrzebne łaski na czas, gdy cierpienie będzie przerastać nasze ludzkie siły.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Król królów upokorzył się
do tego stopnia,
że nawet Jego twarz była zakryta
i nikt Go nie rozpoznawał.
(List CXVI, do Celiny, 19 października 1892, Pisma, 1.1, s. 572.)

Św. Tereso, kochająca upokorzenie ze względu na Jezusa, ucz nas wyzbywać się dążenia do własnej wielkości i sławy a szukać jedynie chwały Bożej. 4. Dźwiganie krzyża

Jezus w ogromie swej miłości
posłał nam najlepiej dopasowany krzyż,
jaki można było znaleźć...
Jakże moglibyśmy się skarżyć,
jeśli on stał się mężem
upokorzonym i wzgardzonym przez Boga!
(List LXXXVIII, do Celiny, 18 lipca 1890, Pisma, 1.1, s. 517.)

Św. Tereso, akceptująca swoją ludzką słabość i niewystarczalność w kroczeniu do Boga, uproś nam łaskę, by nasze niepowodzenia i upadki nie oddalały nas od Boga, ale przyczyniały się do coraz większego zaufania Jego Miłosiernej Miłości. 5. Śmierć na krzyżu

Widzę, że tylko cierpienie
zdolne jest dawać duszom życie
i jak nigdy dotąd, odsłania się przede mną
głębia tych przedziwnych słów Jezusa:
"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam,
że jeśli ziarno pszeniczne wpadłszy
w ziemię nie obumrze,
samo zostaje; lecz jeśli obumrze,
przynosi obfity plon".
(MS A 8lr, Pisma, 1.1, s. 231.)

Św. Tereso, w życiu i śmierci zjednoczona z Jezusem jako ofiara za grzeszników, ucznas oddawać swe życie w służbie innym, abyśmy obumierając swoim grzesznym skłonnościom, dobrze przygotowali się do śmierci i przynieśli obfity owoc.

CZĘŚĆ CHWALEBNA

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Czy pamiętasz, jak mówiłeś
w dniu Zwycięstwa:
"Kto nie widział blasku chwały
a uwierzył bez tych znaków
w Zmartwychwstanie
zyska miano szczęśliwego...".
(Najukochańszy, Jezu, pamiętasz..., Pisma, t. 2, s. 23.)

Św. Tereso, zdana na Boga w ciemnościach wiary, naucz nas odczytywać wydarzenia naszego życia w świetle wiary w ostateczne zwycięstwo Chrystusa.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Nasze myśli
powinny odnosić się do nieba,
ponieważ tam jest mieszkanie Jezusa.
(List XL, do Celiny, 20 października 1888, Pisma, 1.1, s. 438.)

Św. Tereso, która żyjąc na ziemi zapatrzona byłaś w niebo, skieruj nasze myśli i pragnienia ku temu, co nie przemija.

3. Zesłanie Ducha Świętego
O świetlista Latarnio Miłości,
wiem jak dojść do Ciebie,
odkryłam tajemnicę przywłaszczenia
sobie twego płomienia.
(Ms B 3v, Pisma, 1.1, s. 255.)

Sw. Tereso, napełniona Bożą miłością, uproś nam łaskę wzrastania w miłości, poddając się przemieniającej mocy Ducha Świętego.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ukochana Matko...
Wkrótce w Bożych
niebiosach będę Cię widziała.
(Dlaczego kocham Cię, Maryjo, Pisma, t. 2, s. 61.)

Św. Tereso, ciesząca się chwałą wybranych w niebie, bądź nam towarzyszką i opiekunką na drogach ziemskiego pielgrzymowania do domu Ojca.

5. Ukoronowanie Maryi

na Królową nieba i ziemi
Wiadomo, że Maryja Panna
jest Królową Nieba i Ziemi,
ale Ona jest bardziej Matką niż Królową
i nie należy myśleć, że z powodu
swoich przywilejów
mogłaby przyćmiewać chwałę
wszystkich świętych.
Myślę, (...) że Maryja przydaje
wybranym dużo świetności.
(JEV 141, w: Różaniec, teksty sw. Teresy z Lisieux, s. 62-63.)

Św. Tereso, kochająca dziecięcą miłością Najświętszą Maryję Pannę, uproś nam Jej szczególną opiekę w życiu i przy śmierci.

Wasze komentarze:

Brak komentarzy

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej