Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Różaniec do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Początek (na krzyżyku): Wierzę w Boga...
Na małych paciorkach: Ojcze nasz...
Na dużych paciorkach: Chwała Ojcu...
W sześciu tajemnicach:
Ojcze nasz,.. (5 razy),
Chwata Ojcu...
W siódmej tajemnicy:
Ojcze nasz... (3 razy),
Chwała Ojcu...

Różaniec do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

TAJEMNICA I

PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE OBRZEZANIA

"Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus" Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną krew Jezusa cierpiącego w tajemnicy obrzezania na wynagrodzenie za grzechy młodości, za grzechy nieczystości, za grzechy nieposłuszeństwa Bożym Przykazaniom i o uświęcenie i ratunek dzieci i młodzieży w naszych rodzinach i na świecie.

Ojcze nasz... (5 razy), Chwała Ojcu...

Wspomóż Panie sługi Twoje, które odkupiłeś Twoją Najdroższą Krwią.

TAJEMNICA II

PAN PRZELAŁ KREW, MODLĄC SIĘ W OGRÓJCU

"Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię". Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie drogocenną Krew Jezusa przelaną w Ogrójcu, a także Jego śmiertelną trwogę i konanie, na wynagrodzenie za grzechy zatwardziałości, obojętności i niewdzięczności ludzkich serc, za lekceważenie i znieważenie Bożych Przykazań i Sakramentów Świętych.

Ojcze nasz... (5 razy), Chwała Ojcu...

Wspomóż Panie sługi Twoje, które odkupiłeś Twoją Najdroższą Krwią.

TAJEMNICA III

PAN PRZELAŁ KREW, W CZASIE BICZOWANIA

"Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie" Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie drogocenną Krew Jezusa przelaną w czasie okrutnego biczowania, na wynagrodzenie za wszystkie ludzkie grzechy niemoralności, rozpusty oraz podziałów i nienawiści, za bezwstyd i rozwiązłość w strojach i obyczajach, za zgorszenie i wszelką demoralizację, szczególnie dzieci i młodzieży, za bluźnierstwa, obmowy i fałszywe sądy i wszelkie grzechy języka.

Ojcze nasz... (5 razy), Chwała Ojcu...

Wspomóż Panie sługi Twoje, które odkupiłeś Twoją Najdroższą Krwią.

TAJEMNICA IV

PAN PRZELAŁ KREW, W CZASIE CIERNIEM KORONOWANIA

"Ubrali Go w purpurę i, uplótłszy wieniec z cierni, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: "Witaj Królu Żydowski". Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Tobie drogocenną Krew Jezusa przelaną w czasie cierniem koronowania na wynagrodzenie za cierpienia, zniewagi i pohańbienie Boskiego Oblicza, Najświętszej Głowy Jezusa, Boskiej Godności i godności człowieka. Niech Ta Najdroższa Krew Jezusa zgładzi grzechy ludzkiej pychy, głupoty, nienawiści, obmowy i wszystkie grzechy, które zrodziły się w ludzkich umysłach kiedykolwiek, a wyjedna nam Dary Ducha Świętego.

Ojcze nasz... (5 razy), Chwała Ojcu...

Wspomóż Panie sługi Twoje, które odkupiłeś Twoją Najdroższą Krwią.

TAJEMNICA V

PAN PRZELAŁ KREW, NA DRODZE KRZYŻOWEJ

"A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota". Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Tobie drogocenną krew Jezusa przelaną na drodze krzyżowej na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata przeciw krzyżom uczynione, za znieważenie Krzyża Świętego, bluźnierstwa, przekleństwa, narzekania z powodu cierpień i krzyżyków danych nam dla naszego uświęcenia i zbawienia, za odrzucanie cierpień i doświadczeń. Niech ta najdroższa krew Jezusa zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze cierpienia i doda nam sił i miłości do wytrwania na drodze krzyżowej, wiodącej do zbawienia.

Ojcze nasz... (5 razy), Chwała Ojcu...

Wspomóż Panie sługi Twoje, które odkupiłeś Twoją Najdroższą Krwią.

TAJEMNICA VI

PAN PRZELAŁ KREW, PRZY UKRZYŻOWANIU

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił"". Ojcze Przedwieczny, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie drogocenną krew Jezusa przelaną w czasie przebicia Najświętszych Członków gwoździami naszych grzechów, na wynagrodzenie za wszystkie grzechy naszej wolności wykorzystanej do celów grzesznych i marnych, za odrzucenie Bożych Łask. Niech ta najdroższa krew Jezusa zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, uświęci kapłanów i resztę naszego życia abyśmy go wykorzystali do zbawienia dusz naszych, naszych bliźnich i dla Chwały Bożej.

Ojcze nasz... (5 razy), Chwała Ojcu...

Wspomóż Panie sługi Twoje, które odkupiłeś Twoją Najdroższą Krwią.

TAJEMNICA VII

PAN PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY, OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ

"Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie drogocenną krew Jezusa, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusa przebitego włócznią naszych grzechów na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata, które w ludzkich sercach zrodziły się kiedykolwiek. Za grzechy przeciw życiu, przeciw miłości, za niewdzięczność, zatwardziałość i nienawiść w sercach ludzkich, w naszych rodzinach, ojczyźnie i na świecie. Niech Ta najdroższa krew Jezusa zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze serca i zapali gorącą miłością ku Tobie Boże i miłością miłosierną do bliźnich naszych.

Ojcze nasz... (5 razy), Chwała Ojcu...

Wspomóż Panie sługi Twoje, które odkupiłeś Twoją Najdroższą Krwią.

Ojcze Przedwieczny, przyjmij od nas w ofierze tę Boską Krew, którą Jezus Chrystus, Syn Twój, przelał w czasie Swej Męki. Przez Jego Rany, przez Głowę Jego zranioną kolcami, przez Jego Serce i wszystkie Jego Boskie zasługi, przebacz duszom i zbaw je. O Boska Krwi Zbawiciela mojego, uwielbiam Cię, z największą czcią i najgłębszą miłością dla wynagrodzenia Ci za zniewagi, które zadają Ci dusze.

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój Miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie!

Wasze komentarze:

Brak komentarzy

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej