Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do Matki kapłanów

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu - zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela.

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały,kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy - uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn - przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów,Matko kapłanów.

Amen.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, "Pastores dabo vobis", n. 82

Modlitwa do Matki kapłanów

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 06.01.2024, 11:59
 Modlitwa do Matki Kapłanów dziękuję Modlitwa Odmówiona dziękuję Maryjo Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o dobre katechetki mające wiare i ich dobrych mężów mających wiare dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrych katechetów mających wiare i ich dobre żony mające wiare dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno dziękuję za spowiedź świętą byłam u spowiedzi świętej dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę błogosław kapłana sławomira który mnie spowiadał dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Maryjo Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o dobre powołania kapłańskie zakonne na całym świecie dziękuję Maryjo Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrą posługę kapłańską zakonną na całym świecie dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o dobro szczęście wiare zdrowie dla papieża Franciszka dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o niebo dla papieża Benedykta XVI dziękuję Maryjo kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 07.11.2023, 15:49
 Modlitwa do Matki Kapłanówp dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o dobre katechetki mające wiare zdrowe i dobrych ich mężów mających wiare zdrowych dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrych katechetów mających wiare zdrowych i ich dobre żony zdrowe mąjące wiare dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o dobre powołania kapłańskie misyjne zakonne na całym świecie dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrą posługę kapłańską misyjną zakonną na całym świecie dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szacunek szczęśliwość szacunek uczciwość szacunek ufność szacunek wiare szacunek zdrowie na całym świecie dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o dobro szczęście wiare zdrowie papieża Franciszka dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o niebo dla papieża Benedykta XVI dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą żebym dobrze wyspowiadała się dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrego kapłana spowiednika mającego wiare z powołania żeby mnie dobrze wyspowiadał dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 05.05.2023, 13:35
 Modlitwa do Matki Kapłanów dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię proszę o dobrych kapłanów katechetów katechetki mające wiare dziękuję proszę o kapłanów świętych dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o powołania kapłańskie zakonne dziękuję proszę o dobrą posługe kapłańską zakonną dziękuję prosze o szczęście zdrowie papieża Franciszka dziękuję proszę o niebo dla papieża Benedykta szesnastego dziękuję proszę jeszcze raz o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 04.04.2023, 06:42
 Modlitwa do Matki Kapłanów dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię proszę o dobrych kapłanów dziękuję Matko Kapłanów módl się za nami dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Matko Kapłanów proszę o dobre powołania kapłańskie zakonne dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię proszę o dobrą posługe kapłańską zakonną dziękuję Matko Kapłanów kocham Cię proszę o szczęście zdrowie papieża Franciszka dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda uczciwość ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję
 Dorota: 03.11.2020, 12:30
 Panie Boże, bardzo Cię proszę o udane, szczęśliwe życie. O dobrą, szczęśliwą miłość i takie samo małżeństwo, dające codzienną radość, siłę i energię do życia, o dziecko, o wspaniałą pracę, o doktorat i dalej, o takie spełnienie i powodzenie życiowe, o dobry czas w życiu i życia, w którym wszystko się układa, wszystko jest dobrze, wszystko jest takie, jakie by się chciało, by było, o czas pełen akceptacji, tworzenia, płodności, wspaniałych owoców, o taki ciepły, szczęśliwy czas jak wtedy, gdy siedzi się przy kominku w domu, z kieliszkiem wina, świętując życie i to jakie jest dobre.
 Krystyna: 24.02.2020, 19:13
 Slugo Bozy Stefanie Wyszyński proszę o pomoc w znalezieniu lepszejpracy dla dzieci Patrycji i Łukasza
 Lena: 21.05.2019, 16:39
 matko kapłanów proszę cię o liczne i dobre powołania do służby kapłańskiej i zakonnej a szczególnie do zakonu ojców oblatów modlę się za ojca Krzysztofa pabiana oblata ojca Franciszka bogata i ojca Karola bucholca oblata modlitwą polecam również Jana księdza Jana i Stanisława hołodok
 nika.: 08.09.2018, 19:19
 Matko.proszę.jak.powołujesz.kapłanów.proszę.niech.nikt.ich niepokocha.żeby.potem.nie bylo.cierpienia.rozstania.bólu.żali.tęsknoty.
 nika: 08.09.2018, 19:04
 Matko.miej.w.opiece.ka.Roberta.N.

 Matka: 04.04.2016, 11:51
 Mateńko Najlepsza proszę Cię za moim synem kapłanem Maciejem.Ochraniaj go płaszczem Swej opieki.Czuwaj nad jego myślami i poczynaniami.Niech ze swoich obowiązkow wywiązuje sie sumiennie.Spraw o Najsprawiedliwsza z Matek aby szedł prawdziwą drogą i z wielką wiarą głosił Chrystusa.Matuchno powstrzymuj go od jego zbyt porywczego charakteru.Prosząca matka.
 Gość : 04.03.2016, 14:34
 Modlę się za tych,którzy mnie Szczuli i za tych,którzy dziś płacą za nich koszta sądowe. Amen
 gość: 01.11.2015, 20:33
 Mateńko Przenajswietsza ,dziękuje że wiadoma Ci osoba jest cala i zdrowa.Proszę też chroń Go Mateczko zawsze i wszędzie przed tym okropnym złem. Powierzam Ci Matenko w szczególny sposób dwie osoby msciwe i złośliwe,które od dłuższego czasu nękają na różne sposoby wiadoma Ci osobę, powierzam i ufam całym sercem,że zatroszczyz się o to.amen
 Gość: 30.10.2015, 09:01
 Matenko Przenajswietsza, powierzam Ci ks.z Wrocławia ,ktorego imie znasz,proszę o jego opamietanie.Amen
 Prosi prawda: 30.10.2015, 07:24
 Matko Przenajswietsza, powierzam Ci Twoich kapłanów, których imiona znasz i wszystko to,co uzgodnili między sobą, na wypadek gdyby musieli się bronić.Powierzam ich wszystkich i proszę, tak na wszelki wypadek,aby prawda w tej obronie zwyciężyła,a nie to co ustalili.Amen
 zatroskana: 24.10.2015, 12:02
 Mateńko Przenajswietsza, powierzam Ci ks.Piotra,proszę o zdrowie dla Niego i wszelkie łaski potrzebne w jego stanie kapłańskim. Błagam odsun od Niego zło,aby Go nie nękało,aby mógł służyć Panu Bogu wiernie i oddanie, zawsze i wszędzie. Amen
 Róża: 11.07.2015, 18:51
 Mateńko Przenajświętsza powierzam Ci Twojego kapłana ks. Piotra,On potrzebuje Twojej pomocy,Twojego wsparcia,Twojej Matczynej Nieustannej opieki.Proszę pozwól mu odpocząc,daj dobry sen,spokój ducha i serca,wypraszaj nieustannie u Pana Boga łaski i błogosławieństwo.Mateńko powierzam i ufam,że ks.Piotr otrzyma to o co tak bardzo proszę.Amen
 Danuta: 09.06.2015, 18:23
 Mateńko Przenajświętsza,powierzam Ci wszystkich,których noszę w sercu,powierzam Ci mój smutek i żal z tą sprawą związany,powierzam,bo wiem że przez Serce Twoje Mateńko Pan Bóg wyciągnie z tej tragedii dobro.Ja tak po ludzku co mogłam,to zrobiłam,i nadzieje w Tobie pokładam.Maryjo kocham Cię.Amen
 XX: 29.05.2015, 18:40
 Maryjo,Matko kapłanów powierzam Ci ks.Piotra jego troski,zmartwienia,radości i cierpienia.Proszę wszelką pomoc i ratunek w potrzebie.Proszę też uwolnij Go od długów,które zaciągnął na swoje konto dla obcych ludzi,w zamian coś Mu obiecali,a teraz nie są wstanie tego długu spłacic,a z obiecanek nic nie wyszło.amen
 zdzisław: 22.11.2014, 08:02
 Dziękuje Pani moja ,modlitwa została wysłuchana ,dom Ojca naszego stał się domem modlitwy a nie polityki sławy jednego człowieka ,Dziękuje za mądrość naszych kapłanów .
 zdzisław: 13.10.2014, 08:47
 daj nam kapłanów którzy widzą misję słowa Pana Naszego a Syna twojego ,słowa które jednoczy a nie dzieli .Niech łączą w imię Boże a nie dzielą dla polityki i cwanych przekupnych za publiczną kasę jak to czyni Burmistrz Kłodzka a kapłani zapominają o misji słowa i czynią z Domu Ojca naszego trybuny wyborcze .Pozwólcie nam się modlić w skupieni rozmawiać z Bogiem ,co Boskie oddać Bogu a cesarskie cesarzowi . Proszę ciebie Pani byś wyjednała u naszych kapłanów jedność a nie podział parafii i parafian dla polityki zła.
(1) [2] [3]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej