Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

"Ojcze Nasz" w wielu językach

Abbun Dbashmayo

(język aremejski)

Abbun dbashmayo, netquadash shmokh, titeh malkutock; nehweh sebyonokh, aykano dbasmayo of baro hab lan lahmc dsunquonan yawmono washbuq lan hawbayn wahtohayn aykano dofhan shbaqn lhayobayn. wlo telan lnesyuno, elo fason men bisho; metul dilokhi malkuto whaylo wteshbuhto lolan olmin. Amen.

Our Father in Aramaic transliteriation: read as english

Ateunyanpi mahpiya

(język Indian Dokota)

Ateunyanpi mahpiya ekta nanke kin; Nicaze kin wakandapi kte; Nitokiconze kin u kte. Mahpiya ekta token nitawacin econpi kin, maka akan hecen econpi nunwe. Anpetu kin de taku-yutapi unku-po: ka waunhtanpi kin unkicicazuzu-po, unkis iyecen tona ecinsniyan unkokicihanyanpi hena iyecen wicunkicicazuzupi kin. Wowawiyuta-nye kin he en iyaye un Wokiconze kin, wowasake kin, wowitan kin, henakiya owihanke wanin nitawa nunwe. Amen.

Wamama höiwa

(język Szawante)

Wamama höiwa u te're ahöimana Mo. Danho'uma a ama 're dawata dza'ra mono bö, Anhitsi we na. We wama 're anhamra mono bö WanhimThö'a da. Ama we na're höimana dza'ra mono bö Höiwa u ha ti'ab dema. Bötö nhidöpötsi watsa, ate wama're anhomri mono. Wawatsede iböre , a te wawi 're anhamra mono. Ane watsire ha wa' ama 'rewatsete dza'ra monomhma Wawatsete da, a te wawi tsawi na. Mri iwe'o ha, te wawi 're anhitsitsi mono. Ane!

ks. Tadeusz Szmidt SDB "Krew nad Rio das Mortes"
wyd. Poligrafia Salezjańska Kraków 2000

Pao, rakojere

(język Borowo)

Pao, rakojere aru tadawu, Boe eiamedu ataidudo akieji; Mato ćedae apemegatabo; Boeewo nono keje, boe magai Baru tadu du reore. Mari jamedu jiwu ćege maku ćenai awuji; Awudugugo ćeei ćebga boeji,nono ćewudugugodu magai ro pegare ćewududo boe perareuto, mare ćeginorudo oe pegareu boe piji. Oino godu.

ks. Tadeusz Szmidt SDB "Krew nad Rio das Mortes"
wyd. Poligrafia Salezjańska Kraków 2000

Wasze komentarze:
 Dominik surdej: 04.03.2023, 12:47
 słyszał ktoś ojcze nasz po koreańsku
 Anna: 30.07.2021, 20:37
 Po francusku: Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offences Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.
 Bogdan: 14.02.2019, 08:17
 Po czesku: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen
 RySste: 29.09.2017, 17:17
 Po arabsku: ABANA ALEZI FI ALSAMUAT,
LI JATA KADAS ISMSK,LIATI MALAKOTAK,
LITAKUN MASHIETAK,
KAMA FI AL SAMA, KAZALIK ALA AL ART,
HOBZANA KAFAFANA AATINA AL JOM,
ŁOYCH FYR LENA ZUNUBANA,
KAMA NACHNU NACHFUER,
LIL MUZNIBINA, ILEJNA, UALATUTHILNAFI TE DŹRIBA,
BAL NADZINO, MIN AL SHERIR, LIANA LAKA ALMULK WALKUA,WALMESZTILELABET AMIN.
 Jerzy: 06.08.2017, 04:02
 ktoś wie po jakiemu to? Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
 Jan: 09.10.2016, 12:36
 Ojcze Nasz po kaszubsku:

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie, niech sã swiãcy Twòje miono, niech przińdze Twòje królestwò, niech mdze Twòja wòlô jakno w niebie tak téż na zemi. Chleba najégò pòwszednégò dôj nóm dzysô i òdpùscë nóm naje winë, jak i më òdpùszcziwómë naszim winowajcóm. A nie dopùscë na nas pòkùszeniô, ale nas zbawi òde złégò. Amen
 Anna: 14.07.2016, 12:21
 Po holendersku:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
 Kaska: 10.06.2016, 13:31
 Po katalonsku

Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en temptació;
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.
 Kaska: 10.06.2016, 13:22
 Po katalonsku

Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en temptació;
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.

 ja: 22.05.2016, 23:10
 Ojcze nasz..ktorys jest w niebie,święc sie Imię Twoje..Przyjdz,o Panie,twoje jest królestwo,jako w niebie tak i na ziemi..Chleba daj nam dzisiaj,Wybacz nam nasze grzechy,jak i my odpuszczamy naszym winowajcom..I NIE POZWÓL ABYSMY ULEGALI POKUSIE,ale nas wybaw od złego..Amen.
 JB: 22.05.2016, 13:17
 A po afrykańsku jest ?
 Beata: 19.05.2015, 20:11
 Po angielsku: Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
 Natalia Sadowczyk: 05.05.2015, 20:47
 No no fajnie
 Anna: 15.04.2015, 06:34
 Po litewsku: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
 ruszart patafian: 22.03.2015, 11:03
 fajne ale trudne słowa eacja ale fajnie☺4 proszę o k............m...........sori i my wery acz ader fader i ryszard ys sory mi weri dac
 michał: 22.03.2015, 11:00
 fajne ale trudne słowa eacja ale fajnie☺4
 jerzy: 03.10.2014, 20:06
 poproszę różaniec po portugalsku w oryginale i fonetycznie
 Ruutana: 06.06.2014, 14:49
 Po fińsku : Isä meidän , joka olet taivaissa ! Pyhitety olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi , tapahtukoon sinun tähtosi, myös man paalla, niiin kuin taivaissa. Antaa meile tänä päivänä meidän jokapäivänen leipämme, ja antaa meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin meekin anteeksi annamme niille, jotka ovat metaan vastaan rikkoneet. Alaaka saata meitä kiusaukseen, vaan paasta meitä pähästä, kuinka sinun on valtakuunta ja voima ja kunnia ian kaikkiseesti. Aamen-!
 Laura : 13.04.2014, 09:28
 A jest w języku japońskim????
 Weronika: 30.03.2014, 18:35
 Zna ktos po Holendersku?
(1) [2]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej