Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

"Ojcze Nasz" w wielu językach

Abbun Dbashmayo

(język aremejski)

Abbun dbashmayo, netquadash shmokh, titeh malkutock; nehweh sebyonokh, aykano dbasmayo of baro hab lan lahmc dsunquonan yawmono washbuq lan hawbayn wahtohayn aykano dofhan shbaqn lhayobayn. wlo telan lnesyuno, elo fason men bisho; metul dilokhi malkuto whaylo wteshbuhto lolan olmin. Amen.

Our Father in Aramaic transliteriation: read as english

Ateunyanpi mahpiya

(język Indian Dokota)

Ateunyanpi mahpiya ekta nanke kin; Nicaze kin wakandapi kte; Nitokiconze kin u kte. Mahpiya ekta token nitawacin econpi kin, maka akan hecen econpi nunwe. Anpetu kin de taku-yutapi unku-po: ka waunhtanpi kin unkicicazuzu-po, unkis iyecen tona ecinsniyan unkokicihanyanpi hena iyecen wicunkicicazuzupi kin. Wowawiyuta-nye kin he en iyaye un Wokiconze kin, wowasake kin, wowitan kin, henakiya owihanke wanin nitawa nunwe. Amen.

Wamama höiwa

(język Szawante)

Wamama höiwa u te're ahöimana Mo. Danho'uma a ama 're dawata dza'ra mono bö, Anhitsi we na. We wama 're anhamra mono bö WanhimThö'a da. Ama we na're höimana dza'ra mono bö Höiwa u ha ti'ab dema. Bötö nhidöpötsi watsa, ate wama're anhomri mono. Wawatsede iböre , a te wawi 're anhamra mono. Ane watsire ha wa' ama 'rewatsete dza'ra monomhma Wawatsete da, a te wawi tsawi na. Mri iwe'o ha, te wawi 're anhitsitsi mono. Ane!

ks. Tadeusz Szmidt SDB "Krew nad Rio das Mortes"
wyd. Poligrafia Salezjańska Kraków 2000

Pao, rakojere

(język Borowo)

Pao, rakojere aru tadawu, Boe eiamedu ataidudo akieji; Mato ćedae apemegatabo; Boeewo nono keje, boe magai Baru tadu du reore. Mari jamedu jiwu ćege maku ćenai awuji; Awudugugo ćeei ćebga boeji,nono ćewudugugodu magai ro pegare ćewududo boe perareuto, mare ćeginorudo oe pegareu boe piji. Oino godu.

ks. Tadeusz Szmidt SDB "Krew nad Rio das Mortes"
wyd. Poligrafia Salezjańska Kraków 2000

   

Wasze komentarze:
 Tomek: 23.12.2012, 01:21
 Ja proszę w języku anielskim.Pozdrawiam
 Ania: 12.09.2012, 15:38
 proszę o ojcze nasz po Holendersku
 Włodek z Czech: : 16.05.2012, 22:50
 Ojcze nasz po czesku: "Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď v království Tvé, buď vůle Tvá jak v Nebi tak i na Zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes, odpusť nám naše viny, jak i my odpouštíme naším viníkům, neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého Amen" (fonetycznie: "Otcze naasz, jenż si na nebesiich, poswieć se jmeeno Twee, przyjdź w kraalowstwii Twee, budź wóle Twaa jak w Nebi tak i na Zemi, chleeb naasz wezdejszyi dej naam dnes, odpusć naam nasze winy, jak i my odpouszczyime naszyim winiikóm, neuwedź naas w pokuszenii, ale zbaw naas od zleeho"
 Kora : 15.04.2012, 20:18
 A może by tak po amerykańsku
 anna: 25.03.2012, 22:12
 ojcze nasz po wlosku:padre nostro,che sei nei cieli,sia santificato il tuo nome,venga il tuo regno,sia fatta la tua volonta,come in cielo cosi in terra.dacci oggi il nostro pane quotidiano,e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,e non ci indurre in tentazione,ma liberaci dal male.amen
 Zbigniew, Chiny 05 lutego 2012: 05.02.2012, 12:26
 Po mandarynsku(chinski) 我们的父亲谁的艺术在天上,神圣被你的名你的。 愿你的国降临, 让你将正在发生,因为它在天上和地上的, 我们每天的面包给我们每一天 和宽恕我们的过犯,如同我们免人的债, 不要让我们遇见试探,救我们脱离凶恶。阿门。 Pinyin: Wǒmen de fùqīn shuí de yìshù zài tiānshàng, shénshèng bèi nǐ de míng nǐ de. Yuàn nǐ de guó jiànglín, Ràng nǐ jiāng zhèngzài fāshēng, yīnwèi tā zài tiānshàng hé dìshàng de, Wǒmen měi tiān de miànbāo gěi wǒmen měi yītiān Hé kuānshù wǒmen deguò fàn, rútóng wǒmen miǎn rén de zhài, Bùyào ràng wǒmen yùjiàn shìtàn, jiù wǒmen tuōlí xiōng'è. Āmén.
 Wlodi: 01.03.2011, 08:52
 po hiszpansku Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, (Doxología final: Tuyo es el Reino el Poder y la Gloria por Siempre Señor) Amén
 lilavati: 21.12.2010, 20:00
 Po rosyjsku: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; Да приидет Царствие Твоё; Да будет воля Твоя и на земле, как на небе; Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого Fonetycznie będzie mniej więcej tak: Otcie nasz, suśśij na niebiesach! Da swjatitsa Imja Twajo Da pridjot carstwije Twajo, Da budjet wolja Twaja i na zjemlje kak na njebije Chljeb nasz nasuśnyj daj nam na sjej djeń, I prasti nam dołgi naszy, kak i my praśśajem dołżnikam naszym, I nie wwjedi nas wyskuszenije, no izbaw nas at łukawowa Niestety nie da się zaznaczyć akcentów, które w rosyjskim są bardzo ważne :/ Ale mniej więcej będzie brzmiało jak trzeba:) Pozdrawiam!
 dora: 12.05.2010, 21:24
 Ojcze nasz po wlosku:padre nostro che sei nei celi sia santificato tuo nome venga il tuo regnio,sia fatta la tua volonta come in celo cosi in terra .Dacci ogi nostro pane quotidiano ,rimmeti a noi nostri debiti come noi rimmetiamo ai nostri debitori e non ci durre tentazione ma libera ci dal male .Amen.

 Italia: 02.03.2010, 20:34
 Proszę w języku włoskim
 teka: 01.03.2010, 14:38
 poproszę w języku rosyjskim:)
 Karolinka: 24.02.2010, 20:46
 Proszę w języku Irlandzkim i Angielskim.
 Arkadiusz: 16.01.2010, 23:19
 Fajnie by było jak by można było posłuchać modlitw w oryginale w mp3.
 Kasiol: 23.10.2009, 14:51
 Ojcze Nasz po angielsku: Our father, who art in heaven, halloved be thy name, thy kingdom came, thy will be done on earth as it is in heaven. Give as this day our daily bread and forgive as our traspasses as we forgive those who trespass against as and lead us not into temptation.Amen.
 Ryszard: 08.10.2009, 13:21
 Wersja niemiecka "Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchcung, sondern erlöse uns von dem Bösen."
 Zofia: 24.08.2009, 09:48
 a moze podac jeszcze wiecej jezykow z calego swiata.Pozdrawiam
 Białorusinka: 19.08.2009, 13:49
 Wersia białoruska (w polskiej transliteracji): Ojcza Nasz, Katory jość u niebie, świacisia imia Twajo, pryjdzi waładarstwa Twajo, budź wola Twaja jak u niebie, tak i na ziamli. Chleba naszaga sztodzionnaga daj nam siońnia. I adpuści nam prawiny naszyja, jak i my adpuskajem winawatym naszym. I nia uwodź nas u spakusu, ale zbau nas ad złoga. Amen.
 Rafał: 12.12.2008, 21:53
 Jak to przeczytać?
[1] (2)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej