Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Szarbela

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.
Święty Szarbelu, módl się za nami.

Święty Szarbelu, żyjący cudzie BOGA, umocnij naszą wiarę.
Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary,
Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie,
Święty Szarbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało,
Święty Szarbelu, hojny Dawco przepełniający wszystko,
Święty Szarbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami słynący,
Święty Szarbelu, wzgarcicielu wszelkich bogactw tego świata,
Święty Szarbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współczucia,
Święty Szarbelu, aromacie drogocenny przenikający świat,
Święty Szarbelu, wielki Sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny,
Święty Szarbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa,
Święty Szarbelu, hojny Dawco napełniający Błogosławieństwami stworzenia,
Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Szarbelu, światło oświecające Kościół Boży,
Święty Szarbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Szarbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych,
Święty Szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę,
Święty Szarbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłości każde cierpienie,
Święty Szarbelu, głosie wołający i budzący sumienia,
Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia,
Święty Szarbelu, Aniele w naturze człowieka,
Święty Szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów,
Święty Szarbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K.: Módl się za nami święty Szarbelu.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty świętego Szarbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwieniu i sposobach uświęcania się. Amen.
Modlitwa: Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

   

Wasze komentarze:
 Tata: 09.01.2020, 10:50
 + Święty Charbelu błagamy o cud uzdrowienie naszej Córki, progres w habilitacji i rehabilitacji córki; dar mowy; polecamy również Twojej opiece Naszych Dobroczyńców,a nam rodzicom wypraszaj łaski zdrowia; uczciwość pracodawców oraz współpracowników. Ocal nas w tym czasie ciężkiej próby
 E.S.: 08.01.2020, 23:42
 Święty Szarbelu, usuń ten problem, który jest przyczyną mojego cierpienia. Problem estetyczny, ale cierpienie każdego dnia ogromne. Błagam Cię pomóż. W Tobie moja nadzieja.
 Tata: 08.01.2020, 08:38
  + Święty Charbelu błagamy o cud uzdrowienie naszej Córki, progres w habilitacji i rehabilitacji córki; dar mowy; polecamy również Twojej opiece Naszych Dobroczyńców,a nam rodzicom wypraszaj łaski zdrowia; uczciwość pracodawców oraz współpracowników. Ocal nas w tym czasie ciężkiej próby
 Aleksandra: 08.01.2020, 04:12
 Swięty Szarbelu,błagam o to ,abys wyprosił mi U Boga łaskę cudu uzdrowienia z choroby nowotworowej oraz duchowej dla mojej Mamy i powiedział jak mam służyć Bogu.
 E.S.: 07.01.2020, 20:08
 Święty Szarbelu usuń całkowicie i na zawsze ten problem, który nie pozwala mi cieszyć się z tego, że jestem kobietą. Problem estetyczny, ale cierpienie każdego dnia przeogromne. Błagam Cię, pomóż.
 Do Barbara: 07.01.2020, 19:59
 W sprawach finansowych warto prosić o pomoc Sługę Bożego o. Wenantego Katarzyńca. Pozdrawiam. Może mi też ktoś kiedyś pomoże.
 Ojciec: 07.01.2020, 08:11
  + Święty Charbelu błagamy o cud uzdrowienie naszej Córki, progres w habilitacji i rehabilitacji córki; dar mowy; polecamy również Twojej opiece Naszych Dobroczyńców,a nam rodzicom wypraszaj łaski zdrowia; uczciwość pracodawców oraz współpracowników. Ocal nas w tym czasie ciężkiej próby
 Barbara: 06.01.2020, 22:35
 Święty Szarbelu błagam wyproś łaski dla mojej rodziny, uwolnij nas z tych strasznych długów, spraw byśmy mieli środki na spłate zobowiązań i mogli wreszcie spokojnie żyć na chwałę naszego Ojca w niebie, cieszyć sie kazdym dniem darowanym przez Boga, żyć w wierze i miłości i pomagać innym potrzebujácym. Bóg zapłać
 Aneta : 06.01.2020, 22:03
 Święty Charbelu błagam o uzdrowienie dla dziadka.


 Tata: 06.01.2020, 10:15
 + Święty Charbelu błagamy o cud uzdrowienie naszej Córki, progres w habilitacji i rehabilitacji córki; dar mowy; polecamy również Twojej opiece Naszych Dobroczyńców,a nam rodzicom wypraszaj łaski zdrowia; uczciwość pracodawców oraz współpracowników. Ocal nas w tym czasie ciężkiej próby
 Tata: 05.01.2020, 16:29
  + Święty Charbelu błagamy o cud uzdrowienie naszej Córki, progres w habilitacji i rehabilitacji córki; dar mowy; polecamy również Twojej opiece Naszych Dobroczyńców,a nam rodzicom wypraszaj łaski zdrowia; uczciwość pracodawców oraz współpracowników. Ocal nas w tym czasie ciężkiej próby
 Ela: 05.01.2020, 10:18
 Święty Szarbelu, pospiesz mi z pomocą. Tak bardzo Cię proszę. W moim życiu było już tak wiele smutku, łez i cierpienia. Pozwól mi i pomóż cieszyć się życiem, poznać inny jego smak. Usuń ten problem, który jest przyczyną mojego cierpienia. Spójrz na moją twarz, na moje ciało i przyjdź mi z pomocą. Po ludzku nie da się tego rozwiązać, problem wraca na nowo. Błagam Cię św. Szarbelu pomóż. Ja tak bardzo chciałabym mieć potem rodzinę i urodzić chociaż jedno dziecko. Będę o Tobie mówić, będę głosić Twoją chwałę.
 IRENA : 05.01.2020, 06:52
 Św CHARBELU TAK BARDZO CIĘ PROSZĘ O ŁASKĘ ZDROWIA SW CHARBELU SRWA ABY ZAGOILO MI SIĘ TO O O CIEBIE PROSZĘ WIERZĘ W TWOJE CUDA KTÓRE TAKŻE NIEOMINA MNIE TAK BARDZO CI ZAUFALAM WIERZĄC ŻE SPEŁNI MI SIĘ MOJA PROZBA
 R.Sz.: 04.01.2020, 23:43
 Św Szarbelu proszę o cud uzdrowienia mojej koleżanki. Leży w śpiączce po wylewie po ludzku bez szans. Ma 54 lata.
 Ela: 04.01.2020, 21:27
 Święty Szarbelu, usuń ten problem, który jest przyczyną mojego cierpienia. Pomóż mi też spotkać dobrego chłopaka, założyć normalną, szczęśliwą rodzinę i urodzić chociaż jedno dziecko. Błagam Cię św. Szarbelu zdejmij ze mnie to cierpienie, które nie pozwala mi cieszyć się życiem i zamyka drogę do szczęścia.
 Tata: 04.01.2020, 10:41
  + Święty Charbelu błagamy o cud uzdrowienie naszej Córki, progres w habilitacji i rehabilitacji córki; dar mowy; polecamy również Twojej opiece Naszych Dobroczyńców,a nam rodzicom wypraszaj łaski zdrowia; uczciwość pracodawców oraz współpracowników. Ocal nas w tym czasie ciężkiej próby
 E.S.: 04.01.2020, 01:41
 Św. Szarbelu, usuń ten problem, który jest przyczyną mojego cierpienia. Każdego dnia jestem tak bardzo udręczona, tak bardzo z tego powodu nieszczęśliwa. Proszę, przyjdź mi z pomocą, pozwól cieszyć się życiem i pięknem kobiety. Tak wiele smutku i bólu było już w moim życiu, tak wiele dramatów, ja nie mam już siły tego dźwigać i tak bardzo chciałabym żyć jak normalna, zwyczajna kobieta. Błagam, przyjdź mi z pomocą.
 E.S.: 03.01.2020, 11:49
 Święty Szarbelu, usuń ten problem, który jest przyczyną mojego cierpienia. Od tylu lat jestem udręczona i pogrążona w rozpaczy, bo po ludzku problemu już rozwiązać nie można. Błagam, przyjdź mi z pomocą, bo jestem jeszcze młoda i chciałabym tak samo jak inni cieszyć się życiem, założyć rodzinę i urodzić chociaż jedno dziecko. Błagam, pomóż. Obiecuję, że będę o Tobie mówić i będę głosić Twoją chwałę.
 Tata: 03.01.2020, 08:39
  + Święty Charbelu błagamy o cud uzdrowienie naszej Córki, progres w habilitacji i rehabilitacji córki; dar mowy; polecamy również Twojej opiece Naszych Dobroczyńców,a nam rodzicom wypraszaj łaski zdrowia; uczciwość pracodawców oraz współpracowników. Ocal nas w tym czasie ciężkiej próby
 Tata: 02.01.2020, 15:37
  + Święty Charbelu błagamy o cud uzdrowienie naszej Córki, progres w habilitacji i rehabilitacji córki; dar mowy; polecamy również Twojej opiece Naszych Dobroczyńców,a nam rodzicom wypraszaj łaski zdrowia; uczciwość pracodawców oraz współpracowników. Ocal nas w tym czasie ciężkiej próby
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] (33) [34] [35]


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej