Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do Matki Pięknej Miłości

Pieśń na powitanie:

O Maryjo witam Cię,
O Maryjo kocham Cię,
O Maryjo proszę Cię,
błogosław dzieci swe! (3 razy)

Antyfona:

Wszystka Piękna jesteś, o Maryjo,
Matko Pięknej Miłości!
Tyś chlubą i radością narodu naszego,
Dziewico najroztropniejsza,
Matko najłaskawsza,
Orędowniczko grzeszników,
Wstawiaj się za nami do Jezusa Chrystusa.
O Matko Pięknej Miłości, módl się za nami!

Modlitwa Jana Pawła II

Witaj, o Matko, Królowo świata. Ty jesteś Matką Pięknej Miłości. Ty jesteś Matką Jezusa, źródła wszelkiej łaski, wonią wszystkich cnót, zwierciadłem wszelkiej czystości. Ty jesteś pociechą w płaczu, zwycięstwem w walce, nadzieją w śmierci. Jakże słodkie jest Twe imię w naszych ustach, jak miłą harmonią w naszych uszach, jakim upojeniem w naszym sercu! Ty jesteś szczęśliwością cierpiących, koroną męczenników, pięknością dziewic.

Błagamy Ciebie, doprowadź nas po tym wygnaniu do Twego Syna, Jezusa. Amen.

Modlitwa przed wizerunkiem Matki Pięknej Miłości

O Matko Pięknej Miłości, czczona w tym świętym obrazie, wpatruję się w Twoją twarz. Jesteś piękna i tak uważna, jak troskliwa matka. Oczekujesz mnie, czekasz na moje wyznanie, słuchasz i zachęcasz:

"Pójdźcie do Mnie, dzieci moje, wyczerpnij- cie łaski zdroje; kto Mnie znajdzie, życie ma, temu Syn zbawienie da".

A więc przychodzę. Jestem przed Tobą i z całym zaufaniem otwieram swe serce. Przynoszę Ci moją radość i smutek, ból i udrękę, moje dobre uczynki, których tak mało, i moje wady, słabości i grzechy, których tak wiele. Ale tyś Matką Miłosierdzia, Matką Pięknej Miłości. Przy Tobie ucisza się moje serce.

Najłaskawsza, najlitościwsza, słodka Panno Maryjo, wiem, że nie odwrócisz ode mnie swego oblicza. Zbliżam się więc do Ciebie jak dziecko do najlepszej Matki i błagam, byś mi wyjednała u swojego Syna miłosierdzie i przebaczenie grzechów, abyś raczyła pocieszyć mnie w utrapieniach. Ale Syn Twój Jezus pouczył nas, że przed otrzymaniem daru należy już dziękować, więc dziękujemy Ci, Matko, za łaski udzielone nam i wszystkim Twym dzieciom.

Podziękowanie:

Powtarzamy: Dziękujemy Ci, Matko Pięknej Miłości

1. Za to, że orędujesz za nami u Jezusa -
2. Za to, że mamy Ojca Świętego i naszych Pasterzy -
3. Za to, że jesteś uzdrowieniem chorych i pocieszycielką strapionych -
4. Za to, że uczysz nas miłować Boga i ludzi -
5. Za to, że oddalasz od nas pokusy szatana -
6. Za to, że upraszasz łaskę żalu i pokuty grzeszącym -
7. Za to, że dla nas jesteś ucieczką grzeszników i matką miłosierdzia -
8. Za to, że pod krzyżem przyjęłaś nas wszystkich za swoje dzieci -
9. Za to, że przygarniasz do swego serca dzieci dobre i złe -
10. Za to, że polskie matki rodzą dzieci i dobrzeje wychowują -
11. Za to, że możemy zawsze z ufnością uciekać się pod Twoją obronę - dziękujemy Ci, Matko Pięknej Miłością

Pieśń: Królowej Anielskiej śpiewajmy

Prośby

A teraz, dobra Matko, przyjmij nasze prośby. Powtarzamy: Prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.

1. O opiekę nad Kościołem, Ojcem Świętym i naszymi Pasterzami -
2. O liczne powołania kapłańskie i zakonne z naszych rodzin -
3. O opiekę i błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny i rządzących -
4. O zdrowie i pociechę dla chorych i cierpiących -
5. O uzdrowienie alkoholików i wszystkich uzależnionych i zniewolonych przez grzech -
6. O błogosławieństwo Boże dla naszych małżeństw i rodzin -
7. O zjednoczenie i trwałą miłość dla małżeństw i rodzin rozbitych -
8. O religijne i moralne wychowanie dzieci w rodzinach i szkołach -
9. O szczęśliwą śmierć i zbawienie wieczne dla nas i wszystkich odkupionych Męką Chrystusa.
10. O szczęście i radość wieczną dla naszych zmarłych - prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości.

Pieśń: Idźmy, tulmy się jak dziatki do Serca Maryi Matki, czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud. Idźmy, idźmy ufnym krokiem, rzewnym sercem, łzawym okiem. To Serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios.

Druga Modlitwa Jana Pawła II

Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław w wychowaniu naszych dzieci. Nadziejo nasza, spójrz z litością, naucz nas ustawicznie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych grzechów w sakramencie Pokuty, który przynosi spokój duszy. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercami wolnymi od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o. Bernarda pasjonisty do Matki Pięknej Miłości

O Maryjo, Matko moja, Matko Pięknej Miłości i Matko niezmiernej boleści, pozwól mi kochać Boga; kochać Go sercem własnym i serc milionami; kochać bez granic i miary, kochać tak, jak On sam kochać się kazał. O Matko moja droga, Ty jesteś Niepokalana, ja zaś zbrukany grzechem. Pozwól mi, Matko, i dopomóż podnieść się z mojej nędzy. Kocham Cię, Maryjo, i dlatego, że Cię kocham, dlatego by odwzajemnić się Tobie za tę miłość przeogromną, która kazała Ci tyle za mnie cierpieć, dla Ciebie Matko zerwę z moim grzechem. Wiem, że dużo mnie to będzie kosztować, ale zadam sobie ten gwałt, dlatego, że Ciebie kocham. Maryjo, Tyś Matką moją a jam dziecko Twoje, pozwól mi więc upodobnić się do Ciebie.

Modlitwa należących do Rodziny Matki Pięknej Miłości

O Matko Bolesna, Niepokalana Matko Pięknej Miłości, która uczestniczyłaś w męce i śmierci Syna Twego jedynego, pomóż nam zrozumieć, że zsyłane na nas przez Opatrzność próby życia są darem miłości Bożej. Pomóż nam wypełnić ofiarę do końca z myślą o zbawieniu dusz, dla których z naszego cierpienia może wytrysnąć światło. Pomóż nam cierpieć tak, jak Ty cierpiałaś: z wiarą, miłością i nadzieją, że nasze cierpienie niezawodnie przemieni się w radość.

Modlitwa Jana Pawła II do Matki Bożej Bolesnej

O Matko, zjednoczona z Jezusem w Jego męce i śmierci! O Matko, zjednoczona z Chrystusem w dziele Odkupienia człowieka i świata! O Matko, której duszę przenika miecz z proroctwa Symeona, "aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2,35), niech wobec Cienie zamysły serc naszych stają się zawsze jasne i przejrzyste! Niech przenika je światło Chrystusowego Krzyża, odbite w Twoim Niepokalanym Sercu. Amen.

Nowenna do Matki Pięknej Miłości

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 12.01.2024, 15:39
 Nowenna do Matki Pięknej Miłości dziękuję Matko Pięknej Miłości kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Matko Pięknej Miłości dziękuję za spowiedź świętą bo byłam dziękuję błogosław kapłana sławomira który mnie spowiadał dziękuję Matko Pięknej Miłości kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrego domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze żebym miała zawsze dziękuję żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję żeby pracowali uczciwie zarabiali dziękuję Matko Pięknej Miłości kocham Cię bardzo mocno proszę o odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dziękuję Matko Pięknej Miłości kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję Matko Pięknej Miłości kocham Cię bardzo mocno proszę o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 20.09.2023, 13:29
 Nowenna do Matki Pięknej Miłości dziękuję Matko Pięknej Miłości kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Matko Pięknej Miłości módl się za nami dziękuję Matko Pięknej Miłości kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Matko Pięknej Miłości kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą dobrego domu kupno dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Elżbieta : 09.09.2023, 19:24
 Matko Boża, Tobie zawierzam mojego syna Dominika. Módl się za nim. Wyproś łaskę zdrowia, małżeństwa i ojcostwa dla niego
 Ala : 16.08.2023, 16:03
 Matko pięknej miłości proszę o łaskę akceptacji siebie, umiejętności okazywania miłości mężowi, dzieciom, nie wymagania od innych więcej niż od siebie, wypowiadania słów i gestów wdzięczności i pokory a nie goryczy i jadu,
 Gosia: 26.07.2023, 13:35
 Matko Boża Pięknej Miłości proszę weź w opiekę nasze małżeństwo, dzieci i rodzinę- ucz nas pięknej miłości do Boga, siebie i innych Strzeż małżeństwa przed rozpadem i atakami złego. Dla cioci i wujka z okazji 50 Rocznicy Ślubu proszę o potrzebne łaski i coraz piękniejszą miłość ku Bogu i względem siebie i rodziny A dla wdów, wdowców i sierot o schowanie ich pod swój płaszcz
 marzena aneta: 07.05.2023, 17:54
 Nowenna do Matki Pięknej Miłości dziękuję Matko Pięknej Miłości kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Matko Pięknej Miłości módl się za nami dziękuję Matko Pięknej Miłości kocham Cię proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą w maju 2023 roku domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urodę ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 ula: 08.10.2022, 18:52
 Proszę ratuj moje małžeństwo.
 Maria: 29.08.2022, 14:30
 Mateczko proszę Cię o Miłość w moje rodzinie.
 K : 22.04.2022, 13:33
 MATKO Pięknej Miłości proszę pobłogosławi mi oraz Memu ojcu zdrowiem fizycznym i duchowym oraz założeniem rodziny Bogiem silnej nawrócenie dla Doroty Adama Daniela Łukasza i jego bliskich

 Małgorzata: 26.11.2021, 13:15
 Matko Pięknej Miłości, dziękuję Ci za wszystko, co za Twoim pośrednictwem otrzymałam, a jest tego bardzo wiele. Proszę z całego serca prowadź mnie dalej bym nie zbłądziła i nie bała się. Wyjednaj m łaskę ogromnej wiary, takiej, która góry przenosi.
 Początkująca: 23.11.2021, 15:14
 Matko Pięknej Miłości, proszę Cię o zdrowie i opiekę dla mojej rodziny i bliskich, pozwól nam otwierać serce na miłość i wiarę, pozwól nam obdarowywać miłością siebie i bliźnich.
 Anita: 19.09.2021, 19:38
 Matko pięknej miłości proszę Cię spraw żeby Maciek pokochał mnie piękną, prawdziwą miłością...Proszę o wyznanie miłości...
 PAWEŁ: 20.07.2021, 11:17
 Matko Boża Pięknej Miłości błagam o łaskę miłości i łaskę odnalezienia kochającej żony
 Maria: 13.02.2021, 19:58
 Matko Pieknej Milosci prosze Cie o powrot do zdrowia oraz blog Twoje w moich wszystkich przedsiewzieciach.Uchron mnie i wspoldomownikow od nieszczesc i wszelkiego zla. Dziekuje bardzo.
 Kinga: 13.01.2021, 19:20
 Matko Pięknej Miłości bardzo Cię proszę o Dar Dobrego Wiernego Pobożnego i Dojrzałego Męża w 2021,❤️
 M: 10.11.2020, 07:38
 Matko proszę spraw aby mój mąż wrócił do domu. Modl się za nami.
 Grzegorz : 14.07.2020, 14:39
 Matko Pięknej Miłości proszę o potrzebne łaski i dary Ducha Św. Łaskę uzdolnienia do miłości, małżeństwa i ojcostwa oraz dobrą dziewczynę na żonę.
 Wierzaca: 14.07.2020, 09:55
 Matko Boża miej mnie w Swojej opiece, prowadz mnie pomóż mi znaleźć dobrego meza i założyć szczęśliwą rodzinę.
 Wierzaca: 11.07.2020, 08:12
 Matko Boża Pięknej Miłości pomóż mi proszę
 Wierzaca: 02.07.2020, 09:01
 Matko Pięknej Miłości spraw żeby mój narzeczony wrócił do mnie żeby zrozumiał że źle zrobił
(1) [2]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej