Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pacierz poranny i wieczorny

Pacierz poranny

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

OJCZE NASZ...
ZDROWAŚ MARYJO...
WIERZĘ W BOGA...
10 BOŻYCH PRZYKAZAŃ,
2 PRZYKAZANIA MIŁOŚCI...

Wzbudzenie dobrej intencji

Weź, Panie, moją pamięć, rozum, wolę. Cokolwiek mam, Ty mi to dałeś. To wszystko oddaję Tobie i zgadzam się z Twoją wolą. Pomóż mi przeżyć dzień dzisiejszy w Twojej miłości, naucz mnie czynić dobrze Tobie w bliźnich moich.

Ofiarowanie pacierza porannego

Ofiaruję Ci, Panie Boże, wszystkie myśli, słowa i uczynki moje, prace i modlitwy, pociechy i cierpienia, jakie mi w ciągu dnia zesłać raczysz, aby były na większą cześć i chwałę Twoją. Amen.

Polecamy inne modlitwy poranne

Pacierz wieczorny

Najlepszy Ojcze, dziękuję Ci z serca za Twoje dobrodziejstwa, których w dniu dzisiejszym doznałem z Twojej ojcowskiej ręki. Zachowałeś mnie dzisiaj od wielu niebezpieczeństw duszy i ciała. Dałeś też mi zdrowie i siły do pracy, błogosławiłeś jej, jak i wszystkim zdarzeniom dnia dzisiejszego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jednak wiele opuściłem z tego, co wykonać powinienem i mógłbym.

WIECZORNY RACHUNEK SUMIENIA

 • Czy przeżyłem dzisiejszy dzień w miłości Boga?
 • Co zrobiłem dziś dobrego?
 • Czy jestem w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego?
 • Czy czyniłem dobrze Chrystusowi w bliźnich moich?
 • Chryste, w którym człowieku skrzywdziłem dziś Ciebie?
 • W którym człowieku odmówiłem Tobie miłości?
 • W którym człowieku okazałem Tobie serce?
 • W którym człowieku sprawiłem Ci radość?
 • Jak wykonałem obowiązki zawodowe?
 • Czy należycie wykorzystałem (am) czas?
 • Czy zaniedbałem dobro?
 • Na co zwrócę uwagę w dniu jutrzejszym, by go przeżyć pełniej w miłości Boga i bliźniego?

ŻAL ZA GRZECHY

 • Ach żałuję za me złości jedynie dla Twojej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie Odpuszczam bliźniemu.
 • Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść mi, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj mnie, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nade mną, Panie.
 • Okaż mi, Panie, miłosierdzie swoje.
OJCZE NASZ...
POD TWOJĄ OBRONĘ...
ANIOŁ PAŃSKI...
10 BOŻYCH PRZYKAZAŃ,
2 PRZYKAZANIA MIŁOŚCI...

MODLITWY ZA DUSZE ZMARŁYCH

Prosimy Cię Panie, okaż wiekuiste miłosierdzie duszom sług i służebnic swoich, aby na wieki cieszyły się owocami wyznawanej wiary i pokładanej w Tobie nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Do modlitwy wieczornej można dołączyć krótkie czytanie Pisma św. lub wspólną modlitwę różańcową lub przynajmniej jeden dziesiątek z rozważaniem. W pewnych okolicznościach należy dołączyć jakąś inną modlitwę stosowną do sytuacji, np modlitwy za Kościół Św., Ojczyznę, modlitwy do świętych patronów, modlitwy osobiste.

Po wspólnej modlitwie rodzice błogosławią swe dzieci, czyniąc znak krzyża świętego na ich czołach lub też słowami: Błogosławieństwo Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na całą naszą rodzinę i pozostanie z nami na zawsze.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

Można też posłużyć się inną formą błogosławieństwa:

Bóg Ojciec wszechmogący przez Jezusa Chrystusa w jedności Ducha Świętego niech obdarzy nas wszystkich swoimi łaskami, aby nasze życie było zgodne z Ewangelią.
W. Amen.

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 02.03.2024, 09:24
 pacierz poranny i wieczorny dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o pomoc tu proszącym dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Boże Dobry kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Klaudia : 26.11.2023, 21:18
 Proszę Cię Panie Boże o dobry tydzień. Chroń całą moją rodzinę, opiekuj się nami. Panie Boże proszę Cię o zdrowie ono jest dla mnie teraz bardzo ważne. Dziękuję Tobie za wszystko co dla nas robisz ,że dajesz nam siłę i wszystko możemy przetrwać. Kocham Cię za to ,że zawsze mogę z Tobą porozmawiać. Bóg zapłać..
 K: 12.11.2023, 20:48
 Proszę o bezpieczny i dobry tydzień dla moich dzieci i męża. Byśmy wszystkie sprawy porozwiązywali , mniej ich w Twojej opiece i zachowaj od złego, amen
 Joanna: 05.10.2023, 07:11
 O uratowanie Malgosi.Proszę Cię Jezu Miłosierny i Św S Faustyno
 Pokorna: 11.09.2023, 05:42
 Proszę o pomoc w rozwiązaniu trudnych zadań w pracy
 Babcia Ela: 10.04.2023, 20:25
 Najdroższy mój ojcze i najukochańsza matka zwracam się do was po raz kolejny o wyproszenie potrzebnych mi i mojej rodzinie łask bożych proszę was pomóżcie moim wnuczkom być zdrowymi i szczęśliwymi żeby ja również mogłabym być jeszcze zdrowa i zaopiekować się nimi również proszę o zdrowie dla mojego brata o pomoc w jego cierpieniach żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia
 marzena aneta: 20.03.2023, 09:47
 Pacierz poranny i wieczorny dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 24.02.2023, 10:35
 pacierz poranny i wieczorny dziękuję prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym świecie dziękuję prosze dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Prosząca: 24.01.2023, 05:38
 Proszę o pomoc w trudnych sprawach w pracy

 marzena aneta: 16.11.2022, 22:25
 pacierz poranny wieczorny dziękuję prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję prosze o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 02.11.2022, 13:51
 pacierz poranny i wieczorny prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję prosze o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 marzena aneta: 24.08.2022, 23:13
 Boże proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję spraw żebyśmy się kochali szanowali wszyscy wszystkich dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 Maria : 09.08.2022, 06:06
 Boże przebacz moje grzecy w opiece mniej moją rodzinę strzesz nas od złego ulecz nas od choroby a moim wrogom wypaczPanie Ciebie Maryjo te, proszę o czuwanie nas moja rodziną i dziękuję za wszystko
 E: 07.08.2022, 08:03
 Wybacz Panie grzesznikom i okaż im swoje miłosierdzie! Przepraszam za grzechy swoje i innych! Proszę o łaskę nawrócenia dla syna!
 Anetta: 30.07.2022, 21:44
 Wybacz mi Panie Boże .Miej opiece mie i syna i dopomóc mi .💞💞💞💞💞💞
 Mama : 20.07.2022, 19:31
 Panie wszechmogący proszę wysluchaj moje prośby. Jezu ufam Tobie Ty się Tym zajmnij
 Janina: 03.03.2022, 22:28
 Panie WSZECHMOGĄCY proszę o uwolnienie Dominika z nałogu o uzdrowienia moich dzieci z chorób niewyleczalnych i błagam o opatrzność nad moim jedynym wnuczkiem oraz błgosławieństwo dla mojej rodziny. Jezu ufam Tobie...
 Julia: 20.02.2022, 22:43
 Borze proszę cię o dobry dzień 😇
 Marzena Aneta : 05.11.2021, 11:00
 Pacierz Poranny I Wieczorny Modlitwy Poranne I Wieczorne Tak Trzeba Się Modlić Rano W Południe Po Południu Wieczorem Trzeba Żeby Całe Nasze Życie Było Modlitwą Boże Ja Tyle Się Modlę Ty Wiesz Pomóż Mi Kocham Cie Proszę O Domu Kupno W Uradzie To Pierwsze Dalej Proszę O Odzyskanie Moich Pieniędzy Skradzionych Dziękuję Żeby Nigdy Nikt Więcej Nie Kradł Z Tego Będzie Sądzony BógWidzi Wie WszystkoJezus Widzi Wie Wszystko Maryja Widzi Wie Wszystko Nic Się Nie Ukryje Dobro Róbmy Żeby Nie Było Płaczu Zgrzytania Zębami Ostrzegam Dziękuję Proszę O Dziecko Zdrowe Józefa Małego Syna Zdrowego Dziękuję Proszę O Urode Zdrowie Dla Mnie Dziękuję Proszę O Dobrego Kawalera Młodego Męża Niepalącego Pobożnego Polaka Religijnego Uczciwego Wysokiego Dziękuję Kobiety Moc Modlitwy Nie Ma Modlitw Nie Wysłuchanych Wszystko Dojrzewa W Czasie Nic Się Nie Marnuje Modlitwa Cuda Czyni Nadzieja Cuda Czyni Sprawiedliwość Cuda Czyni Ufność Cuda Czyni Uczciwość Cuda Czyni W Bogu Moja Nadzieja 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🤱🤰🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️🏘️👰🤵♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑💑♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
 Danuta: 20.10.2021, 05:55
 Panie Boże uwolnij od nałogu mojego syna i prócz opieką całe nasze rodziny i Bóg zapłać
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej