Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Wincentego Pallottiego

Wspomnienie liturgiczne 22 stycznia

Wincenty Pallotti przyszedł na świat 21 kwietnia 1795 r. w Rzymie w kochającej się pobożnej rodzinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 16 maja 1818 roku. 4 kwietnia 1835 roku założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, charakteryzujące się nowatorskim programem duszpasterskim, który opiera się na współpracy świeckich i duchownych. Zmarł 22 stycznia 1850 r. z powodu choroby, której nabawił się spowiadając w zimnym kościele, oddawszy swój płaszcz żebrakowi. Błogosławionym ogłosił Wincentego papież Pius XII 22 stycznia 1950 r., a do chwały świętych wyniósł go 20 stycznia 1963 r. Jan XXIII.

Modlitwy za przyczyną Wincentego Pallottiego

Wszechmogący Boże, oświeć światłem wiary i rozpal żarem miłości nasze serca, abyśmy jako wspólnota zgromadzona wokół św. Wincentego Pallottiego, mogli godnie uczcić Twój majestat i przyczynić się do budowania Królestwa Bożego i zjednoczenia wszystkich ludzi wokół Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

* * * * *

Boże, który dla obrony wiary i rozpalenia miłości powołałeś w swoim Kościele świętego Wincentego Pallottiego, kapłana i wyznawcę, spraw łaskawie, abyśmy, idac za Jego wzorem, dostąpili także udziału w Jego nagrodzie.

Prosimy Cię, Panie, wejrzyj na naszą modlitwę i jak w swojej dobroci uczyniłeś świętego Wincentego Pallottiego znamienitym pośrednikiem swego miłosierdzia, tak racz nas rozpalić miłością ku naszym bliźnim.

Panie, wsparci Twoją łaską pokornie Cię błagamy, abyśmy nie przywiązując się do przemijającej doczesności, za wstawiennictwem świętego Wincentego, kapłana i wyznawcy, stale troszczyli się o zbawienie samych siebie i swoich bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * * * *

O chwalebny św. Wincenty Pallotti, pełny ufności w Twoje orędownictwo zwracam się do Ciebie i wzywam Twojej pomocy i Twego pośrednictwa w moich obecnych potrzebach.

Ty, który otrzymałeś tyle łask od Boga, a kiedy o nie prosiłeś, już dziękowałeś, jakbyś je otrzymał, uproś mi u Boga łaskę, o którą Cię proszę, jeśli to jest zgodne ze świętą wolą Bożą.

Abym stał się godnym wysłuchania tego, o co proszę, ofiaruj Ty sam za mnie Ojcu niebieskiemu przenajświętszą krew Jezusa Chrystusa, zasługi i pośrednictwo Matki Najświętszej, wszystkich Aniołów i Świętych. Amen.

* * * * *

O chwalebny św. Wincenty Pallotti, Twoją jest zasługą, że zostawiłeś Kościołowi świętemu Dzieło Apostolstwa Katolickiego i że wezwałeś wszystkich wiernych, by stanęli dla skutecznej współpracy w szerzeniu wiary i miłości na całym świecie.

Szeregi ludzi świedkich pobudzone Twoją gorliwością, zachęcone Twoimi mądrymi radami apostolskimi, szły za Tobą we wspaniałym i pożytecznym rozkwicie dzieł przez Ciebie stworzonych dla zachowania wiary, Kościoła i Papieża, dając w ten sposób początek apostolstwu ludzi świeckich w dzisiejszych czasach; dla nich też wyznaczyłeś wspaniałe cele i dlatego zasłużyłeś sobie, byś był zwany przez Papieży "Poprzednikiem i Współpracownikiem Akcji Katolickiej".

Ufni w Twoje orędownictwo uciekamy się do Ciebie: błogosław i rozpal Twoim duchem i Twoimi ideałami szeregi ludzi świeckich, wzbudź w nich ducha apostolskiego w służeniu Kościołowi, prowadź ich ku zdobywaniu świętości, zrób z nich narzędzia skuteczne w ręku Jezusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego, aby na ziemi wielbiony był Bóg, by zniszczony był grzech i by zbawiły się wszystkie dusze ludzkie. Amen.

* * * * *

Z prośbą ufną i całkiem szczególną pragniemy zwrócić się do Ciebie, nasz święty Wincenty Pallotti, chlubo duchowieństwa rzymskiego. Spraw, aby ono zajaśniało w dobie obecnej całym blaskiem Twych cnót. Racz się wstawiać za tym pokornym Biskupem Rzymskim, którego sercu Twoje wywyższenie sprawia tak wielką radość. Wstawiaj się za Jego współpracowników w Kurii i Wikariacie, za wszystkich kapłanów, a szczególnie za Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, na które spływa od Ciebie promień prawdziwej sławy.

Ty byłeś niezmordowanym apostołem, kierownikiem sumień, krzewicielem świętego entuzjazmu, wspaniałomyślnym w wielorakich przedsięwzięciach. Rozpal nową żarliwością wszystkie sługi Pańskie oraz drogich współpracowników Apostolstwa Katolickiego. Spraw, aby byli gotowi i otwarci na każde zawołanie swych braci, by zawsze i wszędzie byli solą ziemi i światłem świata, oddani szerzeniu dobrej woni Chrystusowej, aby byli apostołami prawdy, miłości i miłosierdzia, aby byli wychowawcami chrześcijańskich wzorów, pocieszycielami strapionych i ubogich, i kroczyli w światłości, która pochodzi od Jezusa, dobrego Pasterza, Zbawiciela dusz i narodów. Amen.

(Z przemówienia Ojca św. Jana XXIII na kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, 20 I 1963 r.)

   

Wasze komentarze:

Brak komentarzy

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej