Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Wincentego Pallottiego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.
Św. Wincenty, czcicielu Miłości Nieskończonej,
Św. Wincenty, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,
Św. Wincenty, głosicielu Miłosierdzia Bożego,
Św. Wincenty, czcicielu Świętej Rodziny,
Św. Wincenty, głosicielu Słowa Bożego,
Św. Wincenty, szafarzu Bożych tajemnic,
Św. Wincenty, prawdziwy naśladowco Chrystusa,
Św. Wincenty, odczytujący znaki czasu,
Św. Wincenty, niezmordowany robotniku na żniwie Pańskim,
Św. Wincenty, miłośniku ubóstwa,
Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku,
Św. Wincenty, inicjatorze apostolstwa świeckich,
Św. Wincenty, nieustannie dążący do zjednoczenia chrześcijan,
Św. Wincenty, gorliwy kapłanie,
Św. Wincenty, ojcze ubogich,
Św. Wincenty, opiekunie sierot,
Św. Wincenty, wychowawco młodzieży,
Św. Wincenty, przyjacielu chorych i więźniów,
Św. Wincenty, opiekunie potrzebujących,
Św. Wincenty, apostole Rzymu,
Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
Św. Wincenty, ojcze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ty powołałeś w swoim Kościele św. Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Wincentego Pallottiego (wersja II)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami.
Święty Wincenty Pallotti, otwarty na Ducha Świętego,
Święty Wincenty Pallotti, z pobożnych rodziców narodzony,
Święty Wincenty Pallotti, rozmiłowany w Bogu,
Święty Wincenty Pallotti, zapalony miłością do Jezusa i Maryi,
Święty Wincenty Pallotti, zwiastunie nieskończonej miłości Boga,
Święty Wincenty Pallotti, oddany całkowicie Najświętszej Dziewicy, Królowej Apostołów,
Święty Wincenty Pallotti, ozdobo Kościoła świętego,
Święty Wincenty Pallotti, wzorze świętości, pokory i ubóstwa,
Święty Wincenty Pallotti, miłośniku pokoju i siewco jedności,
Święty Wincenty Pallotti, kwiecie czystości,
Święty Wincenty Pallotti, posłuszny swojemu spowiednikowi,
Święty Wincenty Pallotti, rozpalony żarem miłości Bożej,
Święty Wincenty Pallotti, przykładzie apostolskiej gorliwości,
Święty Wincenty Pallotti, szukający we wszystkim nieskończonej chwały Bożej,
Święty Wincenty Pallotti, odważny odnowicielu Kościoła i proroku pełen Ducha,
Święty Wincenty Pallotti, przejęty troską o sprawy misji Kościoła,
Święty Wincenty Pallotti, prekursorze ruchu ekumenicznego,
Święty Wincenty Pallotti, pragnący zjednoczyć wszystkich ludzi w jednym Kościele i pod jednym Pasterzem,
Święty Wincenty Pallotti, przynaglany miłością Bożą do miłowania wszystkich ludzi,
Święty Wincenty Pallotti, wzorze kapłaństwa,
Święty Wincenty Pallotti, apostole Rzymu,
Święty Wincenty Pallotti, głosicielu powszechnego apostolstwa świeckich,
Święty Wincenty Pallotti, wytrwale szerzący Słowo Boże,
Święty Wincenty Pallotti, kaznodziejo żarliwy,
Święty Wincenty Pallotti, spowiedniku wytrwały,
Święty Wincenty Pallotti, orędowniku w potrzebach Ludu Bożego,
Święty Wincenty Pallotti, szlachetny przyjacielu ubogich i strapionych,
Święty Wincenty Pallotti, opiekunie dzieci i młodzieży,
Święty Wincenty Pallotti, spieszący z pomocą biednym i chorym,
Święty Wincenty Pallotti, przewodniku błądzących,
Święty Wincenty Pallotti, prowadzący grzeszników do Boga,
Święty Wincenty Pallotti, kierowniku dusz ludzkich,
Święty Wincenty Pallotti, apostole miłosierdzia,
Święty Wincenty Pallotti, prekursorze Akcji Katolickiej,
Święty Wincenty Pallotti, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Święty Wincenty Pallotti, możny nasz orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ojcze wszechmogący, Ty dałeś swojemu Kościołowi świętego Wincentego Pallottiego jako wzór doskonałej miłości Ciebie i bliźniego. On pragnął, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz, i aby wszyscy ludzie poznali Twe nieskończone miłosierdzie. Spraw przez jego zasługi i wstawiennictwo, abyśmy rozpaleni tą samą miłością, wiernie naśladowali jego cnoty i zawsze byli wierni jego ideałom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do św. Wincentego Pallottiego (wersja III)

Panie zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas!
Chryste wysłuchaj nas!

Św. Maryjo, módl się za nami.
Matko Bożej Miłości,
Królowo Apostołów,
Św. Wincenty Pallotti,
Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
Św. Wincenty, apostole Rzymu,
Św. Wincenty, mistyku zanurzony w Bożej Miłości,
Św. Wincenty, patronie misjonarzy,
Św. Wincenty, prekursorze Akcji Katolickiej,
Św. Wincenty, spowiedniku papieży,
Św. Wincenty, wzorze kapłanów,
Św. Wincenty, promotorze jedności Kościoła,
Św. Wincenty, pocieszycielu chorych,
Św. Wincenty, przyjacielu młodych,
Św. Wincenty, nadziejo ubogich,
Św. Wincenty, głosicielu powszechnego powołania do apostolstwa,
Św. Wincenty, przeżywający ewangelię w codzienności,
Św. Wincenty, niezmordowany spowiedniku,
Św. Wincenty, świadku Nieskończonej Bożej Miłości,
Św. Wincenty, promotorze zaangażowania ludzi świeckich w Kościele,

Św. Wincenty, Ty dawałeś pożywienie dla głodnych, wstawiaj się za nami.
Ty dawałeś napój dla spragnionych,
Ty szukałeś ubrań dla nagich,
Ty byłeś umocnieniem dla słabych,
Ty zbierałeś lekarstwa dla chorych,
Ty broniłeś nie mających obrony,
Ty pocieszałeś więźniów,
Ty gromadziłeś ludzi dla Bożej sprawy,

Przez jego święte życie, umocnij nas, Panie!
Przez jego troskę o ubogich,
Przez jego pomoc potrzebującym,
Przez jego niestrudzone zaangażowanie w Boże i ludzkie sprawy,
Przez jego doświadczenia słabości i prób życiowych,
Przez jego ukochanie modlitwy,
Przez jego tracenie życia w Bożej sprawie,
Przez jego pragnienie nieskończonej chwały Bożej,
Przez jego pragnienie jednoczenia wszystkich w pracy dla zbawienia ludzi,

Jako Lud Boży, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
Poślij robotników na swoje żniwo,
Zjednocz wszystkich wierzących w Ciebie w jedną rodzinę,
Usłysz głos tych, którzy są prześladowani,
Udziel nam darów służących budowaniu jedności wszystkich ludzi,
Pomóż nam żyć naszym powołaniem otrzymanym na chrzcie św.,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele św. Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ks. Jan Rykała SAC

Wasze komentarze:
 Agnieszka : 22.01.2024, 06:35
 Sw Wincenty błagam wypros łaskę zdrowia dla mojej siostry Dominiki 🌹 Amen
 Babcia : 22.01.2022, 12:18
 Św. Wincenty Pallotti proszę przez Twoje wstawiennictwo u Boga uproś łaski potrzebne dla mojego wnuka. Bóg zapłać za modlitwę.
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej