Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do Krzyża Świętego

Krzyżu, błogosławieństwo ziemi,
W Tobie zbawienie i nadzieja;
Byłeś hańbiącej śmierci znakiem,
Teraz do niebios jesteś bramą.
Oto Ofiarę dźwigasz świętą,
Która ku sobie wszystko wzywa;
Książę ciemności chciał Jej zaszkodzić
, Ale nic nie ma w Niej swojego.
Chwała niech będzie, Panie Jezu,
Ojcu i Tobie, i Duchowi
Za to, że dziś przez triumf krzyża
Dajesz nam radość wiekuistą.
Amen.

* * * * *

O Krzyżu święty, na którym Chrystus Pan był ukrzyżowany, oto ja, nędzny grzesznik, do stóp Twoich upadam i całując Twe święte Drzewo, obciążone drogim skarbem ciała Zbawiciela mojego, przyciskam Cię do niegodnych ust moich, powtarzam stokrotnie: bądź uczczony, bądź uwielbiony, o Krzyżu święty, Krzyżu najdroższy Jezusa Chrystusa. Drzewo Twe twarde słodkie wydaje owoce i woń z niczym nie porównaną.

Tyś ozdobione kwiatami cnót wszystkich.
O Krzyżu święty, zakładzie zbawienia naszego.
Tobie się słuszna cześć od nas należy.
Ty uzdrawiasz choroby duszy i ciała.
Ty sprawiedliwym niebo otwierasz.
Ty grzesznikom przebaczenie wyjednujesz.
O Krzyżu święty! Drzewo Twe ozdobniejsze nad wszystkie cedry, Krzyżu świetniejszy nad wszystkie blaski świata, jedynie godny naszej czci i miłości, bądź uwielbiony,bądź pochwalony po wszystkie wieki. Nie odrzucaj nas, biednych grzeszników, którzy się do Ciebie ze skruszonym sercem i pewną ufnością uciekamy.

Bądź naszym przewodnikiem w życiu, bądź światłem naszym w ciemnościach, pociechą w utrapieniach, osłodą i podporą w smutkach.

W godzinie śmierci wzmacniaj naszą wiarę, budź w nas nadzieję i rozpalaj miłość Bożą, abyśmy ożywieni tymi cnotami, pragnęli połączyć się z Panem naszym Jezusem Chrystusem, który na Tobie zawieszony umarł z miłości ku nam.

O Krzyżu święty! U stóp Twoich składam duszę moją, serce moje, wszystkie myśli moje, a spoglądając na Jezusa Chrystusa na Tobie zawieszonego, na Maryję pod Tobą stojącą, łączę moje cierpienia.

O Krzyżu święty! Zbaw mnie, zbaw wszystkich miłych mojemu sercu, zbaw przyjaciół i nieprzyjaciół moich, ochraniaj nasz Kościół święty, ochraniaj nas od powietrza, ognia i wojny. Spraw to swoją świętą mocą.

Byśmy Twoją moc wychwalali wszyscy, za Twym światłem postępowali przez całe życie i na wieki oglądali w niebie Zbawiciela Pana.

O Krzyżu święty! Krzyżu Chrystusowy! Zasłoń mnie od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała i zbaw mnie na wieki. Amen.

Witaj o Krzyżu

Witaj, o Krzyżu, dający życie, Tyś niezwyciężonym dowodem litości, o bramo rajska, pociecho wierzących, o twierdzo Kościoła; Tyś zniszczył zepsucie, pochłonął i zburzył moc śmierci, a nas podniosłeś z ziemi do rzeczy niebieskich. Tyś znakiem niezwyciężonym, przeciwnikiem szatanów, chwałą męczenników, prawdziwą ozdobą Świętych, bramą zbawienia...

Witaj, Krzyżu Pana, który uwolniłeś ludzkość z przekleństwa; Tyś znakiem prawdziwej radości, Tyś przez swoje podwyższenie obalił wszystkich nieprzyjaciół. O czci najgodniejszy, Tyś naszym wspomożeniem, Tyś siłą królów, wytrwałością, sprawiedliwych, odrodzeniem grzeszników...

Witaj, Krzyżu bezcenny, przewodniku ślepych, lekarzu chorych, zmartwychwstanie umarłych, Tyś nas podniósł, gdyśmy upadli w grzech. Ty położyłeś koniec zepsuciu, a dałeś początek nieśmiertelności; przez Ciebie my, śmiertelnicy, dostąpiliśmy uczestnictwa w Bóstwie, a szatan został obalony... Krzyż Twój bezcenny, o Chryste, my dzisiaj czcimy pocałunkiem naszych warg niegodnych, jesteśmy bowiem grzesznikami.

Śpiewamy na Twoją cześć, o Chryste, bo pozwoliłeś się ukrzyżować; z łotrem wołamy do Ciebie: "Uczyń nas godnymi Twojego Królestwa!"

Liturgia wschodnia)

Króluj nam Chryste!

Boże wszechmogący, który poniosłeś śmierć na drzewie osobliwym za moje grzechy - bądź ze mną.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa - ulituj się nade mną.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa - bądź moją nadzieją.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa - miej litość nad nami.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa - ode mnie wszelką broń ostrą.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa - wlej we mnie wszelkie dobro.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa - odwróć ode mnie wszelkie zło.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa - spraw abym doszedł do drogi zbawienia.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa - odwróć ode mnie wszelką napaść śmiertelną.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa - odwróć ode mnie każdy upadek grożący duszy i ciału.
Niechaj na zawsze uwielbiam Święty Krzyż Jezusa Chrystusa.
Jezusie z Nazaretu ukrzyżowany - ulituj się nade mną.
Spraw, aby zły duch niewidoczny uciekł na wieki, Amen.

Na cześć Drogocennej Krwi Jezusa Chrystusa, na cześć Jego Wcielenia, przez które doprowadził nas do życia wiecznego tak prawdziwie jak to, że Jezus Chrystus narodził się w dniu Bożego Narodzenia, a ukrzyżowany został w dniu Wielkiego Piątku: Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu… (2 razy).

Amen.

Modlitwa do Krzyża Świętego

Wasze komentarze:
 Mariola: 14.09.2023, 13:58
 Krzyżu Święty proszę uzdrów mojego syna Szymona.
 DAN: 14.09.2023, 09:50
 Chrystus lubi jak ludzie wisza na krzyzu, dlatego bezskuteczne wasze modlitwy.
 marzena aneta: 30.08.2023, 20:22
 Modlitwa do Krzyża Świętego dziękuję Krzyżu Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczęśliwość szczerość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Krzyżu Święty módl się za nami dziękuję Krzyżu Święty kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o domu kupno dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Anna : 26.05.2023, 22:15
 Krzyżu Święty błagam pomóż mi daj mi dobra pracę aby mąż Krzysztof wrocil do ojczyzny i nie musiał wyjeżdżać za granicę.
 Teresa : 17.05.2023, 22:15
 Krzyżu Święty Nadewszystkoo drzewo przenajszlachetniejsze Jezu przepraszam za moje winy grzechy za zostałeś do krzyża przybity i na śmierć skazany Zmartwywstales prawdziwie 3 dnia Odkupiłeś nas ceną wielką Bądź Uwielbiony Bądź wywyzszony Uciekam się do Ciebie Wiem że mnie kochasz jestem twoim dzieckiem ucz pokory
 marzena aneta: 28.04.2023, 16:54
 Modlitwa do Krzyża Świętego dziękuję Święty Krzyżu Święty kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Święty Krzyżu Święty módl się za nami dziękuję Święty Krzyżu Święty proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą w maju domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe dobrą mieszkania małego sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję
 mariakkk: 27.03.2023, 14:16
 krzyzuswiety uchron siostre mojaod choroby
 marzena aneta: 04.03.2023, 13:52
 Krzyżu Święty kocham Cię dziękuje Krzyżu Święty proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym świecie dziękuję Krzyżu Święty proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 08.11.2022, 19:48
 Krzyżu Święty módl się za nami dziękuję kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość ma moc nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję

 Anna: 14.09.2022, 16:10
 O Krzyżu Święty! Ratuj nas błagam! Krzyżu Chrystusowy! Zasłoń nas od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała i zbaw nas na wieki.
 Lilianna : 14.09.2022, 11:38
 Chrystusie synu Boga ulituj się nade mną grzesznikiem pogódź moja rodzine obdarz nas miłością przez krzyż i mękę dwoja
 Maria: 14.09.2022, 11:15
 Krzyzu Swiety prosze Cie o zdrowie oraz o pogromienie wystepkow nieprzyjaciol/alkoholika oraz S.E.M/. Dziekuje bardzo.
 r.c: 06.10.2021, 21:59
 Jezu bądź miłości mnie grzesznemu
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej