Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Wielbienie Boga pieśnią i tańcem z towarzyszeniem instrumentów muzycznych

Czytając księgi Starego Testamentu, zauważa się, że za panowania Dawida rodzi się i rozwija nowy sposób oddawania chwały Bogu poprzez radosny śpiew i taniec przy użyciu instrumentów muzycznych. Ten Boży zamysł odkrył w swoim sercu Dawid - człowiek, którego Bóg wybrał i ukształtował według swego serca i ustanowił go wodzem ludu (por. 1 Sm 13,14).

Kiedy Arka*, w której uobecnia się Bóg, po wielu perypetiach wraca do Izraela, Dawid gromadzi cały lud, aby radośnie świętować. Natchniony autor ukazuje króla wraz z całym Izraelem tańczących przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na instrumentach muzycznych (por. II Ks. Sm 6,5).

Boży wybraniec zachwycony doskonałością Pana "ustanawia przed Arką Pańską lewitów, aby sławili, dzięki czynili i wychwalali Boga (...) na instrumentach (...). I wtedy owego dnia postanowił Dawid po raz pierwszy, aby tak wielbiono Pana" (I Kri. 16, 4-7). Taka postawa zakłada ustawienie Boga na pierwszym miejscu i uwolnienie się od ludzkich względów i opinii. Dawid, który "podskakiwał i tańczył przed Panem", doznaje wzgardy w sercu żony Mikal (2 Sm 6,13-16).

Każdy, kto oddaje Bogu chwałę, a szczególnie w tak spontaniczny, radosny sposób, może narazić się na niezrozumienie, szyderstwo czy niełaskę ze strony innych.

Wysławianie Boga z wdzięcznością prowadzi do rozkochania się w Panu, do zażyłości z Nim. Z pewnością doświadcza tego Dawid. Jego pokorne i rozkochane w Bogu serce pragnie tego samego dla swoich poddanych. Król wie, że poprzez uwielbienie i wysławianie Boga, Jego przymiotów i cudownych dzieł, Bóg może by poznany i pokochany.

W tym celu ustanawia cztery tysiące lewitów, aby wychwalali Pana na zmiany na instrumentach muzycznych, które Dawid sprawił w tym celu (I Kr 23,5). Oprócz wyznaczonych do grania, król wyznaczył uzdolnionych muzycznie i wyćwiczonych w śpiewie dla Pana (IKr25, 6-7).

Sam król w radosnym uniesieniu wyznaje: "Będę Cię wysławiał, Boże, całym sercem swoim, będę opowiadał wszystkie cuda Twoje" ( Ps. 92). W innym miejscu zachęca: "Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego Imię, zwiastując co dzień zbawienie Jego" (Ps. 96). Cały lud, widząc uniżenie i mądrość króla, odpowiadał na to wezwanie wysławianiem Boga radośnie śpiewając i tańcząc przy akompaniamencie muzyki, grając niemal na wszystkich instrumentach muzycznych. W czasie uwielbiania Bóg przemawia i uświęca swój lud i przygotowuje go na przyjście króla królów Jezusa Chrystusa.

Chociaż w Nowym Testamencie nie są wymieniane instrumenty muzyczne, to jedno z greckich słów śpiewać (psallo), jak zauważa Mice Chance, użyte w Nowym Testamencie, znaczy "śpiewać i grać na instrumencie strunowym". Św. Jakub pisze: Weseli się kto? Niech śpiewa Bogu pieśni (Jk 5,13).

My mamy przywilej śpiewać nie tylko rozumem, ale i duchem (II Kor. 14, 15), co często zdarza się na spotkaniach modlitewnych Odnowy.

O skuteczności modlitwy uwielbienia szczególnie przez radosny śpiew zaświadcza II List do Koryntian (20), kiedy to kraj pod panowaniem judzkiego króla Jozafata znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie ze strony dwóch wrogich armii. Król Jozafat zwrócił się w tej beznadziejnej po ludzku sprawie do Pana. Ogłosił post w całym kraju i zebrał wszystkich mieszkańców.

Od czego zaczyna? Od uwielbienia Boga, uznania Jego Imienia i Jego mocy. Z ufnością dziecka zanurza problem w uwielbieniu i oczekuje ocalenia: "Ty, Boże, wysłuchasz nas i ocalisz." Uznaje swoją bezsilność: "Boże nasz, jesteśmy bezsilni (...) Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie" i "kiedy wszyscy mieszkańcy łącznie z kobietami i małymi dziećmi stali z ufnością przed Panem, Duch Pański spoczął na Jachazjelu - lewicie, który przemówił w imieniu Pana: Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Zobaczycie ocalenie od Pana."

I wtedy wszyscy wraz z królem padli na kolana w posłuszeństwie przed Panem, aby Go uczcić. Zaczęli wielbić Boga donośnym i wysokim głosem. Król poradziwszy się ludu "ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. W czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia Pan zastawił zasadzkę na wroga". Nieprzyjaciele sami się powycinali, bo w czasie uwielbienia objawia się żywy Bóg, który udaremnia plany wroga. Moce ciemności nie są w stanie znieść uwielbienia, wpadają w zamieszanie i uciekają przerażone i oślepione światłością Pana.

Kiedy człowiek jest posłuszny, oddaje Bogu chwałę, Bóg sam interweniuje i wypełnia swoje obietnice.

"Następnie wszyscy wraz z królem pełni radości skierowali się ku świątyni Pańskiej, grając na harfach, cytrach i trąbach. Pan otoczył królestwo Jozafata pokojem".

Zagrożony naród nie biadolił, nie narzekał, nie załamywał rąk, ale wzniósł je w radosnym uwielbieniu do Pana.

Ileż to razy w życiu nie wiemy, co mamy czynić, ale czy nasze oczy zwracają się z ufnością ku Tobie, Panie, w uwielbieniu? Czy nasze puste dłonie wznoszą się ku Tobie?

Bóg ukazuje swoją moc w czasie wspólnej modlitwy uwielbienia poprzez śpiew przy akompaniamencie muzyki. Taki rodzaj uwielbienia obserwuje się w historii Izraela, szczególnie w okresach przebudzenia duchowego.

W Kościele katolickim ten radosny sposób uwielbienia Boga odrodził się dopiero po Soborze Watykańskim II wraz z narodzinami Odnowy w Duchu Św., która w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia. Obecnie ponad 119 milionów katolików na świecie i ponad 30 tysięcy w Polsce przynależy do Odnowy i co najmniej raz w tygodniu w ten sposób uwielbia Boga. Radosne uwielbienie Boga pieśnią z towarzyszeniem muzyki otwiera serce człowieka na Boga, gdzie w szczególny sposób objawia się chwała Boża a człowiek niemal namacalnie dotyka Boga.

W artykule wykorzystano:
1. Publikację Mice Chance "Najwyższe powołanie".
2. Konferencje ks. I. Kalfa wygłoszoną w Rytlu na rekolekcjach Odnowy w 2004 r.

Zofia Bacławska

Dwutygodnik katoliki "W Rodzinie", nr 239Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

św. Andrzej Apostołśw. Andrzej Apostoł

Modlitwa do św. Andrzeja ApostołaModlitwa do św. Andrzeja Apostoła

Litania do św. Andrzeja ApostołaLitania do św. Andrzeja Apostoła

Maryja w pontyfikacie Jana Pawła IIMaryja w pontyfikacie Jana Pawła II

Sucho mam w ustachSucho mam w ustach

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej