Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Opoka naszego ducha

Przyprowadziła nas tutaj uroczystość Matki. To Ona nas tu pociąga. Na imieniny Najświętszej Panienki dążymy w pielgrzymkach. Cały Naród dąży tu uczuciami serc i duszy, wysyłając na Jasną Górę swe najszlachetniejsze pragnienia i tęsknoty.

I oto jesteśmy. Stoimy u opoki ducha naszego Narodu. Naród polski krzepi się tutaj, obmywa się we łzach pokuty i radości i wraca do zwykłej pracy, świadomy, że na Jasnej Górze jest Pani i Matka, która czuwa nad jego duchem i jest jego obroną. Nie odejdziemy stąd, zanim nie rozważymy dwóch dla nas podstawowych spraw: że zdrowiem naszego ducha narodowego jest religia katolicka, która jest pielęgnowana przez Kościół od tysiąca lat, oraz że dla obrony tego ducha katolickiego w Ojczyźnie naszej dobry Bóg ustanowił Jasną Górę, a w jej sercu Panią Częstochowską, Matkę Jasnogórską. Kościół to nam mówi przez Stolicę Apostolską. Z tych dwu prawd wyciągniemy wnioski programowe do pracy.

Kościół od tysiąca lat ze spokojem przekazuje nam prawdę. Kościół Chrystusowy jest w Ojczyźnie naszej rdzeniem ducha narodowego, jest współtwórcą naszej kultury, obyczaju narodowego i naszych dziejów. Jest on energią, która kształtuje życie społeczne, bo Kościół głosi najpierw Narodowi prawdę. Od tysiąca lat ze spokojem przekazuje prawdę, z przekonaniem i żywą wiarą przekazuje ją każdemu, kto na polskiej ziemi żyje, gdzie ma się uświęcić i uświęcony wrócić do Ojca.

Kościół głosi prawdę, bo niesie przez Polskę Tego, który powiedział: "Jam jest Prawda", a prawda wyzwala. Zasługą Kościoła w dziejach Polski jest to, że poprzez prawdę wychowuje i kształtuje w nas ducha wolności. Jesteśmy Narodem, który posiada takiego ducha, bo Kościół wyzwala nas nieustannie z niewoli grzechu. Tam, gdzie dostrzega niewolnika własnych namiętności, posyła swoich kapłanów, heroldów wolności, którzy rozkuwają łańcuchy grzechu, przecinają więzy i pęta. To jest wielka prawda i największa praca Kościoła. Trwa nieustanna walka o wolność. Jeżeli Polska bywa podziwiana w świecie, to właśnie za tę walkę - "o wolność naszą i waszą". Bez prawdy nie ma wolności.

Trzeba kultywować prawdę. Kościół, głosząc dogmaty, wiarę w Boga Ojca, Syna, Ducha, wypielęgnował myśl swobodną i wolną; wszczepiając w nas wiarę, nie odebrał nam ducha wolności i swobody, ale umocnił i uszlachetnił. Im bardziej Naród jest katolicki, tym więcej ma wolności.

Kościół uczy nas ducha nadprzyrodzonej miłości. To znaczy tak rozszerza przez łaskę ducha, że my związani łaską sakramentalną przez Eucharystię wychodzimy z sercem do braci i pragniemy dla nich tego samego dobra, jakie i my posiadamy. Wychowani we wspólnocie nadprzyrodzonej tworzymy jedność, która nie ma podobnej sobie na świecie. Duch jedności i wspólnoty nadprzyrodzonej działa krzepiąco, przenikając do serc innych narodów.

Kościół w Ojczyźnie naszej uczy nas szacunku i czci dla wszystkich narodów. Kościół nas dobrze wychował, skoro nigdy w Ojczyźnie naszej nie było szowinizmu i nienawiści w stosunku do innych narodów, nawet gdy tak wiele cierpieliśmy od najazdów wrogów.

JASNA GÓRA

jest przedziwną ostoją jedności naszego narodu. Prawdziwie Jasna Góra, tu, u stóp Pośredniczki każdej Chrystusowej łaski, spełnia w Ojczyźnie naszej specjalne zadanie. Jest przedziwną ostoją jedności naszego Narodu i czasu niewoli, i czasu wolności. Polska nieraz traciła wolność, ale nigdy nie straciła swej Królowej. Polska była podzielona granicami zaborów, ale Jasna Góra i Maryja Jasnogórska tych granic nie znała. Nie uznawała ich i przyciągała wszystkich do centrum naszej Ojczyzny. Matka Jasnogórska krzepiła w nas ducha rycerskiego. Ta rycerska Pani ze śladami walki na twarzy uczyła nas przedziwnego męstwa. Uczyła go nie tylko Kordeckiego, nie tylko powstańców konfederacji barskiej, nie tylko zesłańców w tajgi Sybiru, ale uczyła nas wszystkich. Wymagała czegoś trudniejszego, męstwa w codziennej walce, w zwyciężaniu najokropniejszego wroga: niewoli ducha, grzechu i upadku obyczajów.

Cześć Pani Jasnogórskiej przeszła granice Polski. Ilekroć przestępowałem granice kraju, mówiono o Polsce, że to jest Naród, który ma swoją Królową. Gdy mówiono o obronie wolności Polski, zawsze wspominano obronę Jasnej Góry. Nie ma takiego narodu, który by nie znał Czarnej Madonny z Jasnej Góry. Dzięki Niej Polska tak wielkie miała znaczenie w świecie, że chociaż byliśmy w niewoli, Papież napisał do Polski i o Polsce jako o kraju wolności i przysłał koronę dla Maryi Jasnogórskiej. Oto jest Obronicielka tego narodu, Pośredniczka łask wszelkich. Virgo Aiailiatrix. Ona nas prowadzi do Syna i do Jego Kościoła.

Przyrzekniemy wierność Maryi, bo Polska jest ochrzczona w imieniu Maryi, bo od zarania dziejów śpiewamy: "Bogurodzico Dziewico", bo Polska od zarania wieków jest maryjna. Przyrzekniemy tu wierność Pośredniczce łask wszelkich, by każda dusza nosiła w sobie Trójcę Świętą. Przyrzekniemy tej Pani, która miała ducha sprawiedliwości, że będziemy sprawiedliwości pilnować wobec Boga, bliźniego i własnej duszy... Patronce naszej przyrzekniemy, że z wrogiem duszy, z grzechem, będziemy walczyli Jej imieniem aż do zwycięstwa. (fragm. homilii wygłoszonej na Jasnej Górze 26 sierpnia 1953 r.)

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej