Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Elektroniczne zwolnienia

     Jeszcze do końca listopada lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie ZUS ZLA w dwóch formach: jak dc tychczas papierowe, na blankk tach z ZUS, albo elektroniczna Od 1 grudnia wszystkie zwolnienia będą wystawiane w formie elektronicznej. Zwolnieni* trafi bezpośrednio do ZUS i do pracodawcy.

     O nieobecności w pracy z powodu choroby pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę niezwłocznie i przekazać mu zwolnienie nie później niż w terminie siedmiu dni od wystawienia. Przy zwolnieniach elektronicznych pracodawca dowie się o zwolnieniu pracownika z platformy elektronicznej, dlatego pracownik nie musi już zanosić zwolnienia do zakładu pracy. Niemniej jednak ma obowiązek poinformować pracodawcę o nieobecności w pracy oraz przewidywanym okresie jej trwania - nie później niż w drugim dniu nieobecności. Pracodawcy, którzy nie korzystają z platformy elektronicznej udostępnionej przez ZUS, nie będą mieli dostępu do elektronicznego zwolnienia pracownika. Dostępu do platformy nie muszą mieć płatnicy rozliczający składki za nie więcej niż pięć osób. W tych przypadkach lekarz wyda pracownikowi wydruk zwolnienia e-ZLA, który pracownik, jak dotychczas, przekazuje pracodawcy. Zwolnienie to trafi natomiast elektronicznie do ZUS.

     Dostarczenie pracodawcy wydruku e-ZLA po upływ- nie siedmiu dni od wystawienia powoduje obniżenie o 25 proc. wypłaconego zasiłku za każdy dzień, licząc od ósmego dnia na doręczenie zwolnienia lekarskiego, do dnia w którym zostało ono doręczone. Wysłanie zwolnienia za pośrednictwem poczty w siódmym dniu oznacza, że termin na doręczenie został dotrzymany. Z kolei pracodawca, który zasiłku nie wypłaca, przekazuje zwolnienie do ZUS niezwłocznie po jego otrzymaniu. Potrącenie kwoty wypłacanego świadczenia dotyczy tylko zasiłku chorobowego. Zatem jeżeli za czas zwolnienia przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, zostanie ono wypłacone w pełnej wysokości.

     Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

     Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Jeżeli niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej, termin sześciu miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia. Jeżeli niewypłacanie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu pracodawcy albo ZUS, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie trzech lat.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 18 listopada 2018


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej