Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Kochaj czystym sercem

     Czyż nie jest to zastanawiające, że spośród przykazań Dekalogu dwa z nich odnoszą się do płciowości i seksualności człowieka? Jak bardzo ważna musi to być dziedzina ludzkiego życia, skoro sam Stwórca ochrania ją przykazaniami.

     Nie można się więc dziwić, że Ojciec Święty Jan Paweł II przez prawie pięć lat, podczas środowych katechez (od 5.09.1979 r. aż do 28.11.1984 r.), mówił o teologii ludzkiego ciała - czyli o płciowości, seksualności i tajemnicy sakramentu małżeństwa. W obliczu zatrważającej ignorancji w tej dziedzinie, również wśród ludzi wierzących. Jan Paweł II przypomniał naukę Kościoła katolickiego. Mówił, że Bóg, stwarzając człowieka, wpisuje w jego serce pragnienie niezniszczalnej miłości. Tylko taka miłość może zaspokoić ludzkie dążenie do szczęścia. Dlatego Bóg wzywa nas, abyśmy tak się wzajemnie kochali, jak On nas kocha. W sposób szczególny ma to się urzeczywistniać w intymnej miłości mężczyzny i kobiety, którą Bóg pieczętuje znakiem sakramentu małżeństwa. Małżeństwo, jako sakrament, staje się obrazem i ikoną Trójcy Świętej. Stosunek seksualny ma więc objawiać niewidzialną tajemnicę miłości Boga we wzajemnej miłości małżonków, co więcej, ma być dla nich uczestnictwem w życiu i miłości Trójcy Świętej. W Bożych planach współżycie seksualne powinno zawsze wyrażać bezinteresowny dar z całego duchowo-cielesnego bogactwa osoby - osobie współmałżonka, w Jezusie Chrystusie, na zawsze. Wtedy takie współżycie seksualne będzie doznaniem nie tylko zmysłowej przyjemności, ale przede wszystkim ucztą duchowo-cielesną, doświadczeniem wzajemnej miłości w miłości Boga, źródłem uświęcenia, świętym znakiem sakramentu małżeństwa. Takie doświadczenie współżycia seksualnego jest możliwe tylko w sakramentalnym związku małżeńskim, gdy małżonkowie mają serca czyste i dojrzałe do miłości, a więc gdy są w stanie łaski uświęcającej. W Bożej pedagogii zawsze najważniejsza jest miłość, a przyjemność seksualna i stany uczuciowe muszą być podporządkowane prawu miłości - czyli całkowitemu, bezinteresownemu darowi z siebie na zawsze.

     W tym kontekście widać, jak strasznym złem są świadomie i dobrowolnie popełniane grzechy nieczyste: współżycie przedmałżeńskie, pozamałżeńskie, stosowanie antykoncepcji oraz każde świadome i dobrowolne prowokowanie przyjemności seksualnej przez masturbację, petting, seks oralny, akty homoseksualne, oglądanie pornografii itd. Czyny te łamią Boże przykazania, gdyż są przeciwieństwem bezinteresownego daru z siebie, egoistycznym aktem koncentracji na sobie, który wprowadza człowieka w piekło egoizmu, uzależniając go od doznań seksualnych i zniewalając tak, jak to czynią narkotyki czy alkohol. Są grzechami śmiertelnymi, bo niszczą dar czystego serca, rujnują człowieka, wprowadzając go w stan śmierci ducha i zniewolenia przez siły zła. Matka Boża podczas objawień w Fatimie powiedziała bł. Hiacyncie, że grzechami, które najwięcej ludzi wprowadzają w rzeczywistość piekła - czyli w straszny stan absolutnego egoizmu - są grzechy nieczystości cielesnej. To nie są więc jakieś nic nie znaczące grzeszki, lecz czyny, które zabijają miłość i prowadzą do największego nieszczęścia, jakim jest utrata życia wiecznego.

     Pamiętaj, że Chrystus tylko w sakramencie małżeństwa daje prawo do wyrażania wzajemnej miłości we współżyciu seksualnym. "Dlatego, że cię kocham, nigdy przed ślubem nie pójdę z tobą do łóżka" - tylko taka postawa jest sprawdzianem tego, czy Twój chłopak (Twoja dziewczyna) naprawdę Cię kocha. Jeżeli ktokolwiek będzie Ci proponował współżycie przed ślubem, to jest to znak ordynarnego egoizmu. Aby prowadzić życie seksualne, jak tego pragnie Bóg, trzeba przygotować się do sakramentu małżeństwa, przyjmując dar czystego serca. Jest to wielki skarb, który się zdobywa w trudzie pracy nad sobą i tylko razem z Jezusem.

     Jezus pragnie szczęścia każdej i każdego z Was. Chce nadać sens Twojemu życiu, chce wypełnić pustkę, którą odczuwasz. Chce Ci ofiarować pełnię życia.

     Dziś zaprasza Cię do szczególnej bliskości ze sobą w Ruchu Czystych Serc. Niezależnie od tego, jaka była Twoja przeszłość, możesz zawierzyć się Jezusowi. Możesz rozpocząć najpiękniejszą przygodę swojego życia - dorastanie do miłości. Jezus ma moc nieustannie podnosić Cię z Twojego upadku, leczyć wszystkie rany Twego serca - i chce to zrobić, ale szanuje Twoją wolność i czeka na Twoje "tak". Możesz Mu dzisiaj ofiarować swoją bezsilność, swoją niemoc i zniechęcenie. Możesz Mu zawierzyć Twoje marzenia, oczekiwania i nadzieje. Daj Mu swoje życie takie, jakie ono jest, i pozwól Mu Cię przemieniać. Nie bój się odrzucić tego wszystkiego, co jest tylko ułudą szczęścia. Jeśli tylko zechcesz, Jezus da Ci radość życia w pełni.

     W swoim wyborze Jezusa i radykalizmu życia Ewangelią nie jesteś sam(a). Już tysiące młodych ludzi, takich jak Ty, zawierzyło swoje życie Jezusowi, wstępując do Ruchu Czystych Serc. Podjęli oni trudne wyzwanie codziennego życia w czystości serca-ale na tej drodze nie idą sami: idą z Jezusem, który zmartwychwstał. Ty także możesz odkryć radość życia z Jezusem! Jeśli chcesz zawierzyć Mu swoje życie i przystąpić do Ruchu Czystych Serc, wyznaj szczerze Jezusowi swoje grzechy w sakramencie pokuty, przyjmij Go w Komunii św. i odmów następującą Modlitwą zawierzenia:

Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością, która podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci, Panie, moją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz z moją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów oraz filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie, w lekturze Pisma św., i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennym podążaniu pod prąd, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a przede wszystkim alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była Miłość. Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła Miłości, do Jezusa. Za Sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: Totus Tuus, Maryjo! Błogosławiona Karolino, wypraszaj nam dar czystego serca. Amen!

     Prześlij na adres redakcji informację o swoim przystąpieniu do Ruchu, podaj swoje imię, nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia i przystąpienia do RCS, abyśmy mogli Cię wpisać do Księgi czystych serc i przesłać Ci specjalne błogosławieństwo. Każdego dnia odnawiaj swoje zawierzenie. Zapraszaj Jezusa do swojego życia, by mógł w nim działać, by mógł Cię przemieniać. A jeśli upadniesz, czym prędzej powstawaj. Powracaj do Tego, który czeka na Ciebie w sakramencie pokuty, bo chce Ci okazać miłość, przebaczając Ci Twoje grzechy.

     Nie zapominaj o podjęciu wysiłku konkretnego wyznaczenia sobie planu dnia, w którym nie zabraknie miejsca na modlitwę, rzetelną pracę i odpoczynek. W ten sposób unikniesz marnowania bezcennego czasu, który jest darem nie tylko dla Ciebie, ale i dla innych - bo "czas to miłość".

     Jeśli już trwasz w Ruchu Czystych Serc, to Jezus dziś wzywa Cię do odnowienia Twojego zawierzenia, do jeszcze większej ufności, do większej bliskości, po podjęcia pracy nad sobą z jeszcze większym zapałem. Z pomocą Jego łaski podejmij trud rozwijania w sobie życia duchowego - odkrywaj niewyczerpane bogactwo codziennej Eucharystii, pozwól się wychowywać Jezusowi w regularnej spowiedzi św. Adorując Go w Najświętszym Sakramencie, pozwalaj, by kształtował w Tobie przestrzeń dla Ducha Świętego. Pozwól Mu działać w Tobie i przez Ciebie. W codziennych wydarzeniach odkrywaj Bożą obecność i dziel się Bożą miłością z innymi, dając osobiste świadectwo, bo zostałeś(-łaś) posłany(-a), aby ogłaszać innym słowa życia, które otrzymałeś(-łaś). Pan Jezus prosi Cię, abyś dał(a) temu osobiste świadectwo, spisując je i przesyłając na adres redakcji.


Redakcja "Miłujcie się!"


Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 3-2008

RCS - strona oficjalna:

Ruch Czystych Serc


Wasze komentarze:
 św. s. Faustyna Kowalska: 27.12.2012, 03:31
 Cytat z "Dzienniczka" nr 79 (34) Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją, i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała, i broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi, a szczególnie przed tymi, którzy złośliwość swoją pokrywają maską cnoty. O śliczna Lilio, Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko moja.
 Bożena: 05.05.2011, 14:54
 Panie Jezu! Dziękuję Ci za Twoją Miłość i dziękuję za miłość mojego życia- Piotra. Błogosław nam i daj nam siłę wytrwania w czystości do ślubu. Kocham Cię!
 Emilia: 08.06.2009, 10:31
 Jezu,tak baedzo Cię kocham.Dziękuję ci za wszystko
 kasia: 10.08.2008, 05:13
 Jezu, tak bardzo Cie kocham a tak malo to widac w moim zyciu, trzymaj mnie mocno blagam Cie pokornie, blagam tez za moja cala rodzine i za naszego przyjaciela ks.Grzesia.zmiluj sie Panie na d nami wszystkimi,
 magda1595: 05.08.2008, 11:54
 Dziękuje Ci Panie z całego serca za wszystko bardzo Ci dziekuje :*:):):) Kocham Cię
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Jadwigaśw. Jadwiga

Modlitwa do św. Jadwigi królowejModlitwa do św. Jadwigi królowej

Litania do św. Jadwigi królowejLitania do św. Jadwigi królowej

Eucharystia i Krzyż źródłem siły duchowej świętej JadwigiEucharystia i Krzyż źródłem siły duchowej świętej Jadwigi

Cud uzdrowienia za wstawiennictwem św. Jadwigi KrólowejCud uzdrowienia za wstawiennictwem św. Jadwigi Królowej

Modlitwa do bł. Męczennic z CompiegneModlitwa do bł. Męczennic z Compiegne

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej