Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Ruch Czystosc Serc - teraz Twój ruch!

     Jednym ze znaków obecnego kryzysu moralnego w świecie jest zanik poczucia grzechu w sferze ludzkiej seksualności.

     VI i IX przykazanie Dekalogu oraz nauczanie Chrystusa uświadamiają nam, że ta dziedzina naszego człowieczeństwa jest szczególnym miejscem uobecniania się miłości Boga, który tam właśnie powołuje do istnienia nowych ludzi. Ludzka płciowość jest szczególnym darem Boga i równocześnie wezwaniem do podjęcia trudnej, codziennej pracy nad takim kształtowaniem swojej osobowości, aby cała zmysłowość i uczuciowość została podporządkowana prawu miłości wyrażonemu w przykazaniach i nauczaniu Chrystusa. Pan Jezus pragnie tak oczyścić i ukształtować nasze serca, abyśmy potrafili kochać tak, jak On nas kocha: "Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto [to] odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego" (1 Tes 4, 3-8).

     Pan Jezus uświadamia nam, że współżycie seksualne zarezerwowane jest tylko dla kobiety i mężczyzny, którzy są dla siebie żoną i mężem w sakramentalnym związku małżeńskim (por. Mt 19, 3-9). Jeżeli małżonkowie prowadzą głębokie życie duchowe, trwają w łasce uświęcającej, to wtedy ich współżycie seksualne, przeżywane jako całkowity, bezinteresowny dar z duchowo-cielesnego bogactwa osoby osobie współmałżonka, staje się znakiem sakramentu małżeństwa - czyli znakiem obecności Boga, który uświęca małżonków, jednocząc ich w swojej miłości. Tak więc tylko Pan Bóg daje prawo do współżycia seksualnego, a czyni to w sakramencie małżeństwa. Dając VI i IX przykazanie Dekalogu, uświadamia nam, że współżycie przed-i pozamałżeńskie oraz homoseksualne jest wielkim grzechem, ponieważ czyny te zabijają miłość, powodując zarazem straszne zniszczenia w sferze duchowej. Również każde w pełni świadome i dobrowolne prowokowanie przyjemności seksualnej - poprzez masturbację, petting, pornografię itp. - niszczy miłość, pogłębia egoizm, uzależnia i przez to jest grzechem ciężkim. Dlatego św. Paweł ostrzega: "(...) ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. (...) Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czyriif członkami nierządnicy? Przenigdy! (...) Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!" (1 Kor 6, 13b. 15. 18-20). Trzeba również pamiętać, że każda ingerencja w świętość współżycia seksualnego przez antykoncepcję czy zapłodnienie in vitro jest grzechem ciężkim.

     Autentyczna miłość małżeńska oraz miłość Boga i bliźniego jest możliwa tylko wtedy, gdy ma się czyste serce. Dlatego najważniejszym zadaniem życiowym każdego człowieka jest dojrzewanie do miłości - czyli zdobywanie daru czystego serca przez całkowite zawierzenie się Jezusowi, po to by mógł On podnosić z każdego grzechu, uzdrawiać wszystkie duchowe rany, wyzwalać ze wszelkich zniewoleń spowodowanych przez grzechy nieczystości, pornografię, narkotyki, alkohol itp. W tym celu Pan Jezus zaprasza wszystkich do Ruchu Czystych Serc, czyli do podjęcia największej i najważniejszej przygody życia - a jest nią wspinaczka na najwyższy duchowy szczyt, któremu na imię jest Miłość.

     Kto może przystąpić do Ruchu Czystych Serc? Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i chce uczyć się od Niego kochać czystą miłością.

     Jakie są wymagania? Szczera gotowość wypełnienia wszystkichzobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia RCS, a szczególnie zobowiązanie do codziennej modlitwy, do natychmiastowego powstawania z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pojednania, ażeby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, oraz do systematycznej pracy nad sobą przez ułożenie i konsekwentne wypełnianie takiego planu dnia. w którym będzie stały czas przeznaczony na modlitwę, pracę i odpoczynek.

     Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu swoje serce, odmawiając następującą Modlitwę zawierzenia:

     "Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta mogą dodać: «Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień»). Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

     Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

     Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości - do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: «Totus Tuus, Maryjo»! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!".

     Prosimy, powiadom naszą redakcję o swoim przystąpieniu do RCS, żebyśmy mogli Cię wpisać do Księgi czystych serc i przesłać Ci specjalne błogosławieństwo. Pamiętaj o codziennym odmawianiu Modlitwy zawierzenia.

     Każdego dnia w redakcji modlimy się za wszystkich członków RCS - i Ty również, prosimy, pamiętaj o nas. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście na łamach Miłujcie się! dzielili się z innymi skarbem swej wiary, dlatego piszcie i przysyłajcie nam swoje świadectwa.

     Niech Bóg Warn błogosławi!


ks. M. Piotrowski TChr
z zespołem redakcyjnym


Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 2-2009

RCS - strona oficjalna:

Ruch Czystych Serc


Wasze komentarze:
 aga: 16.07.2012, 14:22
 TĘ MĄDLITWĘ( PRZYŻECZENIE )ODMAWIA SIE CODZIENNIE??
 Ania: 24.03.2010, 22:24
 Ale Miłości nie zniszczy żadne zło na świecie.... Miłość zawsze zwycięży, bo jest najsilniejsza. Bo Bóg jest miłością!
 Aneta: 02.02.2010, 12:38
 Masz rację, Emilio. A ludzie tak zniszczyli tak piękna sferę miłości.
 Emilia: 18.09.2009, 16:29
 To jest wszystko takie piękne:)
(1)


Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7

św. Saba Jerozolimskiśw. Saba Jerozolimski

Modlitwa do św. SabyModlitwa do św. Saby

św. Gerald z Bragiśw. Gerald z Bragi

Modlitwa do św. Geralda z BragiModlitwa do św. Geralda z Bragi

Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży, fot. Przemysław JahrMiasto Szwajcarią zwane

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej