Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
System zapobiegawczy ks. Bosko

     Od zawsze stosowano w wychowaniu dwa systemy: zapobiegawczy i represyjny. System represyjny polega na tym, że podwładnym ogłasza się prawo, a potem patrzy się tylko, by wykryć przestępców i w razie potrzeby wymierzyć zasłużoną karę. Według tego systemu słowa i postawa przełożonego powinny być zawsze surowe, a nawet groźne, a sam przełożony powinien unikać wszelakiej zażyłości z podwładnymi. Ten system jest łatwy, mniej uciążliwy i nadaje się całkiem dobrze w wojsku oraz tam, gdzie się ma do czynienia z ludźmi dorosłymi i rozsądnymi, którzy już sami umieją rozeznać, co jest zgodne z prawem i przepisami.

     Zupełnie inny jest system zapobiegawczy. Polega on na tym, że podwładnych zaznajamia się z przepisami i regulaminem, a następnie roztacza się nad nimi taką opiekę, że wychowankowie znajdują się zawsze pod czujnym okiem dyrektora i wychowawców, którzy rozmawiają z nimi jak kochający ojcowie, w każdej okoliczności służą im za przewodników, udzielają rad i upominają z dobrocią, co jest równoznaczne z postawieniem wychowanków w niemożliwości popełnienia wykroczeń. (św. Jan Bosko)

     System zapobiegawczy opiera się na rozumie religii i miłości

     Rozum

     Dla księdza Bosko było oczywiste, że wiara i rozum nie tylko się nie wykluczają, ale wzajemnie potrzebują. W kontekście wychowania "rozumność" dotyczy głównie sposobu traktowania wychowanka, a zwłaszcza stawianych mu wymagań. Zakłada ona pozytywną wizję potencjału dobra tkwiącego w wychowanku. Aby młody człowiek mógł sam przejąć odpowiedzialność za swoje wychowanie, powinien dostrzec, że to. co mówi wychowawca - nawet jeśli nie zawsze jest przyjemne - ma sens. Polecenia, zakazy, regulaminy muszą być jasne, zrozumiałe i logiczne. Nie są one po to, by tłumić spontaniczność, ale by ją właściwie ukierunkować.

     Religia

     "Albo religia, albo kij" - mówił ksiądz Bosko przeświadczony, że nie ma tak skutecznej metody pozytywnego motywowania wychowanka do pracy nad sobą, jak ta wynikająca z wiary. W przeciwnym razie wychowawcy pozostaje albo przymus, czyli powrót do systemu represyjnego, albo rezygnacja ze stawiania wymagań. Wiara dla świętego była w naturalny sposób środkiem uporządkowania świata - począwszy od wyznaczenia sensu życia, po codzienne decyzje w konkretnych sytuacjach. Była również rękojmią moralności, nie przygniatając pozostałych sfer życia, ale pozostając z nimi w harmonii.

     Miłość

     Miłość, w rozumieniu św Jana Bosko, zawiera w sobie opiekuńczość, łagodność, życzliwość, sympatię, dlatego przyjęło się uzupełniać ją określeniem "wychowawcza". Miłość wychowawcza jeszcze bardziej niż "rozum" i "religia" zwraca uwagę na możliwość i konieczność nawiązania relacji między wychowawcą a wychowankiem. Ksiądz Bosko był przekonany, że może i powinna być ona relacją przyjacielską, bez uszczerbku dla autorytetu wychowawcy czy zaangażowania wychowanka.

ks. Adam Paszek SDB

Tekst pochodzi z pisma
Don Bosko nr 1/2010   


Miłość potrzebuje stanowczości Miłość potrzebuje stanowczości
James C. Dobson
Niniejsza książka przedstawia sposoby działania w rodzinie, w której trwa kryzys małżeński. Zawiera ona pewne praktyczne propozycje postępowania, które mogą pomóc w zachęceniu obojętnego partnera do powrotu ku obowiązkom małżeńskim... » zobacz więcej

Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej