Humor Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Pobierz Spowiedź Opowiadania Perełki
Rachunek sumienia kierowców

Rozważanie Ojca Świętego Benedykta XVI
przed modlitwą "Anioł Pański" w niedzielę 17 sierpnia 2008

     W dzisiejszą XX Niedzielę Okresu Zwykłego, liturgia poddaje naszej refleksji słowa proroka Izajasza: "Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć (...) przyprowadzę na Moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. (...) bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów" (Iz 56, 6-7). Do powszechności zbawienia odnosi się także Apostoł Paweł w drugim czytaniu, jak również fragment Ewangelii, który opowiada historię o kobiecie kananejskiej, cudzoziemce w stosunku do Żydów, pochwalonej przez Jezusa za swoją wielką wiarę. Słowo Boże daje nam w ten sposób okazję do zastanowienia się nad powszechnością misji Kościoła, składającego się z ludów wszystkich ras i kultur. Właśnie stąd płynie wielka odpowiedzialność wspólnoty kościelnej, wezwanej, aby była domem gościnnym dla wszystkich, znakiem i narzędziem komunii całej rodziny ludzkiej.

     Jak ważne jest, szczególnie w naszych czasach, by każda wspólnota chrześcijańska coraz bardziej pogłębiała tę świadomość, aby pomóc także społeczności cywilnej przezwyciężyć jakąkolwiek możliwą pokusę rasizmu, nietolerancji i wykluczenia, a także organizować swe życie poprzez wybory szanujące godność każdej istoty ludzkiej! Istotnie, jedną z wielkich zdobyczy ludzkości jest właśnie pokonanie rasizmu. Niestety zauważa się w różnych krajach nowe, niepokojące zjawiska, związane z problemami społecznymi i gospodarczymi, które jednak nigdy nie mogą usprawiedliwiać pogardy i dyskryminacji rasowej. Módlmy się, aby wszędzie wzrastał szacunek dla każdej osoby, razem z odpowiedzialną świadomością, że tylko wzajemna akceptacja wszystkich może zbudować świat naznaczony autentyczną sprawiedliwością i prawdziwym pokojem.

     Chciałbym dzisiaj przedstawić inną intencję do modlitwy, pochodzącą z wiadomości, które szczególnie w tym okresie nadchodzą, o licznych i poważnych wypadkach drogowych. Nie możemy przyzwyczajać się do tej smutnej rzeczywistości! Zbyt cenne jest bowiem dobro życia ludzkiego i zbyt niegodne człowieka jest umrzeć lub zostać inwalidą z powodu, którego - w większości przypadków - można było uniknąć. Z pewnością potrzebne jest większe poczucie odpowiedzialności, przede wszystkim ze strony kierowców, gdyż wypadki są spowodowane nadmierną prędkością i nieostrożnym zachowaniem. Prowadzenie samochodu na publicznej drodze wymaga zmysłu moralnego i obywatelskiego. Dla krzewienia tego ostatniego niezbędna jest stała prewencja, czujność i działania karne ze strony władz. Jako Kościół natomiast odczuwamy bezpośrednie wezwanie na płaszczyźnie etycznej: chrześcijanie powinni przede wszystkim robić rachunek swojego sumienia z własnego zachowania jako kierowców; ponadto niech społeczności wychowują wszystkich do traktowania prowadzenia pojazdów za tę dziedzinę, w której należy bronić życia i urzeczywistniać konkretnie miłość bliźniego. Powierzajmy te problemy społeczne, o których wspomniałem, matczynemu wstawiennictwu Maryi, którą teraz razem wzywamy odmawiając "Anioł Pański".


tłum. KAI


Tekst pochodzi z Tygodnika
Warszawsko-Praskiego "Idziemy"

24 sierpnia 2008


   


Pamięć i tożsamość Pamięć i tożsamość
Jan Paweł II
Tematem książki jest człowiek zanurzony w historii, stający wobec zła XX wieku i szukający swej tożsamości w spotkaniu z Bogiem. Papież zastanawia się nad takimi pojęciami jak "naród", "ojczyzna", "Europa", zwracając uwagę m.in. na te elementy polskiego dziedzictwa, które mają wymiar uniwersalny... » zobacz więcej

Wasze komentarze:
 karol: 07.02.2007, 08:46
 według mnie (ale mogę się mylić, nie jestem bibilistą) na mój prosty chłopski rozum telewizja to Apokaliptyczna druga bestia co spełnia uczynki pierwszej, której duch mówi i której obraz ożył
 
(1)


Autor

Treść
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]
O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2018 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej