Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

ks. Ryszard Lendziński

W dniu 18 września pożegnaliśmy w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Starogardzie-Łapiszewie tamtejszego proboszcza i budowniczego - ks. Ryszarda Lendzińskiego.

KAPŁAN WEDŁUG SERCA JEZUSOWEGO I SERCA MARYI

Urodził się 19 stycznia 1942 r. w Małym Leżnie, w parafii Radoszki, na Ziemi Lubawskiej. Pochodził z rolniczej rodziny Józefa i Heleny z Łużyńskich. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Wielkim Leżnie. Maturę zdał w czerwcu 1960 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. Jego nauczycielami religii byli wytrawni katecheci ks. Edmund Rink i ks. Roman Lewandowski. Chociaż już w klasie maturalnej wyjawił swemu katechecie zamiar wstąpienia do seminarium duchownego, jednak zamysł zrealizował dopiero po dwóch latach. W tym czasie pomagał rodzicom w gospodarstwie. Podanie do seminarium złożył 15 czerwca 1962 r. i 6 lipca biskup ordynariusz Kazimierz Józef Kowalski włączył go w poczet alumnów. Hospitował seminarium filozoficzne, prowadzone przez ks. prof. F. Znanieckiego, pod którego kierunkiem napisał pracę dyplomową pt. "Absolut w systemach myśli wschodniej Upaniszad i Buddy". Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Bernarda Czaplińskiego 2 czerwca 1968 r. w kościele parafialnym w Brodnicy, w pięcioosobowej grupie kolegów pochodzących z tamtego regionu.

Pracował jako wikariusz w Godziszewie (1 VII 1968-30 VI 1971), Gdyni-Obłużu (1 VI11971 -30 VI11973) i Starogardzie Gd. w parafii św. Wojciecha (1 VIII 1973 - 15 VI 1975). Egzamin proboszczowski zdał 19 września 1973 r. Z dniem I stycznia 1975 r. Kuria Biskupia zleciła mu opiekę duchową nad pacjentami Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie-Kocborowie. Po dwumiesięcznym okresie próbnym, od 7 marca został przyjęty jako kapelan tej placówki. Funkcję tę pełnił z wielkim zaangażowaniem przez prawie 25 lat, aż do śmierci.

Dekretem datowanym 10 lipca 1982 r. biskup Marian Przykucki mianował go z dniem 1 sierpnia proboszczem nowo utworzonej parafii p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Starogardzie-Łapiszewie. Pracę rozpoczął już 19 lipca w tymczasowej kaplicy, którą rok wcześniej urządził ks. Mieczysław Kuciński, proboszcz w Ko- koszkowach. Na placówce tej ks. Lendzińskiego czekał ogrom przedsięwzięć łączących się z budową kościoła i domu parafialnego. Z podjętego zadania wywiązał się znakomicie, co świadczy o jego umiejętnościach organizacyjnych oraz niebywałym zaangażowaniu zarówno proboszcza, jak i parafian. Dwanaście lat później świątynia była gotowa i w pełni wyposażona. Poświęcił ją (konsekrował) biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga w uroczystość odpustową Serca Jezusowego, dnia 10 czerwca 1994 r.

Ks. R. Lendziński w dniach 1-20 września 1981 r. odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, a 16-24 września 1997 r. do sanktuarium maryjnego w Lourdes. Odznaczał się wielką gorliwością w pracy oraz prostotą i bezpośredniością w kontaktach z ludźmi. Umiał zjednywać ludzkie serca i cieszył się w tym względzie wzajemnością. Był lubiany przez młodzież. Uwzględniając dotychczasowe zaangażowanie w duszpasterstwo chorych, organizowanie budowy świątyni i życia kościelnego w młodej parafii, umiejętność współpracy z księżmi w dekanacie, biskup Marian Przykucki mianował go 3 czerwca 1985 r. wicedziekanem dekanatu starogardzkiego. Urząd ten pełnił do 7 czerwca 1993 r. oraz ponownie od 19 czerwca 1998 r. Niezależnie od tego biskup diecezjalny zlecił mu w dekanacie obowiązki duszpasterza ludzi pracy (1 X 1985) i referenta do spraw duszpasterstwa rodzin (20 XI 1992). W uznaniu zasług biskup Jan Bernard Szlaga wyróżnił go w dniu 11 listopada 1992 r. godnością kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej.

Ks. Ryszard Lendziński 30 września 1986 r. przeżył zawał serca, na szczęście niegroźny. Groźną natomiast okazała się choroba, która ujawniła się w grudniu 1998 r. W trakcie hospitalizacji stwierdzono raka żołądka. Operacja i leczenie chemią przyniosły doraźną poprawę i nadzieję. Troskliwą opieką otoczył go personel medyczny i pielęgniarski na czele z dyrektorem dr. Rajmundem Szmindą ze Szpitala dla Nerwowo Chorych w Starogardzie-Kocborowie, gdzie był kapelanem. Zmarł w uroczystość NMP Bolesnej, 15 września 1999 r., w plebanii łapiszew- skiej. Eksportę poprowadził biskup Piotr Krupa. Liturgii pogrzebowej przewodniczył biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga, z udziałem prawie 150 księży z trzech diecezji metropolii. Uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych lokalnych i samorządowych. Żegnało go 7 pocztów sztandarowych. Śpiewał chór parafii św. Mateusza.

Nad grobem żegnali go: prepozyt Kapituły Kartuskiej ks. Wojciech Kasyna, dyrektor szpitala i równocześnie przewodniczący Rady Powiatu dr R. Szminda ("W życiu zmarłego Księdza Proboszcza były trzy wielkie miłości: Matka Boska, matka ziemska i parafia"), prezydent miasta Stanisław Karbowski ("Posiadał dar jednoczenia wszystkich ludzi"), dziekan starogardzki ks. Stanisław Człapa, w imieniu parafii wikariusz ks. Henryk Stoltmann, a także proboszcz z Radoszek - rodzinnej parafii Zmarłego - ks. Józef Wilczewski i brat z ramienia rodziny. W końcowym słowie Biskup Ordynariusz podsumował: "Odszedł kapłan według Serca Jezusowego i Serca Maryi ... Plenior meritorum quam dierum" - cytując napis umieszczony na portrecie biskupa chełmińskiego Tomasza F. Czapskiego, który również zmarł przedwcześnie, lecz pełen zasług. Świadectwem obecności parafian była góra kwiatów złożonych na grobie.

Ks. Ryszard Lendziński pozostawił po sobie trwały ślad nie tylko materialny w postaci zbudowanego kościoła, lecz ważniejszy - duchowy w sercach tych, którym przewodził na drodze do zbawienia, z którymi współpracował, spotykał się i jednoczył. Pierwszy proboszcz parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Starogardzie-Łapiszewie został pochowany na placu przykościelnym, zgodnie z życzeniem, obok groty Matki Boskiej Fatimskiej. Niech odpoczywa w pokoju!

Ks. ANASTAZY NADOLNY
Pismo Katolickie Pielgrzym
nr 22/99


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej