Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Grzech nieposłuszeństwa jest praprzyczyną wszystkich naszych trudności i nieszczęść

Dany naszym czasom św. Ojciec Maksymilian Kolbe mówi: "Tylko święte posłuszeństwo objawia nam z pewnością Wolę Bożą". Mówi, że "ta i tylko ta jest droga mądrości, roztropności i potęgi nieskończonej i sposób dania jak największej chwały Panu Bogu. Gdyby istniała inna droga lepsza, Pan Jezus by nam słowem i przykładem ją wskazał... Miłości więc, miłości bez granic ku Najlepszemu naszemu Ojcu, która to miłość przez posłuszeństwo się okazuje i ćwiczy!". (Pisma I s. 67).

Św. Maksymilian ukazuje w ten sposób podstawową zasadę Bożego Królestwa. Nasz Stwórca i Ojciec obdarza swoje dzieci miłością i wolnością. Dzieci odpowiadają miłością i posłuszeństwem. Taka jest zasada Bożego Królestwa Miłości, Harmonii i Piękna.

NASZ GRZECH GŁÓWNY

Należy więc próbować określić: w czym konkretnie i przede wszystkim winno się wyrazić nasze posłuszeństwo? "W dzień przed męką", w Modlitwie Arcykapłańskiej, ukazuje nam nasz Pan Jezus Chrystus, jak wielka winna być jedność Kościoła świętego. "Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał... aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłowałeś". (J 17, 21-25).

O tej jedności tak pisze w II wieku św. Ignacy Antiocheński, "Trwajcie w łączności z biskupem, aby i Bóg był z wami. Moje życie ofiaruję za tych, którzy są posłuszni biskupowi, kapłanom, diakonom; obym wraz z nimi miał udział w Bogu. Współpracujcie jedni z drugimi, walczcie wspólnie, wspólnie biegnijcie, wspólnie znoście cierpienia, wspólnie wypoczywajcie, wspólnie wstawajcie, jak przystoi zarządcom, współpracownikom i sługom Boga". (Lit. Godz.). Taki Kościół ukazywał miłość Jezusa Chrystusa, a więc ewangelizował.

Pismo Święte ukazuje konsekwencje nieposłuszeństwa. Przez nieposłuszeństwo części Aniołów tragedia objęła wszechistnienie. Przez nieposłuszeństwo Pierwszego Człowieka dosięgnęła ludzkość. Dopiero posłuszeństwo Jezusa Chrystusa przywróciło człowiekowi możliwość powrotu do Ojca. Ale przez nieposłuszeństwa dzisiejsze ludzkość znalazła się na krawędzi zagłady.

Kościół porównuje się niekiedy do statku płynącego po burzliwych falach historii lub do twierdzy warownej. Dziś, w wieku atomowym, wydaje się, że szczególnie ważne jest porównać go do reaktora Bożej Miłości, Bożej Energii, gdzie "paliwem" są święci.

Trwająca dechrystianizacja wskazuje na niedostatek tej Bożej Energii w świecie. Jesteśmy jednością przede wszystkim "w prawie", a nie w miłości.

Grzech nieposłuszeństwa, braku jedności jest praprzyczyną wszystkich naszych trudności i nieszczęść. Nasz Pan Jezus Chrystus wzywa do nieustannej modlitwy. Przypomina to z płaczem Matka Najświętsza. Do Wielkiej Modlitwy wzywa Ojciec Święty Jan Paweł II.

Święty Ojcze Maksymilianie, módl się za nami, żebyśmy byli posłuszni tym wezwaniom.

[ Strona główna ]

Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej