Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Licheńska bazylika. Dlaczego mniejsza choć największa?


     Waży 110 tys. ton, jej powierzchnia użytkowa to 25 tys m kw. - to wymiary Licheńskiej bazyliki, dzięki którym znajduje się ona w czołówce wszystkich świątyń. W kraju jest to największy kościół, w Europie - ósmy, w świeci - dwunasty. Mimo tego Stolica Apostolska nadała mu tytuł Bazyliki mniejszej, a nie większej. Dlaczego?

     Otóż, wbrew obiegowym opiniom, wymiary nie mają tu znaczenia. Tytuł bazyliki większej (ba- silica maior) zarezerwowany jest bowiem wyłącznie dla kościołów własnych papieża z tronem papieskim. Najbardziej znane bazyliki większe to: św. Jana Chrzciciela na Lateranie, św. Piotra w Watykanie, św. Pawła Za Murami, Matki Bożej Większej w Rzymie oraz św. Franciszka w Asyżu.

     Mianem bazyliki mniejszej (basilica minor) honoruje się natomiast wszystkie pozostałe świątynie, które na ten tytuł zasługują. W kraju jest 100 kościołów mogących się poszczycić takim mianem. Licheńska świątynia już od dawna swoimi rozmiarami i architekturą budziła wśród wiernych skojarzenia z bazyliką. Wieści o niej szybko rozniosły się daleko poza granice kraju. Stało się tak głównie dzięki pielgrzymom, których rocznie przybywa do Lichenia około 2 milionów. Tu ludzie przyjeżdżają po nadzieję, doznają wielu uzdrowień i łask Bożych. Proszą o pomoc. Ci, którzy nie radzą sobie ze swoimi słabościami - mogą liczyć na fachową pomoc ze strony pracowników Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. To sprawiło, że gospodarze Sanktuarium - księża marianie - wspólnie z biskupem Wiesławem Meringiem wystąpili do Stolicy Apostolskiej o nadanie tytułu bazyliki. Na poparcie swoich słów dołączyli szczegółową dokumentację opisową i fotograficzną historię powstawania kościoła oraz dobrą opinię wszystkich księży biskupów. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i dekretem z 25 lutego 2005 r. Watynkan przyznał świątyni tytuł bazyliki mniejszej. Publicznie tę informację ogłoszono 2 lipca, podczas pierwszego odpustu Najświętszej Maiyi Panny Licheńskiej.

Bazylika mniejsza

Tytuł ten nadawany jest przez papieża. Otrzymują go kościoły wyróżniające się wartością zabytkową albo te mające szczególne walory liturgiczne bądź duszpasterskie. Papież Pius VI po raz pierwszy nadał miano bazyliki mniejszej w 1783 kościołowi św. Mikołaja w Tolentino. Od połowy XIX wieku tytuł ten przysługuje również kościołom kolegiackim. W Polsce tytuł bazyliki mają między innymi kościoły: sanktuariów maryjnych na Jasnej Górze i w Ludźmierzu, katedry w Krakowie i w Warszawie.
     Przyznanie takiej godności dla świątyni wiąże się z określonymi obowiązkami. Do głównych zadań należy upowszechnianie dokumentów papieża i Stolicy Apostolskiej, głównie tych odnoszących się do Liturgii Św. Musi być też stała liturgiczna formacja wiernych. Należy rozwijać ich uczestnictwo w sprawowaniu Eucharystii, a także troszczyć się o to, by zgromadzenia wiernych uczestniczyły we wspólnym śpiewie przynajmniej w częściach stałych Mszy św. Bazylika jest też obdarzona specjalnymi przywilejami, tzn. w określonych dniach wierni mogą dostąpić odpustu zupełnego. Na dodatek gospodarze bazyliki mają prawo korzystać z odznaki papieskiej - skrzyżowanych kluczy. Mogą je umieszczać jako ornament na chorągwiach, sprzętach liturgicznych oraz na pieczęci zarządu bazyliki. Na frontonie budowli powinny być umieszczone odznaki papieskie lub Stolicy Apostolskiej.

     Licheńska bazylika to sakralny fenomen. Olbrzymia budowla w ciągu 10 lat (1994-2004) wyrosła w niewielkiej wiosce - Licheniu Staiym. Powstała ze składek wiernych. Ciężar budowy kolosa wziął na swoje barki honorowy kustosz Sanktuarium, ks. Eugeniusz Makulski MIC.

     Udało mu się nie tylko doprowadzić do końca to dzieło, ale też zaprosić tu papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty w 1999 r. poświęcił świątynię. Powiedział wtedy: - Patrzę z podziwem na tę ogromną budowlę, która w swoim rozmachu architektonicznym jest wyrazem wiary i miłości do Maryi i Jej Syna. Warto dodać, że licheńskie Sanktuarium to po Częstochowie najsłynniejsze miejsce kultu maryjnego w Polsce.

     Jego powstanie związane jest z objawieniami maryjnymi z XIX wieku. Wówczas to Matka Boska ukazała się żołnierzowi spod Izbicy Kujawskiej - Tomaszowi Kłossowskiemu. W październiku 1813 r. pod Lipskiem brał on udział w walkach u boku Napoleona i został ciężko ranny. Nie chcąc umierać na obczyźnie prosił Matkę Bożą o ratunek. Maryja objawiła mu się w koronie na głowie i z orłem przytulonym do piersi. Obiecała żołnierzowi powrót do zdrowia prosząc, by taki Jej wizerunek, jaki było mu dane zobaczyć, odnalazł i przekazał do publicznej adoracji. Po wielu łatach poszukiwań Kłossowskiemu udało się. Odszukał wizerunek we wsi Lgota niedaleko Częstochowy. Zabrał go ze sobą do domu, a potem wyniósł do lasu Grąblińskiego i zawiesił na sośnie. Wkrótce potem zmarł. W 1850 r. w miejscu, gdzie wisiał obraz, Matka Boża ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Chciała, by pasterz przekazał ludziom jej nawoływanie do nawrócenia i modlitwy, przede wszystkim na różańcu. Miała też przepowiedzieć czasy epidemii cholery, dając jednocześnie nadzieję tym, którzy przyjmą jej nawoływanie. Ludzie jednak nie dali wiary opowieściom Sikatki. Przypomnieli sobie jego słowa dopiero wtedy, kiedy nadeszła zaraza. Było to w 1852 r. Choroba zdziesiątkowała okoliczną ludność. Ci, którzy modlili się o ocalenie przez obrazem zawieszonym na sośnie, przeżyli. Wieści o uzdrowieniach dotarły do władz kościelnych, które zdecydowały, że obraz ma być przeniesiony do Lichenia i przechowywany w godniejszym miejscu aniżeli las. Słynący z cudów wizerunek Matki Bożej Licheńskiej znajduje się obecnie w głównym ołtarzu kościoła parafialnego św. Doroty. Od tej pory tam jest dom Matki Bożej Licheńskiej. 15 sierpnia 1967 r. Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan Wyszyński koronował obraz koronami papieskimi. Fakt ten uważa się za pośrednie uznanie objawień przez władzę kościelną.

Odpust zupełny

Pielgrzymi, którzy będq odwiedzać bazylikę licheńskg i pomodlą się przynajmniej słowami Modlitwy Pańskiej oraz odmówią wyznanie wiary, pod zwykłymi warunkami (tj. sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Stołu Pańskiego i modlitwa w intencji Ojca Świętego) mogą dostąpić odpustu zupełnego w określonych dniach, czyli:

  • 12 czerwca w rocznicę poświęcenia bazyliki,
  • 2 lipca o w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej
  • 29 czerwca o w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  • 25 lutego w rocznicę nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej
  • raz w roku w dniu dowolnie wybranym przez każdego z wiernych
     Pielgrzymi, zmierzający do Lichenia, zaglądają najpierw do grąblińskiego lasu, gdzie wszystko się zaczęło. Tam, za bramą ze statuą Matki Bożej oraz figurami aniołów, wkraczają w strefę sacrum. Informuje o tym kamienny obelisk, gdzie napisano "Ziemia, na której stoisz, święta jest! Na tym miejscu dnia 15 sierpnia 1850 r. ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce z Grąblina Matka Boża, Bolesna Królowa Polski...". Dalej pielgrzymki idą do Lichenia, by zobaczyć łaskami słynący Cudowny Obraz Matki Bożej, przed którym modlił się też Ojciec Święty Jan Paweł II, a także olbrzymią świątynię wzniesioną na chwałę Maryi i Jej Syna, będącą Wotum Narodu Polskiego na Wielki Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa. Najlepszym dowodem na to, że w ogromie i przepychu tej budowli pielgrzymi znajdują czas na kontemplację i modlitwę, jest liczba pątników odwiedzających rocznie Sanktuarium. Szacuje się, że jest ich około 2 milionów. Przybywają tu indywidualnie, z całymi rodzinami albo z pielgrzymkami. Wielu często tu powraca. Przed obliczem Licheńskiej Panienki modlą się różni ludzie - rolnicy, górnicy, kombatanci, sportowcy, naukowcy. Wszyscy wierzą że Maiyja obdarzy ich swoimi łaskami.
Licheńska bazylika

Jest zbudowana na planie krzyża. Składa się z części głównej, dzwonnicy, wieży oraz trzech portyków. Do kościoła prowadzą 33 stopnie nawiązujące do lat życia Jezusa Chrystusa na ziemi. Światło wpada do świątyni przez 365 okien oraz 52 otwory drzwiowe, co symbolizuje dni i tygodnie roku kalendarzowego. W dolnym kościele znajduje się kaplica 108 Męczenników II wojny światowej. W ich gronie są dwaj mariańscy kapłani: Jerzy Kaszyra i Antoni Leszczewicz, a także ksiądz Henryk Kaczorowski, który od jesieni 1915 r. przez dziewięć miesięcy zastępował proboszcza w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Warto zobaczyć też Kaplicę Piety wewnątrz której znajduje się przepiękna rzeźba przedstawiająca bolejącą Matkę, trzymającą na kolanach ciało swego syna, Jezusa Chrystusa. Przed ołtarzem głównym, w marmurową podłogę wkomponowano okrągłą, składającą się z 40 tysięcy elementów mozaikę. Przedstawione są na niej symbolicznie trzy świątynie Wota Kościoła na Wielki Jubileusz 2000 Roku oraz polskie sanktuaria maryjne. Architektura nowej licheńskiej świątyni odwołuje się do symboliki złotego, falującego łanu zboża. Chlubę Sanktuarium stanowi dzwon nazwany imieniem Maryi Bogurodzicy - największy w Polsce i trzeci pod względem wielkości w Europie. Waży on 14,7 t. Wykonano go ze spiżu, a jego potężne 400 kg serce każdego dnia oznajmia zbliżające się południe. Dzwon został ufundowany przez Polonię.


Ewa Musiał

Tekst pochodzi z Informatora Sanktuarium Maryjnego w Licheniu
Pielgrzym Licheński - Informator nr 2, grudzień 2005


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej