Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Galilea - mała ojczyzna Pana Jezusa

Czy jest to kraina, którą sobie nasz Pan Jezus Chrystus obrał jako swoją małą ojczyznę? Czy jest to najpiękniejszy zakątek na ziemi, czy żyjątam najlepsi i najszlachetniejsi ludzie? Czym sobie zasłużyła ta ziemia, by na niej najdłuższy okres ze swego ziemskiego życia spędził Pan Jezus?

Galilea - mała ojczyzna Pana Jezusa

Kraina, jak wiele zakątków na ziemi, jedyna i niepowtarzalna w swoim rodzaju. Piękna, jak każde dzieło Stwórcy, zachwycająca tym, co boskie, przerażająca czasami tym, co ludzkie. Przecież nie nadaremno Żydzi pogardliwie mówili o niej "Galilea pogan", podobnie jak Natanael, bądź co bądź prawy i porządny Żyd, o którym sam Jezus powiedział, że nie ma w nim podstępu, mawiał: "cóż może być co dobrego z Nazaretu."(J 1,45-50) Czym więc sobie zasłużyła ta kraina, by gościć Syna Bożego i być świadkiem największej ilości jego znaków i cudów. To tam ukazywał się również Pan po swym zmartwychwstaniu, to tam otrzymał Piotr władzę pasterską. To tam po dzień dzisiejszy Jezioro Galilejskie szmerem fal opowiada najpiękniejsze Jego przypowieści, to na wzgórzach galilejskich łany pszenicy i osty na miedzy opowiadają przecudną przypowieść o siewcy, a patrząc z góry Ośmiu Błogosławieństw, w szumie liści drzew figowych i palm usłyszeć można słowa Mistrza z Nazaretu: "Błogosławieni ubodzy, którzy się smucą cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią prześladowanie ... Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w nie bie"(Mt 5,1-12).

Trudno mówić o zasługach, to tak jak z łaską darmo daną człowiekowi przez Boga. Bo czymże sobie stworzenie może zasłużyć na przyjaźń Stwórcy, najego miłość i błogosławieństwo. Niczym. On przecież okazuje łaskę komu chce, wybiera, kogo chce, jest niczym nieskrępowany w swoich wyborach. Wybór Boży nie zależy od tego, kto go chce lub o niego się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie (Rz. 9,15.16). On zbawił nas gdyśmy jeszcze byli grzesznikami i I sprawia, że jego słońce świeci nad polami dobrych i złych, a deszcz | skrapia je również. Człowiek żaden | i żadna kraina nie są w stanie nigdy zasłużyć na dar Bożego wybrania. To Jego wola to sprawiła. Tym i straszniejsza jest więc odmowa z naszej strony na zaproszenie Boga do przyjaźni. Dlatego też Chrystus oównież, mimo ciepła słów o przyaźni, wypowiada swoje "biada" rod adresem mieszkańców tej krany, za to, że nie pokutowali i nie ?ozpoznali znaków swego nawiedzenia. A zatem pozostali niemi i głusi na Boże zaproszenie do przyjaźni (por. Mt 11,2-24).

Galileo! Szczęśliwa i tragiczna kraino

Galileo! Szczęśliwa i tragiczna kraino. Ziemia to, jak koło czy okrąg (bo to znaczy sama nazwa), leżąca między doliną Jordanu a równiną wybrzeża Morza Śródziemnego, między pasmem górskim położonym na zachód od jeziora Hule a północną granicą Samarii. Na topografię krainy składają się wzgórza, które nie stanowią jednego łańcucha, ale tworzą niewielkie zgrupowanie przedzielone urodzajnymi dolinami. Największąz nich jest dolina Asochis, na północ od Nazaretu, inne przylegająod zachodu do Jeziora Genezaret. Najwyższy szczyt w Galilei Górnej to Dźebel Dżermak (1199 m.n.p.m), a w Galilei Południowej czyli Dolnej, Góra Tabor (562 m.). Na stokach Galilei rozsiane sąliczne miasteczka i wioski, znane z Ewangelii: Nazaret, Kafarnaum, Korozain, Kana, Nain, Magdala, Megiddo i Bejsan. Przez Galileę wiodły szlaki handlowe do portów Fenicji, Tyru i Sydonu. Galileę od Samarii oddziela obszerna Dolina Ezdrelon, najżyźniejsza dolina Palestyny, stanowiąca swoisty spichlerz całej Ziemi Świętej, to tam żniwa odbywają się dwa razy w ciągu roku. Dolina ta w Starym Testamencie była widownią wielu bitew.

Tak, jak nagle niespokojne i burzliwe potrafiły być fale Jeziora Galilejskiego, tak niespokojne i burzliwe były losy tej krainy. W Galilei osiedliły się po objęciu Ziemi Obiecanej pokolenia Neftalego, Asera, Zabulona, Issachara i Dana. Po upadku Izraela (72 lr. przed Chr.) liczba izraelskich mieszkańców zmalała; resztę przesiedlono później do Judei ( 1 Mch 5,23) i sprowadzono narody pogańskie, najpierw uczynili to Asyryjczycy, Chaldejczycy, helleniści i w końcu Rzymianie. Od tego czasu właśnie nazywa się ją "Galileą pogan", gdyż wskutek przemieszania ludności i osiedlania się tam wielu pogan zmieniały się zwyczaje, kultura, religia, a także język. Od tego czasu nawet Żydzi galilejscy rozpoznawani byli zwłaszcza po wymowie (patrz Mt 26,73). Fakt ten również sprawiał, że mieszkańcy krainy byli przedmiotem pewnego lekceważenia ze strony pozostałych Żydów. Gdy Arystobul podbił Galileę, zmusił jej mieszkańców do przyjęcia judaizmu. Dopiero za czasów Heroda Wielkiego wróciły tam pokój i dobrobyt. Za panowania jego syna HerodaAntypasa Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność w Galilei. W tym samym czasie powstał tutaj ruch religijny judaizmu zwany zelotami (gorliwymi), czekali oni ze szczególną intensywnością na Mesjasza i choć tyle razy obok nich przechodził, o ironio, Go nie rozpoznali. Często też zelotów nazywano popularnie Galilejczykami. Po wojnie żydowsko-rzymskiej (66-70 po Chr.) wielu nauczycieli udało się z Jerozolimy i Judei do Galilei, która stała się centrum nauki rabinackiej. To tu właśnie zredagowano Misznę, czyli naukę przekazaną ustnie, jest to przede wszystkim ustne nauczanie rabinów, które pod koniec II w. zostało spisane i później włączone do Talmudu (który oznacza naukę zwłaszcza zawartą w Piśmie Św., często Talmud nazywało się po prostu Torą czyli Prawem), który również tutaj powstał. Szczególnie uprzywilejowanym miastem była Tyberiada, stolica prowincji leżąca nad Jeziorem Galilejskim.

A zatem chodźmy i my do naszej Galilei, aby spotkać Pana. Bo tak jak każdy z nas musi odnaleźć swoją pustynię, aby usłyszeć głos Boga, tak każdy ma swoją Galileę, niekoniecznie tę geograficzną, ale koniecznie tę duchową, tę w sensie religijnym, która jest jego miejscem spotkania ze Zmartwychwstałym. A czyż i my nie mamy "krewniaków" tam właśnie wśród mieszkańców Galilei? Czyż nie ma w nas coś z rybaka Piotra, którego tak mocno musiał Pan ociosywać w twardej szkole swojej Ewangelii, czy z umiłowanego ucznia Jana, a może z ciągle pytającego i szukającego Filipa, bądź sceptycznego Tomasza. A może jesteś jeszcze daleko od serca Bożego, jak Maria z Magdali, z której, gdy Jezus wyrzucił siedem złych duchów, stała się Jego dozgonną przyjaciółką. Spójrz na siebie, może jak Judasz wciąż liczysz trzos i chcesz przy Mistrzu zrobić karierę ministra finansów. Obyś nie był podobny do ziomków Jezusa z Nazaretu, którzy chcieli Go strącić z góry. Może jak celnik Mateusz pozostawiłeś dostatnie, wygodne życie, ciepłą posadę i chcesz iść z Chrystusem w nieznane, a może i w tobie nie ma podstępu, jak w Natanaelu lub jesteś jak św. Józef - mąż prawy. Przyjrzyj się dobrze ile jest w tobie cech z mieszkańców Galilei. Tak jak oni, spotykasz na swojej drodze przechodzącego Chrystusa, trzeba tylko byś Go rozpoznał.

"Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział." (Mk 16, 6-7)

Ks. JÓZEF PICK
Pielgrzym nr 194


   

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 10.09.2022, 11:00
 Galilea mała ojczyzna pana Jezusa Jezu kocham Cię ratuj mnie nas nawracaj nas wszystkich dziękuję proszę żeby nie wyrzucano jedzenia nie palono papierosów nie zaśmiecano lasów łąk pól wód nie kradziono nie oszukiwano dziękuję Jezu spraw to kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję kochajmy się szanujmy się wszyscy wszystkich dziękuję Jezu pomóż kocham Cię dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

bł. Władysław z Gielniowabł. Władysław z Gielniowa

Modlitwa do bł. Władysława z GielniowaModlitwa do bł. Władysława z Gielniowa

Litania do bł. Władysława z GielniowaLitania do bł. Władysława z Gielniowa

Jak pustelnik Pachomiusz poznał tajemnicę znaczenia życiaJak pustelnik Pachomiusz poznał tajemnicę znaczenia życia

Dlaczego gdy kapłan mówi: Oto wielka tajemnica wiary - w jednym kościele ludzie wstają, a w innym siedzą?Dlaczego gdy kapłan mówi: "Oto wielka tajemnica wiary" - w jednym kościele ludzie wstają, a w innym siedzą?

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej