Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Właściwy stosunek do rzeczy meterialnych

     Ubóstwo we współczesnym świecie nie jest czymś popularnym. Wręcz przeciwnie, łatwo obserwuje się postępującą materializację życia i konsumpcyjne nastawienie do niego.

     Nie jest wcale trudno popaść w błędne przekonanie, że ubóstwo to sprawa dotycząca wyłącznie osób konsekrowanych, ślubujących życie w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. A przecież życie tymi cnotami jest niezbędne do osiągnięcia świętości, a świętość jest celem, ku któremu zmierza każdy chrześcijanin, a przynajmniej każdy chrześcijanin świadomy treści, kryjącej się w tym określeniu. Przypomniał nam o tym Jan Paweł II na progu Trzeciego Tysiąclecia: Zadać katechumenowi pytanie: " Czy chcesz przyjąć chrzest?" znaczy zapytać go zarazem: " Czy chcesz zostać świętym ?" Znaczy postawić na jego drodze radykalizm Kazania na Górze: "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5,48) (Novo millenio ineunte 31). Zatem życie według tych cnót obowiązuje każdego chrześcijanina, również zwykłą osobę świecką, pracującą zawodowo, posiadającą własną rodzinę. Jak zawsze najważniejsze jest dobre zrozumienie pojęcia ubóstwo. Nie chodzi bynajmniej o to, by każdy starał się żyć w możliwie skrajnej nędzy, ale po prostu o właściwy stosunek do rzeczy materialnych. Ten właściwy stosunek polega na tym, by traktować je zgodnie z ich naturą, czyli jako środki do celu, a nie cel sam w sobie.

     Kto zawsze żyje wiarą, wie, że dobra doczesne są tylko środkami i korzysta z nich [...] w sposób heroiczny - mówi błogosławiony Josemarfa Escriva de Balaguer (K525). I dodaje: Jest zrozumiałe, że musisz posługiwać się środkami materialnymi, lecz staraj się bardzo być oderwanym od wszystkiego co ziemskie, aby posługiwać się tym zawsze z myślą o służbie Bogu i ludziom (K 728). Mówi nam też jak poznać, czy żyjemy wolni od przywiązania do dóbr materialnych, co jest równoznaczne z praktykowaniem ubóstwa. Oczywistą oznaką oderwania się jest to, że naprawdę żadnej rzeczy nie uznaje się za własną (K 524).

     Doświadczenie codziennego życia pokazuje, że uczciwy człowiek ma specjalny stosunek do rzeczy pożyczonych. Stara się używać ich tak, by móc oddać je potem przyjacielowi w stanie niezmienionym, bardziej dba o to, by ich przypadkiem nie zniszczyć, nie do pomyślenia jest dla niego zwrócenie rzeczy brudnej, i temu podobne. Podobny stosunek do dóbr materiał- nych, które ich rzeczywisty Właściciel i nasz najlepszy Przyjaciel złożył w nasze ręce na jakiś czas naszego życia, umożliwia każdemu człowiekowi praktykowanie ewangelicznej rady ubóstwa. A konkretne nieuniknione wyrzeczenia i umartwienia, towarzyszące życiu ubóstwem należą już do osobistej drogi do świętości.

     Na koniec przywołajmy jeszcze jedną wypowiedź błogosławionego Josemarii: Czyż nie cieszy cię możliwość przeżywania tak blisko ubóstwa Jezusa?... Jakież to piękne, kiedy brakuje nawet tego co jest niezbędne! (K 732)...

     Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy.
Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości,
a w chwili potknięcia się znajdzie podporę.

Z Mądrość Syracha

     Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia
     i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem!
     Nie dręcz duszy głodnego
     i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku!
     Serca rozgniewanego w większy zamęt nie wprowadzaj
     i nie zwlekaj z datkiem dla potrzebującego!
     Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu,
     a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy!
     Nie odwracaj oka od proszącego
     i nie dawaj człowiekowi sposobności, aby cię przeklinał.
     Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy,
     Ten, co go stworzył, wysłucha jego życzenia.
     Czyń siebie godnym kochania w zgromadzeniu,
     a przed władcą skłaniaj głowę!
     Nakłoń ucha swego biednemu
     i łagodnie odpowiedz mu spokojnymi słowami!
     Wyrwij krzywdzonego z ręki krzywdzącego,
     a gdy sądzić będziesz, nie bądź małodusznym!
     Bądź ojcem dla sierot,
     jakby mężem dla ich matki,
     a staniesz się jakby synem Najwyższego,
     i miłować cię Oh będzie bardziej niż twoja matka.

     Mądrość Syracha (3,30-31.4,1-10)

A. W.
Cytaty oznaczone literą K i numerem pochodzą z Kuźni bł. Josemaria Escriva de Balaguer
eSPe, nr 58


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej