Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Bóg naszej wiary

Wierzymy, ponieważ Bóg stworzył nas zdolnymi do wiary. Chciał bowiem, abyśmy Go poznawali, kochali, żyli w Nim. Dlatego objawia nam prawdę o sobie, to, KIM jest. Daje więc poznać swoje Imię, zapraszając do przyjaźni. "Jestem, Który Jestem" (Wj 3, 14) - tymi słowami określa siebie przed Mojżeszem. "Jestem, Który Jestem z wami" - jako taki właśnie chce być znany wśród swego ludu. Do każdego kieruje to zapewnienie: Jestem z tobą.

Objawia to, aby każdy mógł świadomie przeżywać Jego solidarność z człowiekiem. Zawsze jest "Bogiem z nami" (Mt 1, 23). Jakże wspaniale ukazał tę prawdę w Jezusie Chrystusie, który stał się naszym Bratem. Zamieszkał wśród ludzi, doznał wszystkiego, co ludzkie, oprócz grzechu. Został jednym z nas. Nasz dług wobec Ojca spłacił za nas wszystkich. Wziął na siebie nasz wyrok. "... On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści (...) (...) był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy (Iz 53, 4-5). Uczynić tak może tylko Miłość. Bóg dał życie człowiekowi z miłości. Pragnie, aby on żył. Dlatego Chrystus włącza nas w swoje Zmartwychwstanie. Bo Ojciec wrócił życie Jezusowi jako jednemu z nas, by ono było udziałem każdego z nas. "Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?" (Rz 8, 31). Ten optymizm chrześcijański płynie z naszej wiary. Bóg udziela jej nam jako bezinteresowny dar. Do przyjęcia tego daru usposabia nas Duch Święty. On pozwala nam wejść w tę prawdę, że tajemnica Zbawienia została na zawsze wpisana w życie człowieka. Bowiem Bóg je głęboko przenika, zdumiewająco głęboko...

"Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę
(Ps 139 [138], 1-6).

Bóg jest kimś żywym. Nie jest tym, kogo można sobie wyobrazić. On jest tym, kto istnieje naprawdę! Jest tym, który działa. Czyni wszystko, by ocalić człowieka od największego nieszczęścia, jakim jest zło prowadzące do śmierci... Postępuje z nami jak z Izraelem, swoim ludem, który wyprowadził z niewoli egipskiej. Sprawił, że Jego lud przeszedł przez Morze Czerwone. On wybawił swój lud, okazując przy tym swoją potęgę i moc. "Jemu zawdzięczam moje ocalenie" (Wj 15, 2).

Chrystus sprawił, że my, którzy kiedyś byliśmy dalecy od Pana, staliśmy się Jego ludem. "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1 J 3, 1).

Chrystus dokonał już dzieła zbawienia. Nasze życie - to nasza decyzja: przyjmujemy je lub odrzucamy. Jesteśmy słabi i nie możemy z góry przewidzieć, co nas spotka. Nie wiemy, jak zachowamy się w nowych okolicznościach. Nie wiemy, czy będziemy wierni. Nasza wiara nie jest tym, co wystarczy raz otrzymać, by posiadać już zawsze. Wiarę trzeba zdobywać. Jest to zadanie na całe życie. Musimy więc trudzić się, by stawać się chrześcijanami. Stąd nasza egzystencja jest ciągłym przechodzeniem ze śmierci do życia. Tę rzeczywistość zapoczątkował w nas chrzest święty. Nasze życie stało się wyjściem z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. Chrystus jest Tym, który prowadzi i ocala. Jemu powierzmy siebie i wyznajmy, że: "Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich" (Ef 4, 5-6).

Poddajmy się Jego mocy, Jego działaniu. Tylko w Nim można złożyć swą nadzieję i nie doznać zawodu.

"Powierz Panu swą drogę
i zaufaj Mu: On sam będzie działał"
(Ps 37 [36], 5)

Bóg chce, byśmy Mu zawierzyli. Jeśli dzisiaj Kościół wzywa nas do oddania się Chrystusowi, to dlatego, że Bóg chce być z nami i włączyć każdy szczegół naszego życia w tajemnicę Odkupienia.

Ojciec Święty Jan Paweł II nawołuje świat: "Otwórzcie drzwi Odkupicielowi"...

Otwórzmy. Godny tego jest Bóg naszej wiary. On jest naszą nadzieją, naszą miłością, mocą naszego życia. "On jest wszystkim" (Syr 43, 27).

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej