Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Gdzie należy czcić Boga?

Ewangelista Jan zanotował wiele słów Pana Jezusa. W pozostałych Ewangeliach widzimy Jezusa, który wypowiada przeważnie krótkie zdania lub przypowieści. U św. Jana Jezus ciągle mówi. Rozmawia z Nikodemem, z Samarytanką przy studni, z Żydami. W końcu, gdy przybliżyła się Jego godzina, rozmawia z uczniami w Wieczerniku. W tych właśnie zwykłych rozmowach, w codziennych sytuacjach, Jezus objawia najgłębsze tajemnice Ojca i Jego miłość.

Relacjonując rozmowę Chrystusa z kobietą z Samarii, św. Jan zanotował takie słowa Pana: Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec (J 4, 23). To zdanie pozwala nam zrozumieć, jak ma wyglądać nasze odniesienie do Boga, czyli kult, jaki sprawujemy.

Co to znaczy: czcić Ojca w Duchu i prawdzie? Ten werset Ewangelii jest częścią rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. Jezus mówi kobiecie o wodzie żywej, wytryskującej ku życiu wiecznemu, jakie otrzymają ci, co piją wodę, którą On da (w. 14). Samarytanka rozpoznaje w Jezusie proroka. I wtedy stawia pytanie o miejsce, gdzie należy czcić Boga.

Kilka słów wyjaśnienia historycznego. Samarytanie byli potomkami ludzi osiadłych w północnej części Palestyny po wysiedleniu Izraelitów przez Asyryjczyków na przełomie VIII i VII w. przed Chr. Przyjęli oni wiarę w Jahwe, jednak Żydzi z południa nie przyjęli ich do wspólnoty. Ostateczny rozłam nastąpił po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej po roku 538. Samarytanie składali ofiary Jahwe w swojej świątyni na górze Garizim. Powodowało to jeszcze większą niechęć Żydów, którzy byli przekonani, że tylko na jednej górze - tej w Jerozolimie - można sprawować kult Wszechmocnego.

Jezusowa odpowiedź na pierwszy rzut oka nie dotyczy miejsca, gdzie ludzie winni czcić Ojca. Słowa "w duchu i prawdzie" sugerują raczej pewien sposób kultu Boga: kult duchowy, wewnętrzny, szczery, bez udawania, autentyczny, prawdziwy. Gdy jednak wczytamy się w całą Ewangelię św. Jana, zobaczymy, że to sformułowanie ma o wiele głębszy sens.

"Duch" dla Ewangelisty Jana to nie tyle duch człowieka, jego dusza czy wewnętrzne nastawienie, co sam Paraklet, Duch Święty, Duch obiecany przez Jezusa. "Prawda" zaś to przede wszystkim słowo Boga, orędzie mesjańskie przyniesione przez Jezusa i w Nim obecne. W szczególny zaś sposób prawdą jest sama osoba Jezusa jako objawienie Ojca. Sam Chrystus mówi przecież o sobie: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem (J 14, 6). Te dwie Osoby, Duch i Prawda, ściśle ze sobą złączone, stanowią nowe "miejsce" adoracji Ojca. Duch Święty sprawia, że możemy Boga nazywać Ojcem, czyli - w terminologii janowej - narodzić się z góry (por. J 3, 3 i 7). Duch także prowadzi nas do całej prawdy (J 16, 13; por. też 14, 26), jest wręcz Duchem Prawdy (J 14, 17; 16, 13). Duch sprawia, że możemy przyjąć orędzie przyniesione przez Prawdę - czyli Mesjasza Jezusa. To On sam jest Nową Świątynią, gdzie ludzie - prawdziwi czciciele - oddają cześć i uwielbienie Ojcu (por. J 2, 21). Jezus jako Nowa Świątynia objawia się nam na Krzyżu. Z Jego boku, podobnie jak z prawej strony świątyni w wizji Ezechiela (47, 1), wypłynęła woda wytryskująca ku życiu wiecznemu.

Najważniejszym wymiarem nowego kultu Boga jest wymiar trynitarny, włączenie człowieka w życie Osób Trójcy Świętej. Ojciec szuka ludzi, którzy będą Go czcili w Duchu i w Prawdzie. Duch Święty uzdalnia ich do otwarcia serc i przyjęcia samej Prawdy.

Kiedy więc stajemy przed Ojcem sprawując liturgię czy modląc się w samotności, warto pamiętać, że to On sam pragnie naszej modlitwy i do niej nas zaprasza. Dzięki Duchowi Świętemu możemy adorować Go w świątyni, jaką jest Jezus, uwielbiając Ojca za Jego miłość, za wszystko, czego dokonał dla naszego zbawienia. Duch Święty pozwala nam także przyjąć objawienie przyniesione przez Chrystusa i według niego kształtować nasze życie w odniesieniu do Boga i naszych braci.

PAWEŁ TRZOPEK OPzWasze komentarze:
 marzena aneta: 04.06.2023, 20:31
 Gdzie należy czcić Boga? dziękuję Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Boże módl się za nami dziękuję Boże kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 04.06.2023, 02:09
 Gdzie należy czcić Boga?Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Boże módl się za nami dziękuję Boże kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Piotr Damianiśw. Piotr Damiani

Modlitwa do św. Piotra DamianiegoModlitwa do św. Piotra Damianiego

Modlitwa do św. Roberta SouthwellaModlitwa do św. św. Roberta Southwella

Urzędnik źle mnie potraktował. Opuściłem urząd wściekły i rozgoryczonyUrzędnik źle mnie potraktował. Opuściłem urząd wściekły i rozgoryczony

Odnalazła się Arka Przymierza (Ap 11,19)Odnalazła się Arka Przymierza (Ap 11,19)

Choroba nie wybieraChoroba nie wybiera

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej