Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
W Kościele domowym

     Jak dobrze przeżyć Triduum Paschalne w rodzinie, zwłaszcza w sytuacji gdy w naszych obecnych warunkach Wielki Piątek i Wielka Sobota są dla wielu osób dniami pracy?

     Oto kilka praktycznych rad i sugestii zaczerpniętych od ks. Franciszka Blachnickiego:

     Triduum Paschalne zaczyna się od zawiązania wspólnoty odkupio-nej rodziny dzieci Bożych w ramach wieczornej mszy Wieczerzy Pańskiej. Dlatego też Wielki Czwartek, zgodnie z najdawniejszą tradycją, powinien być przeżywany w każdej wspólnocie lokalnej jako dzień pojednania. To pojednanie, będące warunkiem owocnej spowiedzi wielkanocnej, powinno dokonać się najpierw w łonie rodziny, aby mogła ona przeżywać w Eucharystii tego wieczoru swoją pełną jedność.

     Należy dążyć do tego, aby wszyscy członkowie rodziny odbyli swoją spowiedź wielkanocną przed rozpoczęciem Triduum Paschalnego. O ile to możliwe cała rodzina powinna uczestniczyć sakramentalnie we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, gdyż Wielki Czwartek jest najstosowniejszym dniem rodzinnej Komunii św.

     Kolejnym warunkiem owocnego przeżycia Triduum Paschalnego w rodzinie chrześcijańskiej będzie ukończenie zasadniczych porządków przedświątecznych przed mszą wieczorną Wielkiego Czwartku. To pozwoli, mimo pracy zawodowej, w pewnym stopniu przeżyć całe Triduum Paschalne jako dni świąteczne.

     W związku z przeżyciem Wielkiego Czwartku jako dnia pojedna-nia i miłości społecznej, przygotowujemy rodzinną agapę, urządzoną na sposób wieczerzy wigilijnej. Po powrocie z uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej rodzina gromadzi się przy stole nakrytym białym obrusem ze świecami. Na początku wieczerzy ojciec rodziny lub ktoś inny czyta fragmenty z mowy pożegnalnej Chrystusa w Wieczerniku według Ewangelii św. Jana. Podczas dalszego ciągu wieczerzy można słuchać poważnej muzyki religijnej z płyty lub taśmy. Ojciec rodziny może w tym dniu usługiwać do stołu. Wieczerza może się zakończyć odczytaniem modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa (zakończenie mowy pożegnalnej - J 17).

     Przeżywając Misterium Męki Śmierci Chrystusa przyozdabiamy krzyż, o ile to możliwe staramy się wziąć udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Liturgii Męki Pańskiej.

     Staramy się, by w Wigilii Paschalnej wzięli udział, w miarę możności, wszyscy członkowie rodziny, z wyjątkiem małych dzieci. Pamiętając o odnowieniu przyrzeczeń Chrztu Świętego, które dokonuje się podczas Wigilii Paschalnej do kościoła przynosimy przystrojone świece (najlepiej swoje chrzcielne), które są "świadkami" naszego życia wiary i modlitwy.

     W niedzielę rano (po procesji rezurekcyjnej, jeżeli miała miejsce rano, w oderwaniu od Wigilii Paschalnej) rodzina zasiada do świątecznej agapy ("święcone"). Na stole znajduje się piękna, paschalna świeca - "paschał rodzinny", którą zapala ją ojciec ze słowami "Światło Chrystusa" - wszyscy odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki". Śpiewamy pieśń wielkanocną. Przed rozpoczęciem śniadania gospodarz domu odmawia modlitwę, np:

     Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim szczęśliwi zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, daj nam tu zebranym razem przy stole - w naszej rodzinie i w gronie przyjaciół - z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

     Dobrze byłoby też przeczytać na głos fragment z Ewangelii według św. Łukasza 24,36-43. W wielu oazowych rodzinach i wspólnotach rozbrzmiewa śpiew modlitwy przed posiłkiem:

     Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami,
     udziel nam radości Twego zmartwychwstania,
     niech się okażemy Twoimi uczniami,
     a stół nasz niech będzie znakiem pojednania.

     Śniadanie wielkanocne kończymy modlitwą, np.:

     Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Alleluja.

     Zadbajmy i w tym roku o nasz świąteczny stół, nie zapominając o pięknych tradycjach i o ludziach potrzebujących naszej pomocy. Współodczuwając z ubogimi pamiętajmy o złożeniu daru ołtarza dla biednych w ramach Mszy św. wielkoczwartkowej.


Grażyna MiąsikSugestie ks. Franciszka Blachnickiego, na których opiera się ten tekst,
ukazały się w liście "Domowy Kościół" nr 13 (styczeń-luty 1978).

Grażyna Miąsik - należy do Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie,
pełni posługę w Centrum Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku,
odpowiedzialna za Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych.


Tekst pochodzi z pisma
Ruchu Światło-Życie "Wieczernik" nr 163


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej