Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zmartwychwstanie Jezusa - otwarcie na życie w obfitości

Prawdziwa obfitość

"Anioł powiedział do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał... idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych...»" Anioł pragnie rozproszyć lęk: Nie bójcie się! On żyje! To jest Dobra Nowina dja każdego człowieka! W powstaniu z martwych Chrystusa jest nasze powstanie z grobu. "Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości". Prawdziwa obfitość to życie bez końca, miłość bez granic, pokój na wieki. Objawia się ona właśnie przez pokonanie śmierci, czego dokonał Jezus, pokazując, że istnieje również życie po śmierci. "Dlatego miłuje Mnie Ojciec - mówi Jezus - bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać". Jezus sam daje życie - umierając na krzyżu, daje z miłości do Ojca i do nas, a Zmartwychwstanie to konieczne dopełnienie miłości ukrzyżowanej, która mocniejsza jest niż śmierć.

Miłość bez granic

Sw. Leon Wielki, papież, tak komentuje wydarzenie zmartwychwstania: "Nie brniemy przez jakieś wątpliwe przypuszczenia, nie zawiśliśmy w niepewności oczekiwania, lecz otrzymawszy początek obietnicy, oczyma wiary już oglądamy przyszłą naszą rzeczywistość, a ciesząc się z wywyższenia naszej natury, już teraz zażywamy tego, w co wierzymy. Boży lud powinien dobrze uświadomić sobie, że w Chrystusie został nowym stworzeniem i zrozumieć, kto to stworzenie przyjął na siebie i kogo ono przyjęło".

Niezwykły jest dialog Jezusa ze św. Piotrem, po jego zaparciu się, gdy po zmartwychwstaniu spotykają się nad jeziorem. Jezus pyta Piotra o miłość. Oto niezwykła pedagogia - Chrystus nie wyrzuca mu zdrady, ale prowadzi cierpliwie do odkrycia tajemnicy Paschy. Trzykrotne pytanie o miłość jest drogą do uzdrowienia Piotra, wskrzeszeniem w nim nowego człowieka, spotkaniem z prawdziwą miłością i zaproszeniem do takiego sposobu miłowania, który sięga poza grób. Piotr podejmuje ten dialog w słowie i w życiu, które staje się odtąd misją - posłaniem od Zmartwychwstałego Pana: głoszeniem tej obfitości, która jest w Chrystusie dla każdego człowieka.

Jan Paweł II tak pisze w encyklice Redemptor hominis: "Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel... «objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi»... Człowiek odnajduje w Nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swojego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo".

Zycie w Miłości

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała,
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.

(Karol Wojtyła)

Jezu Zmartwychwstały, który żyjesz i królujesz, Pierwszy i Ostatni, i Żyjący, który byłeś umarły, a oto jesteś żyjący, który masz klucze śmierci i otchłani - jesteś obecny w świecie, w Kościele i w naszych sercach. Niech przenika nas potęga Twojego życia, zmartwychwstania, potęga Twojej miłości. Pragniemy doświadczać takiego życia, bo tylko wtedy możemy je nieustannie dawać z miłości.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej