Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Z Maryją pod krzyżem

Cały Kościół przeżywa okres Wielkiego Postu. Ten święty czas pojednania i łaski w Ojczyźnie naszej ma swoją szczególną wymowę. Gromadzą się wierni w kościołach, by w czasie nabożeństwa Gorzkich Żali czy Drogi Krzyżowej rozważać mękę i śmierć Chrystusa Pana i wyrażać swe uczucia rzewnymi pieśniami. W rozmyślaniach męki Syna Bożego towarzyszy nam Jego i nasza Matka, Najświętsza Panna Maryja.

Wiele jest świątyń w Polsce, w których czczony jest obraz lub figura Matki Bożej Bolesnej. Dość będzie wymienić kościół Franciszkanów w Krakowie, gdzie w osobnej kaplicy znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej, zwanej "Smętną Dobrodziejką". Znany poeta ks. Jan Twardowski poświęca Jej piękną strofę w Polskiej Litanii:

Smętna Dobrodziejko
z krakowskich ołtarzy
z hejnałem jak srebrną trąbką
z pełnymi Polski oczami
módl się za nami

Podobnie w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Staniątkach koło Krakowa wielką pobożnością wiernych otoczony jest obraz Matki Bożej Bolesnej, której serce przebite jest siedmioma mieczami. Wspomniany ks. J. Twardowski patrząc na ten wizerunek napisał:

Bolesna -
w Staniątkach biednych
nad chlebem czarnym, mleka garnuszkami
módl się za nami.

Szczególnym też kultem cieszy się figura Matki Bożej w kościele parafialnym w Limanowej, w diecezji tarnowskiej. To znane w całym kraju Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski przyciąga licznych pielgrzymów. Matka Najświętsza w złocistym płaszczu spogląda zadumana na białego Orła rozpostartego na Jej piersiach. Obraz ten został ukoronowany papieskimi koronami przez Prymasa Tysiąclecia w roku 1967.

O żywej czci tych świętych wizerunków świadczą liczne wota wokół nich zawieszone. Każde, choćby najskromniejsze wotum, kryje w sobie ludzką miłość, wdzięczność lub prośbę.

Matka Najświętsza była z Jezusem na Drodze Krzyżowej, stanęła też na Kalwarii pod Krzyżem Syna, aby przyjąć Jego testament. Do końca pragnęła wypełnić swoje "Fiat" - niech mi się tak stanie, wypowiedziane w dniu Zwiastowania w Nazarecie. Chrystus z wysokości krzyża patrzył na swoją ukochaną Matkę. Nie mógł Jej nic już pomóc. Jego przebite ręce i nogi uniemożliwiały wszelki gest, ale serce było przy Niej. W pewnej chwili Jezus kierując wzrok w stronę stojącego w pobliżu apostoła Jana rzekł do Matki: "Niewiasto", oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto Matka twoja. I od tej chwili wziął Ją uczeń do siebie" (J 19,26-27).

"Niewiasto, oto syn Twój". Tymi słowami Chrystus dał Maryi Jana, swego umiłowanego ucznia, za syna. Jan z woli Chrystusa stał się synem Matki Boga. A w Janie stał się Jej dzieckiem każdy człowiek. Następnie Jezus Powiedział do Jana: "Oto Matka twoja". Polecił mu swoją Matkę, aby Ją czcił, miłował i miał o Nią staranie. Maryja stała się w ten sposób jego Matką, a w nim i naszą Matką - Matką wszystkich ludzi.

Po śmierci Pana Jezusa Jego najbliżsi za- krzątnęli się koło pogrzebu. Józef z Arymatei otrzymał pozwolenie od Piłata na zabranie ciała Jezusa. W pochowaniu Zbawiciela pomagał Józefowi Nikodem oraz niewiasty obecne przy śmierci Chrystusa. Wśród nich na pierwszym miejscu była Jego Matka.

Po zdjęciu z krzyża, przed złożeniem w grobie, martwe ciało Jezusa spoczęło na kolanach Matki. Scenę tę przedstawia piękna Pieta Michała Anioła, która znajduje się w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Maryja z wielką miłością i delikatnością oraz z niewypowiedzianym bólem patrzy na martwe ciało Jezusa. Sprawdziły się słowa starca Symeona wypowiedziane w świątyni jerozolimskiej w czasie ofiarowania Jezusa: "Duszę Twoją przeniknie miecz" (Łk 2,35).

Pobożność chrześcijańska rozważa siedem Boleści Matki Najświętszej: proroctwo Symeona, ucieczkę do Egiptu, zagubienie Jezusa w świątyni jerozolimskiej, niesienie krzyża, ukrzyżowanie, zdjęcie z drzewa krzyża i złożenie do grobu martwego ciała Chrystusa. Te tajemnice bolesne, które Maryja przeżyła sercem Matki i Współodkupicielki, pozwalają nam czcić Ją jako Królową Męczenników.

Boleści Maryi sławi znany średniowieczny hymn Stabat Mater Dolorosa.

Stała Matka Boleściwa
obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.
Matko, coś miłości zdrojem
spraw, niech czuję w sercu moim
ból Twój u Jezusa nóg!
Niechaj serce moje pała, by radością mą się stała
Miłość, którą - Chrystus Bóg.

W dalszej zwrotce tego hymnu znajdują się następujące słowa: "Pragnę stać pod krzyżem z Tobą". Pragniemy razem z Maryją stać pod Krzyżem Chrystusa, przeżywając w duchu pokuty Wielki Post, biorąc chętny udział w nabożeństwach pasyjnych i w rekolekcjach parafialnych, przystępując do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej, dźwigając cierpliwie, a nawet z miłością krzyże naszego codziennego życia. Niech na drogach tego życia będzie z nami zawsze Maryja, która najgłębiej przeżyła tajemnicę Krzyża, niechaj i nam pomaga ją przeżywać każdego dnia po chrześcijańsku.

O trwaniu przy Krzyżu Chrystusa z pomocą Maryi mówił Ojciec Święty 9 czerwca 1979 r. w Krakowie-Mogile, gdzie od siedmiu już wieków otoczony jest szczególną czcią Krzyż święty, "pozostawiony nam wszystkim - wedle słów Papieża - jako najdroższa Relikwia naszego Odkupienia". Sanktuarium Mogilskie nawiedzają licznie pielgrzymi. Od paru lat w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca odbywa się całonocna adoracja w kaplicy Cudownego Krzyża. Starym zwyczajem wierni idą wokół ołtarza Ukrzyżowanego Zbawiciela na kolanach, najczęściej z różańcem w ręku. Tej wzruszającej "procesji na kolanach" towarzyszy stara pieśń: "Jezu Łaskawy w mogilskim kościele, który tu czynisz łask i cudów wiele, ratuj nas, ratuj, ludzi utrapionych i zasmuconych. Pełna boleści Panno nad pannami, módl się za nami".

"Wspólnie pielgrzymujemy - powiedział Jan Paweł II w Mogile - do Krzyża Pańskiego, od niego bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas Łaski, czas Zbawienia". Papież wezwał, ażeby w tym czasie Zbawienia Ewangelia weszła w całe nasze życie. I dodał: "Niechaj Maryja, Królowa Polski - a także błogosławiony Naksymilian Kolbe - wspomagają Was w tym nieustannie".

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej