Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zamyślenie nad krzyżem

Z krzyżem spotykamy się codziennie. Nasz wzrok pada na niego, gdy wisi na ścianie naszego mieszkania lub w miejscu pracy. Spotykamy je przy drogach, na cmentarzu gdy w sposób szczególny przypominają nam o nadziei zmartwychwstania. Wreszcie wielu z nas nosi krzyżyk na piersi, który jest wyrazem naszej wiary w Boga.

Wizerunek Ukrzyżowanego jest nie tylko obrazem Odkupiciela, jest on także obrazem Króla, któremu z radością winniśmy oddawać całe życie. Tę królewskość podkreśla korona (na krucyfiksach romańskich była to wręcz korona królewska) i napis INRI - Jesus Naza- renus Rex Iudeorum (Jezus Nazarejczyk Król Żydowski). Sędziowską i królewską godność Jezusa ukazują szczególnie krzyże wschodnie.

Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r., mówił w Nowej Hucie: "Tam gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła Dobra Nowina o zbawieniu człowieka przez miłość. Tam gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja i że trwa nienaruszona". Znak krzyża, który wykonujemy codziennie przy modlitwie, podczas każdej Mszy świętej, posiada swój głęboki sens i znaczenie. Gest krzyża, wyraża naszą wiarę w Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem, a na krzyżu dokonał naszego odkupienia. Innymi słowy gest ten wyraża naszą wiarę, że Jezus, Syn Boży, mocą swojej męczeńskiej śmierci na krzyżu, uzdrawia nas z wszelkich zniszczeń, jakie spowodowały grzechy i zwraca nas ku swojemu Ojcu. Krzyż wyraża wiarę, że zło - choroby, nieszczęścia, krzywdy, niezrozumienie u drugich - nie jest złem ostatecznym. Jeśli nie można ich uniknąć, trzeba przemieniać je w krzyż niesiony na wzór Chrystusa (por. Mt 16,24). Ten gest wyraża wiarę, że Odkupiciel ma moc przemieniać zło.

Znakowi krzyża towarzyszy wyznanie Trójcy Świętej. Wyznajemy wiarę, że Bóg jest Miłością, że naszym ostatecznym powołaniem jest przebóstwienie, uczestnictwo w synostwie Bożym i zjednoczenie - wraz z Chrystusem i w Jego Duchu - z Ojcem przedwiecznym.

Znak krzyża przypomina nam, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Czyniąc znak krzyża wyznajemy religijny szacunek dla swojego ciała, które Duch Święty pragnie przemienić w swoją świątynię, wprzęgnąć w służbę dobru i doprowadzić do zmartwychwstania. Wreszcie, znak krzyża jest dla wierzących w Jezusa skuteczną obroną przeciwko szatanowi. "To co było naszym przeciwnikiem, Bóg usunął z drogi przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz jawnie wystawił je na widowisko" (Kol 2,ł4). "Starajcie się zawsze osłaniać swoje ciało - pisał św. Hipolit Rzymski (zm. 235 r.) - znakiem krzyża. Jest to bowiem znak męki, dany przeciwko szatanowi, dla tych którzy czynią go z wiarą, a nie dla podobania się ludziom".

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej