Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czy posty to dziś przestarzały zwyczaj?

Wielki Post kojarzy się często z krytykowaną dzisiaj praktyką postów. Słyszy się nieraz stwierdzenie: "To przestarzały zwyczaj", "dzisiaj życie i tak niesie ze sobą różnego rodzaju umartwienia, po co szukać jeszcze dodatkowych", "narzucanie postu ogranicza wolność".

POŚCIĆ DZISIAJ

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym poszczenie może być wstyd przed wyśmianiem przez otoczenie, obawa przed obrażeniem osób goszczących, a nie respektujących przepisanych postów, korzystanie ze zbiorowego żywienia, obawa przed jakimiś dolegliwościami zdrowotnymi, czy też zwykła nieumiejętność ponoszenia ofiar i silne przywiązanie do przyjemności związanej zjedzeniem. Czy post ma jakieś znaczenie dla współczesnego człowieka?

Są różne rodzaje postów: jakościowy, dotyczący ograniczenia spożywania jakiegoś konkretnego pożywienia, np. mięsa, oraz post ilościowy, polegający na ograniczeniu spożywania pokarmu w ogólności. Podobne do postów są różne formy dobrowolnej abstynencji, będącej rezygnącją nie tylko z pożywienia np. ze słodyczy, ale i z innych przyjemności, np. zaprzestanie palenia tytoniu, picia alkoholu, ograniczenie oglądania telewizji, odmawianie sobie rozrywek itp. Posty występują w wielu religiach. Były praktykowane w Starym Testamencie np. przez osoby podejmujące się wykonania trudnych zadań. Poszczono, aby prosić Boga o pomoc, przebaczenie uzdrowienie, aby otworzyć się na światło Boże. Podejmowano post na znak żałoby, wdowieństwa, z powodu nieszczęść spadających na kraj. Okazje do zbiorowego poszczenia dawały również rocznice tragicznych wydarzeń narodowych.

Chrystus nie zniósł postów. Sam je praktykował np. w czasie czterdziestodniowego modlitewnego przygotowania się na pustyni do działalności publicznej (Mt 4,2; Łk 4,2). Post Jezusa był aktem całkowitej i ufności i zdania się na samego Ojca. Uczniowie Jezusa pozostali wierni praktyce poszczenia w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. Przez post otwierali się na laskę Bożą. Św. Paweł cierpiał głód nie tylko z powodu niesprzyjających okoliczności, ale również dlatego, że świadomie odmawiał sobie pożywienia (2 Kor 6,5; 11,27).

Jakie znaczenie może mieć post dla dzisiejszych uczniów Chrystusa? Obrońcy postów podkreślają często ich naturalną wartość dla zdrowia, oczyszczenia organizmu, utrzymania zgrabnej sylwetki, fizycznej sprawności itp. Jednak dla wierzącego post posiada przede wszystkim wartość religijną. Człowiek jest istotą psycho-fizyczną, dlatego też jego postawy duchowe muszą się wyrażać poprzez ciało. Jednym ze środków wyrażania swojej wewnętrznej postawy wobec Boga jest post.

Nie tylko jednak sam fakt poszczenia lub jakaś forma abstynencji są wyrazami miłości Boga. Aby nabrały one charakteru nadprzyrodzonego i zasługującego musi być motywacja, która wypływa z pobudek religijnych. Boga stawiamy ponad wszystko to, co lubimy, co sprawia nam przyjemność, od czego jesteśmy uzależnieni. Przez powstrzymanie się od jedzenia okazujemy Bogu, że stawiamy Go wyżej, niż potrzebny do życia pokarm, niż przyjemności, które niosą nam różne czynności. Wreszcie podejmujemy walkę z naszymi uzależnieniami i nałogami, aby stanąć przed Bogiem w wolności dzieci Bożych.

Miłość ma charakter duchowy, jest wewnętrzną postawą człowieka. Domaga się jednak wyrażenia poprzez znaki i czyny. Post przez swoją trudność skłania nas do myślenia, o Tym, ze względu na którego jest on podejmowany. Post oraz inne formy abstynencji mogą również wyrażać i umacniać miłość do bliźnich. Ma to miejsce wtedy, gdy ktoś łączy swoje posty i wyrzeczenia z modlitwą w czyjejś intencji. Jeszcze bardziej ujawnia się miłość, gdy przyjmuje się na siebie ciężary, troski i kłopoty, które stają się dla kogoś nie do zniesienia, gdy podejmujemy działania dla nas niewygodne, aby w ten sposób ulżyć drugiej osobie.

Okres Wielkiego Postu przypomina, że warto podejmować wysiłki, połączone z umartwieniami, podejmować walkę z własnymi słabościami, aby w ten sposób w konkretnie realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. A o miłość będziemy pytani, gdy spotkamy się z Bogiem.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej