Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pismo "Strażnica" w walce z Kościołem

We wszystkich niemal publikacjach Towarzystwa "Strażnica" umieszczane są artykuły atakujące chrześcijaństwo, zwłaszcza Kościół katolicki. Anonimowi autorzy dwutygodników "Strażnica" i "Przebudźcie"się!" określają Kościół słowami: "Babilon Wielki", "nierządnica", "prostytutka", "nominalne chrześcijaństwo", "tak zwany chrystianizm", "imperium religii fałszywej" itp., i twierdzą, że on musi zginąć w sprawiedliwej wojnie zwanej Armagedonem.

Kościołowi przypisują najgorsze rzeczy, by z tego wyciągać fałszywe wnioski mające na celu łamanie ludzkich sumień. W "Strażnicy" nr 7 z 1 kwietnia 1989 r. (s. 4 i 5) czytamy: "Kościół, czyli Babilon Wielki-matka nierządnic - przedstawia imperium religii fałszywej obejmujące cały świat szatana. Babilon Wielki to osławiona ladacznica, która wiodła narody, ludy i plemiona na krwawe wojny, krucjaty i wendety, wspierając je za pomocą zaklęć, wody święconej, modłów i płomiennych, patriotycznych kazań (Objawienie 18, 24)".

Drogi Bracie, który głosisz takie poglądy, bez względu na to, kim jesteś i jakie piastujesz urzędy w organizacji "Strażnica", zatrzymaj się na chwilę, abyś mógł ochłonąć w zapalczywości i ze spokojem spojrzeć prawdzie w oczy. Czy nie zauważasz, że powyższe wypowiedzi Towarzystwa "Strażnica" są pozbawione kultury i ewangelicznej miłości? Czy nie widzisz, że pismo "Strażnica" jest przesycone nienawiścią i obraża uczucia religijne milionów łudzi na świecie?

Czy nazwa "Babilon Wielki", która występuje w Apokalipsie, naprawdę odnosi się do chrześcijaństwa i Watykanu? Czy jesteś tego pewien?

Czy wierzysz, że organizacja "Strażnica", licząca zaledwie parę milionów członków, zniszczy Kościół - "imperium", jak go sama określa - który liczy miliard wyznawców? Ta walka z Kościołem przypomina walkę mrówki z niedźwiedziem, która się chwali, że niedźwiedzia uśmierci swoim mrówczym jadem. Czy to jest możliwe?

Czy nie widzisz w Piśmie Św., że Kościół jest Ludem Bożym (1 P 2, 10), że został założony przez Jezusa Chrystusa, a nie przez ludzi, jak to ma miejsce w przypadku Towarzystwa "Strażnica"? Jezus zbudował swój Kościół na Skale - Piotrze, gwarantując mu trwałość, bo nawet "bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16,18). Kościół jest od początku prześladowany, ale mimo to płynie po wzburzonych falach świata już prawie dwa tysiące lat i ufnie spogląda w przyszłość. Niejedna fala prześladowań uderzała w niego, ale on jest zawsze ten sam, bowiem steruje nim Jezus, który uprzedzając wszelkie niepokoje swojego Ludu powiedział: "Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,20) oraz: "Ufajcie, Jam zwyciężył świat" (J 16, 33).

Jezus jest zjednoczony z Kościołem bardziej niż dziecko z matką, mąż z żoną, bo nawet się utożsamia z nim, stając się z nim jedno. Kiedy Szaweł prześladował chrześcijan - Kościół Boży, to pod Damaszkiem usłyszał słowa: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" (Dz 9, 4). Na postawione pytanie: "Kto jesteś, Panie", usłyszał odpowiedź: "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz" (w. 5). Jezus nie powiedział: prześladujesz Moich wyznawców, czyli Kościół, lecz Mnie prześladujesz. Tak więc Szaweł, prześladując chrześcijan, prześladował samego Jezusa, bo ochrzczeni są Jego członkami (1 Kor 6, 15; 12, 12-31; Rz 12, 4-8), a On jest Głową Kościoła (Ef 5, 23; Kol 1, 18). Kościół jest własnością "Boga żywego, filarem i podporą prawdy" (1 Tm 3, 15), a Ty, Bracie, chcesz go zniszczyć kłamstwem, oszczerstwami, fałszywą doktryną "Strażnicy"? Nie Traktatowe Towarzystwo "Strażnica", lecz Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J10, lin). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25).

Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5, 27), by jako Oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubieńca Baranka (Ap 21,2. 9), wszedł na radosne gody w wieczne Jego Królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor. 12).

Drogi Bracie, powiedz, co Cię skłania do prześladowania Kościoła? Wyznaj swój grzech tak, jak go wyznał św. Paweł mówiąc: "prześladowałem Kościół Boży" (1 Kor 15, 9), a odzyskasz radość i pokój duszy. Paweł, podobnie jak dziś Towarzystwo "Strażnica", z wielką gorliwością zwalczał Kościół Boży usiłując go zniszczyć (Ga 1, 13. 23), lecz jego trud w tym względzie okazał się daremny.

Zło, jakie dostrzegasz w Kościele, wśród katolików, wypływa nie z nauki chrześcijańskiej, opartej na Słowie Bożym, ale tkwi wewnątrz człowieka, w jego naturze skażonej grzechem (por. Mk 7,21). Kościół jest instytucją bosko-ludzką, jest On święty i jednocześnie grzeszny, bo z grzesznych ludzi się składa, którzy ustawicznie poddają się oczyszczeniu. Kościół wszystko robi, by uświęcić swoich członków. Jeśli ktoś nie korzysta z jego pomocy i nie chce tkwić w Chrystusie, "zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie" (J 15,6), zostanie odłączony od wspólnoty z Jezusem oraz od wspólnoty z Kościołem. Taki sam skazuje się na potępienie (por. J 15, 2. 6).

Z Kościołem, jako nowym Izraelem, Bóg zawarł "Nowe Przymierze we Krwi" Jezusa (Łk 22, 20), które dokonało się na Golgocie. Przymierze to nigdy nie przeminie, bo sięga poza granice doczesności, a więc znajduje swoje wypełnienie w wieczności. Ono nie mogłoby istnieć bez podmiotu, to jest Kościoła, który od momentu założenia nigdy nie przestał istnieć. I dlatego Kościół pierwszych wieków i Kościół w dzisiejszym świecie jest ten sam. Z małego ziarnka gorczycy wyrosło potężne drzewo, "tak, iż ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu" (Mk 4, 32; Mt 13, 32; Łk 13, 19). Po dwudziestu wiekach jego istnienia sami członkowie "Strażnicy" patrzą na nie i dziwią się, że jest ono tak wielkie, że nie jest nadal ziarnkiem lub małym drzewkiem.

W artykule "Strażnicy" zatytułowanym: Babilon Wielki w roli nierządnicy nr 8 z 15 kwietnia 1989 r. (s. 7) czytamy: "W roku 1919 stało się jasne, że Jehowa już osądził chrześcijaństwo, a właściwie wszelką religię fałszywą. Babilon Wielki upadł, skazany na śmierć!"

Na jakiej podstawie Ciało Kierownicze Towarzystwa Watch Tower Society z Brooklynu, a w ślad za nim wszyscy Świadkowie Jehowy twierdzą, że w roku 1919 "Babilon Wielki", którym określają chrześcijaństwo, zwłaszcza Kościół katolicki - upadł? Kiedy i w jakim miejscu Jehowa wydał wyrok śmierci na "skazańca", skąd wie o tym garstka sfanatyzowa- nych ludzi? O takim wydarzeniu nikt nie słyszał, a Kościół nadał istnieje i cieszy się ogromnym autorytetem oraz wzrostem na całym świecie. Kim są Świadkowie Jehowy, że znają myśli Boga i Jego wyroki? "Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą?" (Rz 11, 34; 1 Kor 2, 16).

Drogi Bracie i Siostro, czy jesteś aż tak bezkrytyczny, że nie zauważasz, iż są to urojenia i kłamstwa, które na zebraniach zostały Ci wpojone?

Określenie "Babilon Wielki" (Ap 14,8; 16, 19; 17, 5) jest symbolem wszelkiego zła, jakie pojawiło się na przestrzeni całej historii dziejów ludzkich, aż do skończenia świata. Św. Jan swoje ostatnie dzieło, Apokalipsą, adresował przede wszystkim do chrześcijan pierwszych wieków ku pokrzepieniu ich serc, dla ożywienia nadziei w zwycięstwo dobra nad panoszącym się złem w owych czasach ciężkich prześladowań, które prowadziło przeciw Kościołowi cesarstwo rzymskie.

Zło pieniące się w każdym czasie i miejscu, chwast rosnący na roli (por. Mt 13, 24-30), zostanie w pełni zniszczone przy końcu świata, a nie w Armagedonie zapowiadanym przez organizację Towarzystwa "Strażnica".

Kościół nie jest "siedliskiem zła", jak głoszą Świadkowie Jehowy, lecz jest wspólnotą ludzi wierzących, kochających Boga i pielgrzymujących do niebieskiego Jeruzalem, "gdzie nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu" (Ap 21, 4), lecz wiecznie trwająca radość i wesele.

S. Zofia Klimowska AVD


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nawrócony zbrodniarz - świętym?Nawrócony zbrodniarz - świętym?

Problematyka masonerii współczesnejProblematyka masonerii współczesnej

Jaka była rodzina św. Maksymiliana KolbeJaka była rodzina św. Maksymiliana Kolbe

Sprawdzian z uczciwościSprawdzian z uczciwości

Życzenia dla kapłanaŻyczenia dla kapłana

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej