Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Szatan działa w różny sposób. Jeżeli dojdzie do opętania, potrzebne są egzorcyzmy

Sporo kontrowersji wzbudziła niedawna emisja filmu dokumentalnego Sławomira Sroczyńskiego pt. "Opętanie". Kamera - po raz pierwszy chyba - towarzyszyła zmaganiom opętanej dziewczyny oraz modlitwie o uwolnienie od złych duchów.

Wypędzać złego ducha

Ksiądz Justyn Ziembiński, który tę modlitwę w filmie prowadził, mówi, że opętanie to tylko jeden z przejawów istnienia szatana. Oprócz tego działa on zupełnie zwyczajnie, w naszym codziennym życiu. I często nawet nie wiemy, kiedy wikła nas w swoje sidła.

Historia ukazana przez reżysera zaarzyia się naprawdę. Dziewczyna opanowana przez złego ducha trafia do sekty satanistów. Zostaje złożona szatanowi w ofierze. Później zgwałcona. Własną krwią podpisuje cyrograf z diabłem. Po co?

- Chciałam mieć ciepło w domu rodzinnym, kochającą matkę - mówi. Poleca więc te intencje szatanowi. Jak się okazuje, bez skutku. Matka bowiem wciąż nie okazywała jej miłości. A ona coraz bardziej pogrążała się w rozpaczy.

W końcu zajęli się nią przyjaciele. Przerażeni byli jej zachowaniem: niepohamowaną agresją, cierpieniem fizycznym, trudno wytłumaczalnym bólem. Gdy badania lekarskie wykluczyły chorobę psychiczną (opętanie bowiem łatwo pomylić z chorobą psychiczną), sprawa była jasna: jest opętana przez złego ducha. Jedyny ratunek - to modlitwa o uwolnienie, a gdy będzie trzeba nawet egzorcyzmy.

Nie byłem świadkiem pełnego uwolnienia

- Objawy opętania zawsze są takie same - mówi ksiądz egzorcysta z Warszawy, który pragnie zachować anonimowość. Wylicza: w pomieszczeniu, w którym przebywa opętana osoba, słychać potworny wrzask. Opętany przypada do ściany, rzuca się, jakby miał atak padaczki.

Gdy podchodzi do opętanego i rozkazuje Złemu, by podał swe imię, duch zazwyczaj tale czyni. Choć nie zawsze od razu. Opętany bowiem często jest na początku spokojny, szatan pragnie stworzyć wrażenie, że już opuścił człowieka. Swoje reakcje ujawnia później za pomocą głosu i ciała opętanego. Protestuje przeciw pokropieniu wodą święconą, zbliżaniu świętych przedmiotów, wzywaniu imienia Maryi. Odpycha i i atakuje egzorcystę. Okazuje przy tym zdumiewającą siłę. Stąd w obrzędzie uwolnienia od złego ducha bierze zwykle udział więcej osób, które trzymają opętanego.

Dopuszczenie przez Boga działania szatana jest wielką tajemnicą, ale wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra.

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 395
Mój rozmówca egzorcystą jest od dwóch lat. W tym czasie pięć razy odprawiał egzorcyzmy. Zazwyczaj nad młodymi ludźmi, którzy gdzieś w życiu się zagubili. Jeden przypadek - to dziewczyna chora na anoreksję.

- Niemożność jedzenia bez konkretnej przyczyny może być także wynikiem działania szatana. Bo niszczy człowieka i prowadzi ostatecznie do śmierci - podkreśla kapłan.

Opętani zazwyczaj sami prosili go o uwolnienie od zła. Gdy jednak tylko obrzęd się rozpoczynał, przebieg był zawsze talu sam: krzyczeli, tupali, w końcu zaczynali uciekać. W czasie modlitwy zaczynali się potwornie trząść. W końcu stopniowo tracili przytomność.

- Ani razu nie byłem świadkiem pełnego uwolnienia - mówi egzorcysta. Opętani wciąż do niego przychodzą, skarżą się, że nadal cierpią i znów proszą o egzorcyzmy. Niekiedy czynią to ich rodziny. - Myślę, że mimo wszystko te modlitwy powodują wiele dobra, zarówno w tych ludziach, jak wśród ich bliskich.

Ks. Ziembiński, który w filmie prowadził modlitwę o uwolnienie: - Wyzbycie się złego ducha nie następuje automatycznie. Czasem może trwać nawet latami. Jest wynikiem walki między egzorcystą i szatanem.

Szatan potęguje depresję i rozpacz

Dwa lata temu Watykan wydał nowy dokument o egzorcyzmach. Ma on zastąpić obowiązujący dotychczas rytuał, zatwierdzony przez papieża Pawła V w 1614 roku. Po jego ukazaniu przywrócono w diecezjach funkcje egzorcysty. Egzorcyzm ma w sobie coś z tajemnicy, dokonuje się z dala od ludzkiej ciekawości, dotyka tajników duszy. Toteż egzorcyści niechętnie mówią o swoich doświadczeniach, niechętnie też chcą się ujawniać. Podkreślają jednak, że - choć szatan działał zawsze - problem chyba obecnie narasta. Bo wciąż mnożą się kulty satanistyczne, odradzają się czary, przepowiadanie przyszłości, wróżby tarota.

Są dwa sposoby służenia szatanowi: uważać, że go nie ma i widzieć go wszędzie.

Św. Teresa z Avila
- Kult diabła jest ściśle związany z praktykami wróżbiarskimi, spirytyzmem, uprawianiem magii - wyjaśnia ksiądz z Odnowy w Duchu Świętym, pragnący zachować anonimowość.

Również popularne zabawy: w wirujące stoliki czy wywoływanie duchów, powodują otwieranie się na działanie sił tajemnych, nad którymi człowiek nie ma władzy.

Ale szatan działa nie tylko wtedy, gdy człowiek jest już opętany. Wręcz przeciwnie. Całą uwagę skupia na tym, by zainteresować człowieka swoją ofertą, by wydała się ona atrakcyjna.

- Przejawy ataków diabła są zazwyczaj najprostsze, najbardziej prozaiczne - tłumaczy ks. Ziembiński. - Zaczynają się od delikatnych pokus: by odłożyć na później zaplanowane prace czy popełnić drobne kłamstwa, generalnie prowadzą do odwrócenia człowieka od Boga - wyjaśnia.

I dodaje: - Także długotrwałe zło w rodzinach, ciągłe awantury - to bez wątpienia przejaw złych mocy. Szatan działa w świecie przez ludzi.

- Oddziałuje też silnie na psychikę - mówi egzorcysta. Może powodować nieuzasadnione lęki, makabryczne sny, udręki, długotrwale wyrzuty sumienia, myśli samobójcze.

W tym kontekście egzorcysta mówi też o ofertach medycyny naturalnej i siłach energoterapeutów. Bo jeśli nawet te metody leczą, to zawsze na krótki czas. Potem choroba wraca i zazwyczaj nasila się. W ten sposób szatan może po prostu uzależnić ludzi od swoich mocy.

Szatan potrafi również potęgować depresje, pesymizm, by zniechęcić człowieka, wprawić w rezygnację, zwątpienie, rozpacz. Stara się zniszczyć w człowieku nadzieję, szczególnie tę płynącą od Boga. Gdy mu się uda - wtedy jest zadowolony. Osiągnął zamierzony cel.

Jakby nie istniał

Istnienie szatana, nie wiadomo właściwie dlaczego, często się dzisiaj podważa i to nawet w kręgach samych chrześcijan. O szatanie prawie w ogóle się nie mówi, tak jakby on nie istniał. Albo też wyobraża się go na sposób ludowy, symboliczny, jako diabła z rogami, ogonem i rozszczepionymi kopytami. I nie traktuje się go poważnie. A nawet śmiesznie.

- Tymczasem ważna jest racjonalna obawa przed strategią złego ducha, która wiedzie do grzechu. Najgorszą bronią szatana jest bowiem nie opętanie, ale grzech, który czyni nas niewolnikami Złego - tłumaczy o. Aleksander Posacki SJ w książce "Okultyzm^ magia, demonologia".

Pismo Święte i tradycja Kościoła nie pozostawiają wątpliwości co do istnienia Złego.

- Zło nie jest jakąś abstrakcją, lecz oznacza osobę szatana, Złego, anioła, który sprzeciwił się Bogu - zaznacza Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 2850).

Jak twierdzi Jan Paweł II, "działalność szatana w stosunku do ludzi objawia się przede wszystkim w kuszeniu do zła. Zły duch usiłuje wpłynąć na człowieka, na jego wyobraźnię oraz wyższe władze jego duszy" (audiencja generalna 13 sierpnia 1986).

Wskazuje na to zresztą już samo słowo "szatan", które znaczy: oskarżyciel. Szatan właśnie zajmuje się oskarżaniem ludzi przed Bogiem. Natomiast "diabeł" pochodzi od greckiego słowa oznaczającego tego, który powoduje rozłam, rozbicie jedności.

Potęga szatana nie jest nieskończona. Jest on tylko stworzeniem, wprawdzie bardzo potężnym, ale tylko stworzeniem, ograniczonym i podlegającym woli i panowaniu Boga. Działalność szatana wyrządza z pewnością wiele szkód jednostkom i społeczeństwom, szkód natury duchowej, a pośrednio także fizycznej, nie jest jednakże zdolna unicestwić Dobra.

Jan Paweł II
Audiencja generalna 20 VIII 1986
Walkę z szatanem Kościół toczy od swego zarania. Jako pierwszy obrzęd eg- zorcyzmów stosował sam Chrystus, który nakazał jego kontynuację aż do końca świata. Czynił to po raz pierwszy na początku swego nauczania w Kafarnaum, gdzie w synagodze uwolnił człowieka opętanego z mocy Złego.

Szczegółowych relacji egzorcyzmowa- nia jest w Ewangeliach jeszcze pięć. Jezus wypędził szatana z ciała epileptyka, kana- nejskiej dziewczyny, Gerazeńczyka, niemowy i pochylonej kobiety. Oprócz tych najbardziej znamiennych przypadków, Ewangelie w różnych miejscach mówią o tym, że Jezus stale czynił tę posługę, wyraźnie jednak oddzielając egzorcyzmowanie od uzdrawiania: "Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił..." (Mk 1,32).

Dla chrześcijanina nie ma więc wątpliwości, że szatan istnieje.

- Wiara w istnienie szatana nie jest jednak najważniejsza - tłumaczy ksiądz z Odnowy w Duchu Świętym. - Najważniejsze jest, by nie lekceważyć go w codziennym życiu. By go dostrzegać i zapobiegać jego działaniu.

Egzorcysta dodaje: - Tempo życia sprzyja dzisiaj zakusom złego ducha. Bo osłabia relacje międzyludzkie, potęguje zawiść, agresję, rodzi egoizm, a więc powoduje zło. Przeciwstawiać się temu można m.in. poprzez modlitwę i post. Gdy ludzie się nawracają, gdy chcą kochać innych i być lepszymi, wtedy stają się odporni na wpływy szatana.

Wielki Post jest doskonałą ku temu okazją.

MILENA KINDZIUKWasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Modlitwa o wstawiennictwo bł. Kardynała Stefana WyszyńskiegoModlitwa o wstawiennictwo bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Medytacje Prymasa TysiącleciaMedytacje Prymasa Tysiąclecia

Modlitwa do św. Germana z ParyżaModlitwa do św. Germana z Paryża

Ks. Stanisław BernackiKs. Stanisław Bernacki

Nie tylko dla prawosławnychNie tylko dla prawosławnych

Niestrawność (dyspepsja) czynnościowaNiestrawność (dyspepsja) czynnościowa

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej