Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

4 rady w walce o czysto뜻

Drodzy Czytelnicy! Chcia쿫ym si z wami podzieli moimi do턻iadczeniami i przemy턫eniami dotycz켧ymi z walki z na쿽giem masturbacji i pornografii. Jeszcze nie uwolni쿮m si z tych na쿽gw ale jestem na dobrej drodze do wyj턢ia z nich moje upadki s coraz rzadsze.

Pewne rzeczy pomin z uwagi na fakt, 풽 by퀉 one ju wielokrotnie poruszane w radach i 턻iadectwach osb rwnie walcz켧ych z tymi grzechami, chodzi mi o sakramenty i modlitw, ktre s oczywiste i nie bd ich szeroko opisywa.

Przedstawi teraz moje osobiste porady mog켧e pomc innym osobom wyrwa si z niewoli tych grzechw:

1. Ustalenie kolejno턢i na쿽gowych zachowa

Chodzi o to aby przemy턫e co by쿽 pierwsze czy by쿪 to pornografia a nastpnie po niej odkrycie masturbacji czy mo풽 najpierw by쿪 masturbacja i fantazje jej towarzysz켧e a nastpnie w przypadku znudzenia si fantazjami signicie po pornografi. Jest to moim zdaniem wa퓆e poniewa inna kolejno뜻 wchodzenia w te na쿽gi wymaga innych dzia쿪 zmierzaj켧ych do wyj턢ia z nich.

2. Pornografia jako pierwsza

W przypadku rozpoczcia od pornografii masturbacja jest skutkiem jej ogl켨ania wic na pocz켾ku bardziej warto by by쿽 skupi si na walce z pornografi a przez pierwsze tygodnie zaakceptowa upadki masturbacyjne bd켧e efektem natarczywie przypominaj켧ych si obrazw ogl켨anej pornografii w niedalekiej przesz쿽턢i, do tego mog si nak쿪da aktualnie ogl켨ane tre턢i i przez to jest coraz trudniej. Dopiero po czasie odstawienia pornografii po kilku tygodniach (min. 2-3 tygodnie) te obrazy mocno os쿪bn i zaczn powoli znika bdzie coraz 쿪twiejsze wychodzenie z na쿽gu masturbacji. W celu lepszego zrozumienia mojego podej턢ia do problemu zapisz to w jednym bardzo wa퓆ym zdaniu: Walcz z pornografi i masturbacj wszystkimi metodami i si쿪mi, prbuj jak najd퀅풽j wytrzyma a w przypadku gdy czujesz, 풽 upadniesz to minimalizuj si녠 upadku (np. upadek przez sam masturbacj i fantazje ale bez ogl켨ania pornografii). Takie upadki s mniej bole턭iejsze, z czasem zostanie ju sama masturbacja i bdzie si 쿪twiej z ni upora.

3. Masturbacja jako pierwsza

W przypadku rozpoczcia od masturbacji problem jest du퓇 trudniejszy do rozwi콄ania ni w opisanym przeze mnie punkcie drugim. Oczywi턢ie zacz길 nale퓓 tak풽 od pozbycia si pornografii poniewa jest ona najsilniejszym z bod펊w wywo퀅j켧ych pobudzenie seksualne, jednak w tym przypadku pornografia jest skutkiem a nie przyczyn. Je풽li zaczynamy od masturbacji i p撰niej dochodzimy do pornografii warto zada sobie bardzo wa퓆e pytanie: Co mnie do masturbacji doprowadzi쿽? Mo풽 czynniki zewntrzne: namowa kolegw, porady z prasy, telewizji. Mo풽 czynniki neutralne: ciekawo뜻. A mo풽 czynniki wewntrzne na co chcia쿫ym najbardziej zwrci uwag: niska samoocena, urazy z okresu dziecistwa, niska odporno뜻 na stres, ktry roz쿪dowujemy masturbacj, nieumiejtno뜻 wyra풹nia emocji w zdrowy sposb. To wszystko mo풽 si sk쿪da na wzmo퓇ne napicie seksualne. Nie u ka풼ego kto zmaga si z masturbacj ma ono pod쿽풽 emocjonalne u niektrych mo풽 by ona tylko efektem nadmiernego pobudzenia nadmiarem bod펊w. W przypadku masturbacji o charakterze emocjonalnym dobrze jest korzysta z pomocy psychologa chrze턢ijaskiego lub takiego psychologa 턻ieckiego, ktry jest wierz켧y i rozumie ten problem w kontek턢ie wiary katolickiej.

W przypadku tego typu masturbacji nie jest mo퓄iwe porzucenie jej bez usunicia jej przyczyn tkwi켧ych w psychice cz沅ciowo wymienionych wy풽j.

4. Pokochanie siebie mimo upadkw

Jest to bardzo trudne zadanie ale daje bardzo du퓇 si퀉 do walki. Dochodzenie do tego momentu zaj怨o mi a kilka miesicy. W momencie osi켫nicia tego poziomu czuje si du퓇 bli풽j zwycistwa, poniewa gdy nie potpiam siebie za to, 풽 upadam bronie si przed sytuacj b녠dnego ko쿪 (upad쿮m, czuje si okropnie i w konsekwencji pope쿻iam kolejne akty pornograficzno-masturbacyjne). Pokochanie siebie jest wielkim postpem w walce z tymi na쿽gami, zaryzykuje stwierdzenie, 풽 kochaj켧 siebie mimo upadkw cz沅ciowo ju walka jest wygrana, poniewa ca퀉 czas zachowuje si pokj i nadzieje w sercu.

Adam

Wasze komentarze:
Marcin: 02.01.2022, 00:03
Mam g녠bokie przekonanie, 풽 Pan Jezus jest bardzo blisko, czeka z wielk mi쿽턢i by opatrze Twoje rany, w ka풼ej sytuacji niepowodzenia . W tej drodze ... U턻iadom sobie to 풽 on z mi쿽턢i do cz쿽wieka skona na krzy퓎. Modlitwa , czas , uspokj my턫i. Po prostu pos퀅chaj Jego spokojnego g쿽su , spjrz na 턻iat tak jak On uczy nas jak mamy na niego patrze , czyli przez pryzmat drugiego cz쿽wieka . Zmie perspektyw , przesta koncentrowa si na sobie , naprawd zmie sposb my턫enia, przesta si obwinia , b켨 cierpliwy , uzdrowienie nadejdzie.
Maciej: 26.12.2021, 11:15
Kogo mog dopa뜻 w켾pliwo턢i: "Jaki to ma sens? przecie gdyby Bg chcia mnie wyzwoli zrobi쿫y to." Lecz Bg tak nie dzia쿪. On chce nas strategii obrony przed z쿮m, jak ojciec uczy chodzi ma쿮 dziecko. Jestem do뜻 m쿽dy ju troch walcz z tymi grzechami ale si nie poddaj jak upadn powstaj gotowy do walki, do przeciwstawienia si grzechowi. 칪cz wszystkim powodzenia w uwolnieniu si od tego bd si za was modli bracia i siostry i wy mdlcie si za mnie
Marcin : 19.12.2021, 23:37
Witajcie kochani . Prosz was nie za쿪mujcie si . By mo풽 nieczysto뜻 bdzie nam towarzyszy쿪 do koca 퓓cia jednak , wstawajmy po upadku. Chocia pozbawia nas ten grzech godno턢i to wzbudzcie w sobie przekonanie 풽 Bg nas kocha i wiem 풽 bdzie taki moment tu na ziemi lub po 턬ierci 풽 nas uzdrowi . Tak jeste턬y niedoskonali , tak wiele razy upadniemy , tak jeste턬y grzesznikami , tak ... Bg nas kocha i umar za nasze grzechy i chce naszego dobra dlatego nie wiem jak wy ale ja wstaje i walcz dalej ... klkam i modl si najpierw za was potem o sile dla siebie ... Powodzenia
Bezimienny: 12.10.2021, 12:29
To jest to jak masz ci轅kie 퓓cie bez wsparcia, tu du퓇 zale퓓 od rodzicw je턫i si kochaj masz wielk szans na szcz沅cie poniewa ci wspierali. Je턫i mia쿮 rodzicw nie kochaj켧ych si wtedy mo풽sz wpa뜻 w ten na농g poniewa nie mia쿮 wsparcia, powiem wicej jeszcze mog쿮 by przez rodzicw 펚e nakierowywany bo to nie dla ciebie bo tego nie ma, jest to smutne ale prawdziwe poniewa bez mi쿽턢i ca쿮 퓓cie mo퓆a cierpie.
Ktossss: 16.05.2021, 20:33
Czesta spowiedz mi pomaga. Da sie tylko trzeba pracowac nad soba. Pamietajcie: najtrudniejsza walka to walka z samym sob.
Kuba: 12.01.2021, 00:37
Nie potrafi z tym skoczy.
M: 30.11.2020, 19:26
Nigdy si nie poddawaj!
Przemek : 21.10.2020, 10:49
To jest jaka masakra teraz na tym 턻iecie coraz wicej pornografii i pokus, internet, telewizja. Czy modlitwa pomo풽? Mo풽 tak ale z tym z쿮m trzeba walczy te w inny sposb trzeba to zlikwidowa potpi tych ktrzy si tym zajmuj. To ma ogromny wp퀉w z퀉 wp퀉w na ludzko뜻. Sam zmagam si z tym problemem od dziecistwa problemem masturbacji a teraz jeszcze pornografii. My턫a쿮m kiedy 풽 wystarczy 풽 poznam kobiet i wszystko si zmieni ale jednak tak si nie sta쿽. Mo풽 na krtko zapomnia쿮m ale gdy okaza쿽 si 풽 moja partnerka nie zadowala mnie seksualnie wszystko wrci쿽. Dzi mog powiedzie 풽 stoj na krawdzi upadku, rozwodu i nie wiem co jeszcze. Po modl si mo풽 cho troch ul퓓. Trzymajcie si i walczcie z pornografi z tym upodleniem cz쿽wieczestwa.
Pawe: 17.10.2020, 19:24
Witajcie! Od dzisiaj zaczynam walk z tym od nowa, wczoraj po ponad czterdziestu dniach upad쿮m. B쿪gam Was o modlitw. Czuj si podle 풽 to zrobi쿮m. Niech was Pan Bg prowadzi do ca쿸owitego uwolnienia z tego obrzydlistwa! Z Bogiem, Jezusem, Maryj i 턻it Rozali!
Horacy : 27.07.2020, 06:59
Mi z problemem masturbacji i pornografii bardzo pomog퀉 materia퀉 na internecie mwi켧e o tym, 풽 skoki dopaminy podczas ogl켨ania pornografii s porwnywalne do tych przy braniu heroiny. Od tego czasu boj si ogl켨a porno bo nie chc niszczy sobie 퓓cia. O wiele mniej si masturbuje teraz i d굻 do wyeliminowania tego z mojego 퓓cia.
Kasia : 29.06.2020, 10:11
Drodzy, Chce wam powiedzie 풽 skutki tego obrzydliwego nalogu s katastrofalne !!!! Tkwi쿪m w tym grzechu od 12 roku 퓓cia. Najpierw sama a p撰niej bd켧 w zwi콄ku. Mj zwiazek si rozpad, jestem w ogromnej depresji. Nie mam chci do 퓓cia, moje cia쿽 ma.zerow energi. Ci켫le placze i nie panuje juz nad podstawowymi czynno턢iami.. modl si do Boga by dal mi sile, energi, moc bo jestem na granicy. Ka풼y dzie to walka... Walczcie z tym jak tylko mo풽cie! Mdlcie si, rozmawiajcie z lud펛i, to okropne by w takim stanie :/:/:/
frank: 01.04.2020, 06:05
Zmienic tryb myslenia znalesc jakies "hooby" byc zajetym przez caly czas najlepiej przez caly dzien byz zajetym ja tak staralem sie robic i pomog쿽 :) Cwiczyc na silowni tez pomaga mi pomoglo spacery dlugie najlepiej przed snem ZIMNE NATRYSKI na narzady tez pomog쿽 mi... i najwazniejsze teraz odwo쿪c sie do silnych mocy MODLIC SIE :)
Bartek: 09.12.2019, 20:38
Zacznijcie z wiar czyta Pismo 쫤ite ze dotyczy wszystko wasze 퓓cia teraz Jezus pomaga dzisiaj nie tylko 2000 lat temu Ale dzisiaj a mo풽 nawet jeszcze bardziej
Dawid: 22.04.2019, 10:04
Z masturbacj si te nie wygra gdy nic si nie robi. Na pewno trzeba by nastawionym na to 풽 si upadnie, ale trzeba mie wiar i robi co, chodzi do spowiedzi, wicej si modli, ale przede wszystkim trzeba mie kontakt z Bogiem i z drugim cz쿽wiekiem. Dobrze jest prowadzi kalendarz kiedy si robi i ile razy. Tak by wyd퀅풹 sobie czas pomidzy tymi kolejnymi razami. Aby jak najd퀅풽j wytrzyma. Trzeba ten problem pokona fascynacj. Druga osoba szczeglnie dziewczyna je풽li ci zafascynuje to mo풽sz wiele. Ale zawsze trzeba oddawa si Bogu.
Olek: 05.04.2019, 16:20
Hej. Je턫i kto chce porady jak z tego wyj뜻 to piszcie na meila olek.szews@interia.pl, mam recept duchow i wskazwki ktre pomagaj, tu to opisz jak dostan natchnienia.
Maciej: 07.03.2019, 16:38
Wierze ze Bog kiedys mie wyzwoli puki co prosze liteeo mod
즩kasz: 15.10.2017, 00:08
Gor켧o Wam polecam modlitw do Matki Bo풽j, w쿪턭ie w intencji czysto턢i :-)
Wojtek: 01.09.2017, 19:14
Antek nie za쿪muj si;) Je턫i kto jest uzale퓆iony, ale walczy to wygrywa, wic g쿽wa do gry. Przegrasz je턫i zupe쿻ie odpu턢isz walk. I nie zadrczaj si sumieniem, bo to jest bardzo negatywny skutek walki z na쿽giem. Upad쿮? Ok 펚e, ale walczysz dalej, wic ci켫le jeste zwycizc.
Antek: 23.08.2017, 15:52
Znowu... Nie mam ju do tego si
Szymon: 16.08.2017, 15:46
Te mam z tym ogromny problem, tylko 풽 u mnie nie potrzeba jakiego wielkiego powodu. Gdzie w wyobra펝i co si przypomni, uruchomi i ju nap퀉waj my턫i. Na pocz켾ku 쿪two je odegna, ale potem lepi si jak mid i nie sposb je ca쿸owicie natychmiast odklei. Wymaga to du풽go wysi쿸u. Potem cz쿽wiek my턫i czy nie da sobie na to zezwolenia, nie zgrzeszy. Gdy my턫i s intensywne dostaj nawet gor켧zki. Jest jednak jedna rzecz ktra pomaga mi prawie od razu. Taka stara pie띳; "Sta쿪 Matka Bole턢iwa", albo "Stabat Mater dolorosa". Najwa퓆iejsze jednak s s쿽wa, a nie melodia. Czasem w chwilach pokusy pod턯iewuj sobie... Wydawa si to mo풽 g퀅pie, ale... Co jest g퀅pie, ale dzia쿪, nie jest g퀅pie.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej