Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Wyprawka szkolna

Rodzice dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, mogą starać się o dofinansowanie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. W Warszawie np. termin na złożenie wniosku został określony do 10 września 2010 r. Jednak nie wszyscy rodzice mogą starać się o dofinansowanie. Jego wysokość jest uzależniona od rodzaju szkoły, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - również od stopnia niepełnosprawności. Rodzice mogą otrzymać pomoc do 170 zł albo do 370 zł. Ograniczeniem jest też ogólna kwota dofinansowania na uczniów. Nie może nią być objęte więcej niż 10 proc. uczniów.

Wyprawka przysługuje dzieciom rodziców, których dochód nie przekracza 351 zł netto na członka rodziny. Jeżeli dochód jest wyższy, rodzina - w wyjątkowych sytuacjach - może mimo to otrzymać pomoc na rozpoczęcie roku szkolnego. Chodzi o szczególne sytuacje życiowe: bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba.

O wyprawkę mogą starać się rodziny, - których dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Natomiast dofinansowanie w szkołach ponadgimnazjalnych przysługuje uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi - jednak tylko wtedy, gdy dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia, jego opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych. O pomoc może także wystąpić nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka lub rodziców zastępczych.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego albo okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). Chodzi tu o rodziny, które korzystają z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. Natomiast w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie starania się o pomoc.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów, którzy wystąpili z wnioskiem o dofinansowanie, koszty zakupu podręczników do wysokości wartości przyznanej pomocy - po przedłożeniu dowodu ich zakupu. Dowodem jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia albo rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty ich zakupu zostaną zwrócone do wysokości wartości przyznanej pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu, zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie wystawia osoba dokonująca zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Edyta Pisarczyk

Autorka jest prawnikiem Grupy INFOR

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 29 sierpnia 2010Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP - dzień 7

św. Saba Jerozolimskiśw. Saba Jerozolimski

Modlitwa do św. SabyModlitwa do św. Saby

św. Gerald z Bragiśw. Gerald z Bragi

Modlitwa do św. Geralda z BragiModlitwa do św. Geralda z Bragi

Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży, fot. Przemysław JahrMiasto Szwajcarią zwane

Najbardziej popularne

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej