Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Cyprian Kamil Norwid - największy teolog wśród poetów

Największy teolog wśród poetów, prorok, mistyk, charyzmatyk-to określenia, które bardzo pasują do Cypriana Kamila Norwida. W swoich pismach nakreślił on świat wartości duchowych, niezmiennych i trwałych, bo mających swoje zakorzenienie w Bogu.

Wartości u Norwida

Świat wartości Norwida - taki tytuł miała sesja, która odbyła się 30 listopada w Domu Pielgrzyma "Amicus" przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Spotkanie zorganizował Polski Związek Kobiet Katolickich. W kilku referatach polscy norwidolodzy przedstawiali Norwida jako człowieka głębokiej, żywej wiary, której się on nie wstydził i o której często mówił i pisał.

Siostra dr Alina Merdas SC przypomniała, że w lipcu bieżącego roku Jan Paweł II poświęcił urnę z ziemią z mogiły Norwida we Francji. 24 września urna ta spoczęła w Katedrze na Wawelu. - Myślę, że w ten sposób Polska spłaciła dług wobec poety, który niejednokrotnie, jeszcze za życia, był nie rozumiany a nawet odrzucany. Ktoś określił to wydarzenie jako powrót do Polski czwartego wieszcza. Norwid jednak wieszczem nie był i nie chciał nim być. Był raczej prorokiem, na wzór proroków Starego Testamenu - mówiła s. Merdas.

Podkreśliła, że dla Norwida, tak jak dla proroków biblijnych, najważniejsza była Prawda, koniecznie pisana dużą literą, gdyż odnosząca się bezpośrednio do Absolutu - Boga. Poeta był człowiekiem głęboko wierzącym. Regularnie i żarliwie się modlił, często korzystał z sakramentu pokuty, kierownictwa duchowego, rekolekcji. W oparciu o Biblię budował swoją hierarchię wartości i wizję świata.

Prof. Jadwiga Puzynina z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wystąpieniu stwierdziła, że ze współczesnym światem wartości dzieje się bardzo źle. - Widoczne są wpływy ideologii postmodernizmu, która objawia się tym, że przestaje widzieć horyzont wieczności. Ważne są wartości hedonistyczne: przyjemność, luksus, wygody. Chronicznym atrybutem ponowoczesnego stylu życia wydaje się być także: niespójność, niekonsekwencja i fragmen- taryzacja rozmaitych przejawów aktywności jednostki. Drogowskazy pokazują różne drogi. Człowiek miota się więc wśród nie pasujących do siebie strzępów doznań, doświadczeń, przygód - ubolewała prof. Puzynina. Jej zdaniem, współczesnemu człowiekowi Norwid przypomina, że powinien żyć wartościami stałymi, niezmiennymi, wielkimi. Posiadając rozum i wolę, człowiek powinien zaangażować się w poznawanie prawdy, dostrzeganie piękna i czynienie dobra. Te trzy wartości: dobro, piękno i prawdę, Norwid odnosił bezpośrednio do Boga. Są to bowiem wartości podstawowe, które w sposób pełny i podstawowy realizują się tylko w Bogu.

Jak Norwid rozumiał te wartości? Mówił o tym podczas sesji ks. dr Antoni Dunajski z Tczewa. Przypomniał, że aż 495 razy pojawia się w pismach Norwida słowo "piękno". Jednak poeta często podkreślał, że piękne nie jest to, co się podoba, ale to, co się powinno podobać. - Norwid ostrzega - mówił ks. Dunajski - że jeżeli kategoria piękna zostanie zrelatywizowana to momentalnie ucierpi na tym wartość dobra. Bo wtedy dobre nie jest to, co rzeczywiście dobre i godne, ale to, co wygodne. Czyli konsekwencją relatywizmu estetycznego jest relatywizm moralny. Widzieliśmy to ostatnio w Brukseli. Ktoś zorganizował wystawę, w której instrumentalnie potraktował wartości sakralne, a potem tłumaczył, że miał do tego prawo, gdyż według niego prezentowana ekspozycja jest piękna.

Ks. Dunajski podkreślał, że piękno i dobro muszą mieć swój obiektywny punkt odniesienia, jakim jest prawda. Pisał o tym Jan Paweł II w swojej, chyba najważniejszej, encyklice Veritatis splendor. - Tam Papież zburzył obiegowe myślenie, że najważniejszą wartością jest miłość. Tymczasem ważniejsza od niej jest prawda. Jeżeli nie mamy jasnej koncepcji prawdy, to trudno powiedzieć, czy coś jest miłością, czy nie. Wbrew słowom znanej piosenki, miłość nie wybacza i nie usprawiedliwia wszystkiego - mówił s. Dunajski.

Również wolność była ważną wartością dla Norwida. Przestrzegał przed zniewoleniem wewnętrznym, twierdząc, że naprawdę wolnym może być także człowiek w kajdanach. Mgr Tomasz Korpysz z Uniwersytetu Warszawskiego wskazywał, że w rozumieniu Norwida naród można całkowicie unicestwić dopiero wtedy, kiedy zawładnie się ludzkimi sumieniami.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej