Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Księża Werbiści w Górej Grupie

Na Boże Narodzenie redakcja "Pielgrzyma" otrzymała od o. dr. Alfonsa Labuddy SVD piękny album wydany z okazji 75-lecia Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie (1923-1998).

Górna Grupa obok Rybnika jest kolebką Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Po wybuchu II wojny światowej stała się początkiem męczeńskiej drogi wielu werbistów, w tym trzech Sług Bożych, Niższe Seminarium, jak wiele innych w Polsce przeżyło w okresie stalinizmu dramat zaboru, mimo że mieściła się tu siedziba przełożonego prowincjalnego i nowicjat braci zakonnych.

Z okazji uroczystości patrolanej św. Józefa, Oblubieńca NMP zamieszamy krótki zarys historyczny.

Powstanie parafii i kościoła Górna Grupa zawdzięcza Księżom Werbistom. Parafia została założona w 1923 roku, kiedy to Misjonarze Werbiści przybyli do Górnej Grupy dzięki zabiegom o. Tomasza Puchały, pierwszego superiora-zało- życiela Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Parafię wydzielono z parafii w Bzowie i Świeciu.

Jej pierwszym zarządcą został ojciec Tomasz Puchała. Wszystkie obrzędy religijne odbywały się w klasztorze, początkowo w kaplicy domowej, następnie utworzono kaplicę w spichrzu. Całe duszpasterstwo, także chrzty śluby i pogrzeby sprawowali księża werbiści.

Ojciec Puchała był inicjatorem utworzenia komitetu budowy kościoła w Górnej Grupie. Dekretem biskupa Stanisława Okoniewskiego ordynariusza diecezji chełmińskiej z dnia 25 grudnia 1933 roku, podniesiono dotychczasową placówkę duszpasterską do samodzielnej parafii z dniem 1 stycznia 1934 r. Pierwszym proboszczem został kapłan diecezjalny ks. Bernard Burdyn, który natychmiast przystąpił do budowy kościoła. Dnia 18 lipca 1937 r. ks. bp Stanisław Okoniewski konsekrował kościół, powierzając go opiece św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronce misji. Dnia 29 października 1939 r. ks. proboszcz Bernard Burdyn został zamordowany przez hitlerowców. Miał 33 lata. Jego grób znajduje się w Grupie, obok I 9 szkoły.

Od tego czasu po dzień dzisiejszy działalność duszpsterską sprawują księża werbiści.

Jak już wspomniałem, księża werbiści przybyli do Górnej Grupy 15 czerwca 1923 r., zamieszkali w zakupionych murach pałacyku po Bismar- kach. Do końca roku stanął na tym miejscu okazały trzypiętrowy dom. Pasterkę odprawiono już w nowej kaplicy. Patronem domu, jak i całej polskiej prowincji został św. Józef. Już 23 czerwca 1924 r. utworzono tu nowicjat dla braci, a w październiku w czterech klasach gimnazjalnych 70 uczniów rozpoczęło naukę. W 1926 roku pobudowano olbrzymie skrzydło wschodnie tegoż domu, tak iż pomieścił już 240 uczniów, 60 braci i 15 ojców. Od 1927 r. Górna Grupa stała się siedzibą przełożonego Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Od tego też roku szkoła uzyskała prawa państwowe. W latach trzydziestych na misje wyjechało już 25 braci zakonnych i 12 ojców. W tym czasie też w Górnej Grupie ukazywało się sześć periodyków, czasopism o charakterze religijnym: "Skarb Rodziny", "Nasz Misjonarz", "Mały Misjonarz", "Posłaniec Świętego Józefa", "Kalendarz Słowa Bożego", "Kalendarz Małego Misjonarza". 3 lipca 1931 roku Biskup Ordynariusz poświęcił nowo wybudowaną drukarnię oraz maszyny drukarskie. Dom zaczynał być ciasny. W 1938 roku położono fundamenty pod skrzydło zachodnie i gromadzono materiały budowalne. Wojna przeszkodziła dalszej rozbudowie. Należałoby również wspomnieć o wzorowo prowadzonym gospodarstwie rolnym, utrzymaniu 8 ha historycznego wspaniałego parku, ogrodnictwa, wielu warsztatów i oczywiście drukarni.

Nazwa Górna Grupa była znana już nie tylko na Pomorzu, ale i w całej Polsce, a dzięki swym ambasadorom-misjonarzom, słyszano o niej prawie na całym świecie. Tragedią dla klasztoru była wojna. Już od pierwszych dni, internowano tu oprócz werbistów 95 księży z okolicy oraz diecezji gnieźnieńskiej i włocławskiej. 17 z nich rozstrzelano w pobliskich lasach w Mniszku, dalszych 35 znalazło śmierć w obozach. Również w obozach zginęło 25 werbistów tj. ojców, braci i kleryków.

Zaraz po oswobodzeniu Górnej Grupy w 1945 roku werbiści wrócili do klasztoru. Już w 1946 roku 49 uczniów rozpoczęło naukę. W 1952 r. gdy władze komunistyczne zlikwido- wałyująMałe Seminarium Misyjne było ich 200. Zabór był następną tragedią dla zakonu, bo tym razem już nie władz hitlerowskie, ale ówczesne władze polskie likwidują własność zakonu. W momencie zaboru w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie mieściła się nie tylko szkoła (Małe Seminarium Misyjne) zresztą zarejestrowana (motywacja w akcie likwidacyjnym, że szkoła działała nielegalnie, mijała się z prawdą), zamieszkiwało tu również 60 zakonników - ojców i braci zakonnych, których pozbawiono bezprawnie klasztoru. Już w dzień po zaborze przywieziono tu pacjentów Szpitala Psychiatrycznego ze Świecia.

W nocy z 31 października na 1 listopada 1980 roku pożar strawił część budynku. W płomieniach zginęło 55 pacjentów. Przez cztery lata ruiny coraz bardziej ulegały niszczeniu. Podjęto się remontu kapitalnego, który trwał 6 lat. Remontowany dom miał być Państwowym Domem Opieki Społecznej. Przez wszystkie lata od chwili zaboru, werbiści bezskutecznie starali się u władz o zwrot klasztoru z motywacją, że zabór był bezprawny.

Podstawą do odzyskania domu zakonnego stała się ustawa z 17 maja 1989 roku określająca stosunek państwa do Kościoła katolickiego. 15 września 1990 roku zwrócono werbistom ziemię, a 21 września Dom Misyjny św. Józefa. Wszystko doszczętnie ogołocone.

Dom stał się znów siedzibą prowincjała, domem formacyjnym dla postulantów nowicjatu i domem opieki dla starszych i chorych zakon- ' ników. Jest już też nowoczesna drukarnia. Rok ubiegły był rokiem jubieluszowym 75 lat pobytu księży werbistów w Górnej Grupie. Rok obecny "jest rokiem wynagrodzeń za wychowanie pokoleń i daninę krwi, za prześladowania i upokorzenia. Nagrodą będzie wyniesienie na ołtarze czterech zakonników, którzy zginęli w opinii świętości.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej