Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Cymbał po raz 25.

"Cymbał" to tytuł periodyku - szkolnej gazetki - ukazującej się od 19§3 roku jako pismo Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewie. Placówki, której dyrektor, pan Bogdan Badziong wspiera i nowocześnie - po menadżersko, niemal - promuje aktywność uczniowską gdzie tylko może. I bardzo dobrze! - bo jest się czym pochwalić.

"Cymbał" to tytuł z zamierzenia nieco przewrotny, świadczący o tym, że traktuje się siebie z dystansem i poczuciem humoru, na co - przyznajmy szczerze - nie każdego przecież stać. To "świetna nazwa!" - skomplementował, uczniów ks. Franciszek Kamecki, proboszcz z Gruczna, poeta i eseista "Pielgrzyma" w wywiadzie, który przeprowadziły Magda Urbańska i Ola Kopczyńska z kl. VIII a. I zaraz wyjaśnił: - Każdy człowiek to cymbał w niektórych sytuacjach.

Zwłaszcza w dzisiejszych czasach - chciałoby się dodać do słów przedmówcy kiedy jest się trochę niezaradnym życiowo i mało energicznym.

Nazwę "Cymbał", jak informuje pani Anna Klimek - opiekunka redakcyjnego zespołu i równocześnie nauczycielka matematyki w "dwójce", wymyślił pierwszy redaktor naczelny - Damian Jamrowski. - To był strzał w dziesiątkę! - doceniają z perspektywy lat pomysł kolegi nowi adepci szkolnego dziennikarstwa. Część z nich w składzie: Ola Kopczyńska, Magda Urbańska (red. nacz.), Kasia Kruża z kl. Vllla, Paulina Kotlenga (z-ca red. nacz.) i Robert Wodzak z kl. Vlla, przyjechała do Pelplina razem z panią Klimek i dyrektorem Badzion- giem, żeby w Radiu "Głos" i "Pielgrzymie" opowiedzieć o swoim piśmie.

Z jakiego powodu? Niebłahego przecież! Udało się bowiem utrzymać na rynku szkolnym przez 6 lat, co przy efemerydach gazetowych już jest sukcesem. Udało się też wydać 25 numerów, w tym jubileuszowy - odświętny - po raz pierwszy drukowany i to w kolorze, dzięki pomocy i życzliwości "Nowin Gniewskich".

Pierwszy, a dziś historyczny, numer "Cymbała", jak wspomina pan dyrektor powstawał w domu pani Anny Klimek. To ona przepisywała artykuły ówczesnych autorów: Damiana Jamrowskiego, Moniki Biennek, Iwony Malmur, Małgosi Gładykowskiej i Adama Dereszkiewicza na bardzo wysłużonej maszynie do pisania.

Natomiast szatę graficzną wymyśliła Grażyna Kluczyńska, tworząc na użytek redakcji i czytelników rysunki sympatycznych "cymbałów". Jeden z nich zdobi nawet winietkę.

Pierwsze numery gazety ukazywały się w nakładzie nie przekraczającym 50 egzemplarzy. Redagowali je z zespołami następujący "naczelni": Agnieszka Waśniew- ska (1994-95), Agnieszka Bettin (1995-96) i Ewelina Kłos (1996-98), która bardzo przyczyniła się do podniesienia nakładu pisma do 100 egzemplarzy.

Obecnie "Cymbał", liczący przeważnie 16 kolumn, wychodzi w 120 egzemplarzach i rozchodzi się błyskawicznie. Nie jest rozdawany lecz sprzedawany. Pieniądze z kolportażu redakcja przeznacza na zakup nagród dla osób rozwiązujących konkursy, krzyżówki, zagadki itd., a także dyktafonu niezbędnego do przeprowadzania rozmów. W piśmie jest bowiem rubryka Wywiad miesiąca, w której gościli m.

in. marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, Maryla Rodowicz, córka Agnieszki Osieckiej-dziennikarka Agata Passent, ks. Franciszek Kamecki, ks. Ireneusz Smagliński, dyrektor Radia "Głos", Jerzy Krause - sekretarz redakcji "Nowiny Gniewskie". Jest też Nasza sonda - tym razem na temat: Jaki straszny hałas!, rozmowy Podsłuchane na murku, zaopatrzone mottem, np. Każda łza uczy jakiejś prawdy. I dalej rubryki: Na zawsze w nas - przechowane w pamięci książki, płyty; Kącik złamanych serc ilustrowany poezją miłosną, np. Adama Mickiewicza "Dom M...", Nasz kącik muzyczny, Musie Top, Wiadomości "dwójki" m. in. o patronie szkoły gen. Józefie Hallerze, Młodzi ekolodzy o swoim mieście, Humor.

Trzeba podkreślić, że w 1997 roku "Cymbał" zajął pierwsze miejsce w konkursie na gazetkę poświęconą bezpieczeństwu ruchu drogowego, który zorganizowało Kuratorium i CEN w Gdańsku dla szkół województwa gdańskiego. Otrzymał też wyróżc nienie i w 1998 roku pierwsze miejsce w konkursie "Strona dla Kociewia w gazetce szkolnej" organizowanym dla szkół regionu Kociewia.

Zespół "Cymbała" stara się, by pismo było coraz bardziej atrakcyjne, pożyteczne i nowocześnie redagowane. Dlatego chętnie uczestniczy w warsztatach dziennikarskich organizowanych np. w Przysieku czy Czarnej Wodzie, gdzie ówczesny burmistrz i poeta p. Andrzej Grzyb podał "10 przykazań dziennikarza", o których zawsze starają się pamiętać.

Te przykazania noszą w sobie i starają się pięknie i mądrze pisać, czego i "Pielgrzym" życzy z całego serca.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej